Adam Bodnar w Senacie: „Ostatnie pięć lat to intensywne zmiany ustroju Polski”

Adam Bodnar, RPO w Senacie RP [Senat RP, https://www.flickr.com/photos/senatrp/49591670118/in/photolist-2hL9CqE-2iyfgR2-2iyfgRN-2iyfgT1-2iyfgM9-2iyfgSQ-2iggboG-2igdKjV-hQdLJx-2igdJBc-hQcR9i-wZRNdG-2iggbpD-BDW4f7-BDW4BE-EFV3MD-B9xYcU-wZS25b-wZYNxV-2c8GiNU/]

Adam Bodnar, RPO w Senacie RP, [Senat RP, https://www.flickr.com/photos/senatrp/49591670118/in/photolist-2hL9CqE-2iyfgR2-2iyfgRN-2iyfgT1-2iyfgM9-2iyfgSQ-2iggboG-2igdKjV-hQdLJx-2igdJBc-hQcR9i-wZRNdG-2iggbpD-BDW4f7-BDW4BE-EFV3MD-B9xYcU-wZS25b-wZYNxV-2c8GiNU/

W czwartek (13 sierpnia) Adam Bodnar przedstawił w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej sprawozdanie z działalności RPO. Podczas swojego wystąpienia mówił o prawach mniejszości i stanie demokracji w Polsce. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich spotkał się z krytyką ze strony partii rządzącej.

 

W czwartek (13 sierpnia) Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił w Senacie RP i zdał raport o swojej działalności od 2015 roku. Podczas przemówienia przed senatorami Bodnar stwierdził, że „siódma kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich przypadła na okres szczególny dla praw człowieka oraz kształtowania współczesnego obrazu Polski. Ostatnie pięć lat charakteryzowały intensywne zmiany dotyczące ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, rozumienia praw człowieka, ale także warunków i komfortu życia obywateli Rzeczypospolitej. Te zmiany prawne i społeczne wpływały zarówno na realizację zadań rzecznika, jak i na sposób wykonywania funkcji”.

Rząd "wspiera" Senat i RPO swoimi pełnomocnikami

Polski rząd wspomaga Senat w jego działaniach na rzecz Polonii powołaniem pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, a Rzecznika Praw Obywatelskich – pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka.

Najważniejsze wydarzenia siódmej kadencji RPO

Za najważniejsze wydarzenia swojej kadencji Adam Bodnar uznał wybory prezydenckie w 2015 r. oraz wybory parlamentarne przeprowadzone w tym samym roku. „W ich wyniku (wyborów – red.) Prawo i Sprawiedliwość uzyskało możliwość samodzielnych rządów, a tym samym realizację głównych punktów programu wyborczego. Od tego momentu można wyróżnić trzy zasadnicze nurty przemian, które wpływają i wpływały na przestrzeganie praw i wolności jednostki, a także na wykonywanie zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich”.

To, jego zdaniem, po pierwsze „zmiany polityczne i prawne służące koncentracji władzy oraz stopniowemu przekształcaniu ustroju państwa polskiego”, po drugie „działania zmierzające do redefinicji pojęć z zakresu praw człowieka oraz podważenia dotychczasowego znaczenia konstytucyjnych gwarancji” oraz po trzecie „zmiany służące wzmocnieniu ochrony socjalnej obywateli oraz zagwarantowaniu im lepszego poziomu życia”.

Utrzymują się rozbieżności ws. ustawy “kagańcowej”

Nowa KRS pozytywnie oceniła w piątek ustawę represyjną, przeciwne opinie wydali wcześniej m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy, a sędzia TSUE ostrzegł, że przyjęcie jej w obecnym kształcie grozi Polsce wyjściem z “przestrzeni europejskiej”.

Zmiany ustrojowe

Zdaniem Bodnara w ciągu ostatnich pięciu lat przekształceniu uległ ustrój RP. Zarzuca on prezesowi partii rządzącej Jarosławowi Kaczyńskiemu „stopniowe podporządkowywanie niezależnych instytucji, ograniczanie ich kompetencji, obniżanie poziomu legitymizacji działań celem jednoczesnego wzmocnienia centralnego ośrodka politycznego władzy.”

Ponadto Bodnar zarzucił PiS m.in. podporządkowywanie Trybunału Konstytucyjnego, przejęcie i upolitycznienie telewizji publicznej, zwiększenie uprawnień służb specjalnych oraz połączenie urzędu Prokuratora Generalnego z urzędem Ministra Sprawiedliwości.

Wszystkie te zmiany mają, zdaniem Bodnara, przyczyniać  się do tego, że „ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna, lecz raczej jako demokracja nieskonsolidowana czy jako demokracja hybrydowa

Minister sprawiedliwości broni ustawy dyscyplinującej sędziów

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro bronił wczoraj w Senacie spornej ustawy “kagańcowej”. Przedstawiając stanowisko rządu w tej sprawie stwierdził, że głównym problemem polskiego sądownictwa jest „rozrośnięta i rozbuchana korporacja”.

Reakcje PiS po słowach RPO

W odpowiedzi na wystąpienie Bodnara wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) na swoim profilu na Twitterze napisał, że „pan Adam Bodnar w ciągu ostatnich lat tak naprawdę nie występował w Senacie RP w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko lidera totalnej opozycji wobec polskiego rządu i większości parlamentarnej. Jego wystąpienia miały charakter jednostronny, polityczny, a nawet ideologiczny!”

Senator PiS Rafał Ślusarz zakomunikował z kolei, że „na podsumowanie kadencji RPO postanowił przekonać Senat, że tak naprawdę nigdy nie był bezstronny, jest reprezentantem skrajnie lewicowych koncepcji społecznych oraz czuje niechęć do wartości konserwatywnych.” 

Kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

W poniedziałek o północy minął termin zgłaszania kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Wpłynęła tylko jedna kandydatura – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Zgłosiło ją ponad 300 organizacji pozarządowych, a poparła KO i Lewica.

Koniec kadencji

9 września następuje koniec kadencji Adama Bodnara, jednak będzie on sprawował funkcję do czasu wyboru następcy. Jedyną kandydatką na urząd RPO na kolejną kadencję jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która musi zostać zatwierdzona przez Sejm za zgodą Senatu.