80 rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow: Polska, Rumunia i kraje bałtyckie przeciwko fałszowaniu historii

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie. Od lewej stoją: szef działu prawnego niemieckiego MSZ Friedrich Gauss, niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, Józef Stalin oraz minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow. [Wikipedia, domena publiczna]

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie. Od lewej stoją: szef działu prawnego niemieckiego MSZ Friedrich Gauss, niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, Józef Stalin oraz minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow. [Wikipedia, domena publiczna]

Europa wspomina dziś ofiary wszystkich reżimów totalitarnych. Ten dzień został wybrany przez Parlament Europejski ze względu na przypadającą 23 sierpnia rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ministrowie dyplomacji Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy oraz Estonii wystosowali apel, w którym domagają się prawdy o zbrodniach reżimów totalitarnych.

 

 

Zawarty 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow (od nazwisk ówczesnych ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy oraz ZSRR), oficjalnie był paktem o nieagresji. Obie strony zobowiązywały się do powstrzymania się od napaści i aktów przemocy we wzajemnych stosunkach. Jednak do układu dołączony został tajny protokół, dzielący Europę Środkową na niemiecką i rosyjską strefę wpływów.

Oświadczenie komisarzy z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych

Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Very Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.
Bruksela, 23 sierpnia 2017 r.

Dziś, 23 sierpnia, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. Czcimy pamięć ofiar tych …

Prawda historyczna

Apel szefów dyplomacji pięciu państw zwraca uwagę, że pojednanie i dążenie do sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich może być oparte wyłącznie na prawdzie. Jednak, jak przekonują ministrowie, „praktyka badania i ścigania zbrodni reżimów totalitarnych w dotkniętych nimi krajach pozostaje niewystarczająca i niespójna pomiędzy państwami”. Stąd wezwanie do wspólnego działania mającego na celu skutecznego zwalczania „kampanii dezinformacyjnych i prób manipulowania faktami historycznymi”.

Dzisiejszy apel ministrów nawiązuje do otwartej dwa dni temu wystawie w Moskwie o genezie wybuchu II wojny światowej, która wpisuje się w rosyjską próbę przepisywania historii, w tym paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przekonuje, że to działania polskiej dyplomacji, m.in. zawarcie w 1934 r. deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami oraz działania państw zachodnich popchnęły Moskwę do współdziałania z Hitlerem, która jako ostatnia z państw Europy zawarła porozumienie z Berlinem.

Oświadczenie przed europejskim Dniem Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych

23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow. Był to początek jednego z najczarniejszych okresów w najnowszej historii naszego kontynentu, który przyniósł za sobą deportacje, tortury i zabójstwa dziesiątek milionów osób żyjących w reżimach totalitarnych. Choć …

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Szefowie dyplomacji sprzeciwiają się fałszowaniu historii, ale także wspominają ofiary reżimów totalitarnych, w tym tych „popełnionych w imię nazistowskiej i stalinowskiej ideologii”. Ministrowie spraw zagranicznych Estonii; Urmas Reinsalu, Litwy; Linas Linkevičius, Łotwy; Edgars Rinkēvičs, Polski; Jacek Czaputowicz oraz Rumunii, Ramona-Nicole Mănescu przypominają, że „upamiętnianie minionych nieszczęść daje nam wiedzę i siłę, by sprzeciwić się tym, którzy starają się wskrzesić lub oczyścić te ideologie z ciążących na nich zbrodni i win”.

Dziesięć lat temu Parlament Europejski zdecydował, by 23 sierpnia stał się Europejskim Dniem Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych. Decyzja jest motywowana chęcią zachowania pamięci – szczególnie dla młodego pokolenia – o wydarzeniach sprzed lat, które przyniosły ze sobą cierpienia wielu milionów ludzi na kontynencie. Jak podkreślają w dorocznych oświadczeniach przedstawiciele Komisji Europejskiej, „pamięć o historii Europy powinna umacniać zaangażowanie w obronę wspólnych wartości i zasad”.

Eurodeputowani spierają się o pakt Ribbentrop-Mołotow

Politycy z całej Europy zebrali się w środę w Parlamencie Europejskim na konferencji poświęconej historycznej roli paktu dla upadku komunizmu i Muru Berlińskiego.  Wiele wypowiedzi uwidoczniło jednak głębokie różnice między Socjaldemokratami (S&D) oraz przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej w kwestii, czy …

 

 

Więcej informacji:

Wspólna deklaracja Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii z okazji 80. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Věry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych