Koronawirus: Gdzie w Europie jest najwięcej chętnych na szczepienia? – Sondaż

Według sondażu pod koniec 2020 r. najbardziej chętni, by przyjąć szczepionkę byli Tajowie i Brytyjczycy, a Polacy razem z Francuzami zamykali ranking.Zdjęcie: Unsplash

Według sondażu pod koniec 2020 r. najbardziej chętni, by przyjąć szczepionkę byli Tajowie i Brytyjczycy, a Polacy razem z Francuzami zamykali ranking. Zdjęcie: Unsplash [@schluditsch]

Brytyjska firma YouGov sprawdza nastawienie do szczepienia się przeciwko koronawirusowi wśród mieszkańców z 52 państw świata. Z sondażu wynika, że najwięcej chętnych do szczepień w Europie jest w Wielkiej Brytanii i Danii. Najmniej – we Francji i w Polsce. Obywatele jakie państwa są najbardziej entuzjastyczni wobec szczepień globalnie?

 

 

Badanie YouGov umieszcza Polskę na jednym z ostatnich miejsc na świecie. Zgodnie z opublikowanym wczoraj (15 stycznia) sondażem pokazującym sytuację na 13 grudnia 2020 r. tylko 28 proc. Polaków byłoby gotowych przyjąć szczepionkę. 37 proc. respondentów wyraziło sprzeciw, a 35 proc. osób było niezdecydowanych.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce, Europie i na świecie – Zestawienie

Szczepienia przeciwko koronawirusowi – jak Polska wypada na tle Europy i świata?

Polacy nadal nieprzekonani?

Pod koniec 2020 r. podobny brak zaufania wśród wszystkich uwzględnionych państw wyrażali jedynie Francuzi. Jednak odsetek francuskiego społeczeństwa, który zadeklarował chęć skorzystania ze szczepienia wzrósł z 24 proc. w grudniu do 39 proc. styczniu. Do tej pory YouGov nie przeprowadził kolejnych badań Polsce.

W grudniu Polaków sondował także Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z firmą ARC Rynek i Opinia. W odróżnieniu od badania YouGov, sondaż WUM przedstawił uczestnikom pięć możliwych odpowiedzi. Zgodnie z nimi 17 proc. ankietowanych zaszczepi się “tak szybko jak będzie to możliwe”, 23 proc. zaszczepi się po jakimś czasie, 6 proc. nie zaszczepi się, bo przebyło już chorobę COVID-19, a 32 proc. nie przyjmie szczepionki “z innych powodów”.

Natomiast Ministerstwo Zdrowia powołuje się na dane sondażowni United Survey, która przygotowuje badania na zlecenie Radia RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. W pierwszym sondażu z listopada na pytanie o przyjęcie szczepionki 42,6 proc. Polaków odpowiedziało “zdecydowanie tak” i “raczej tak”. W styczniu wyniki te łącznie wzrosły do 67,6 proc.

Dziś (15 stycznia) o północy rozpoczęła się rejestracja szczepień dla osób powyżej 80 roku życia i do godziny 10.00 z tej możliwości skorzystało 127 796 seniorów. Ponadto, do dziś zaszczepiono 410 480 Polaków.

Nowy wariant koronawirusa z Brazylii budzi coraz więcej obaw na świecie

Z jego powodu Wielka Brytania wprowadziła zakaz przyjazdów m.in. z Ameryki Południowej, a Francja wydłużyła godzinę policyjną.

Pozytywne nastawienie do szczepionki wzrasta w Europie

Badania YouGov najwcześniej rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy sondaż przeprowadzony w lipcu 2020 r. wskazał, że 42 proc. Amerykanów wyraża chęć przyjęcia preparatu dającego odporność na koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo wahań przez cały ten okres wyniki oscylowały wokół 40 proc. – w styczniu br. to 47 proc.

Z kolei zaufanie do szczepionki rośnie w uwzględnionych przez YouGov krajach europejskich. Dotyczy to między innymi Wielkiej Brytanii, gdzie poparcie wzrosło z 61 proc. w listopadzie do 80 proc. w styczniu lub Hiszpanii, w której na początku grudnia 53 proc. mieszkańców deklarowało chęć zaszczepienia się – 6 stycznia było ich już 66 proc.

Na początku nowego roku o przyjęciu szczepienia coraz więcej osób myśli pozytywnie także we Włoszech (64 proc.). Z kolei krajem, który od listopada do grudnia deklarował poparcie dla szczepień na stałym wysokim poziomie (ok. 70 proc.) była Dania. To właśnie w Danii i Wielkiej Brytanii – według sondażu YoiGov – jest najwięcej chętnych do szczepień w Europie na SARS-CoV-2.

Koronawirus: Pfizer zmniejsza dostawy szczepionki do Europy. W UE będą specjalne "paszporty szczepień"?

Dokument dawałby po przyjęciu szczepienia pewne prawa w lockdownie.

Silny ruch antyszczepionkowy?

Jedno z pytań, które YouGov kieruje do ankietowanych dotyczy powodów ich niechęci do szczepionki przeciwko koronawirusowi. Okazuje się, że mniejszość to antyszczepionkowcy – w badaniu definiowani jako osoby “przeciwne szczepionkom w ogóle”. W grudniu wśród Francuzów oświadczających, że nie przyjmą szczepionki tylko 9 proc. motywowało swoją decyzję w ten sposób.

O trzy punkty procentowe mniej „antyszczepionkowców” jest w Polsce, Hongkongu czy Stanach Zjednoczonych. Według YouGov reszta badanych odpowiadających negatywnie to osoby, które nie sprzeciwiają się samej idei szczepień, ale w tym przypadku chcą upewnić się, czy szczepionka przeciwko koronawirusowi jest bezpieczna i potrzebują więcej czasu.

Tak dla szczepień obowiązkowych?

Według danych YouGov im bardziej mieszkańcy danego państwa są chętni, by otrzymać szczepienie, tym bardziej skłonni byliby zaakceptować obowiązkowy udział w programie szczepień.

W grudniu obowiązkowe szczepienia najbardziej wspierali obywatele Indii, Indonezji i Meksyku (odpowiednio 77 proc., 71. proc. i 69 proc.). Największy sprzeciw dla odgórnego zobowiązania do przyjęcia preparatu przeciwko SARS-CoV-2 istnieje we Francji (63 proc.), w Polsce (57 proc.) i w Niemczech (51 proc.).

W ostatnim miesiącu 2020 r. najbardziej podzieleni w tej kwestii byli Brytyjczycy – 40 proc. z nich byłoby skłonnych poprzeć taki projekt, natomiast 42 proc. nie zgodziłoby się na to rozwiązanie.

Tydzień w skrócie: Kolejne rządy upadają / Włoskie szczepienia na gapę / "Kryształowa Noc" w USA

W tym tygodniu rozmawialiśmy o aferze korupcyjnej w Estonii, rozpadającym się rządzie we Włoszech, nowej koalicji w Czechach oraz o … Arnoldzie Schwarzeneggerze.

Największe poparcie i największe spadki

Krajem przodującym w badaniu jest Tajlandia. W pierwszym sondażu przeprowadzonym w tym kraju 20 grudnia, 81 proc. Tajów zadeklarowało gotowość do przyjęcia szczepionki, a 3 stycznia wynik wzrósł o 2 punkty procentowe.

Azja i region Pacyfiku to jedno z nielicznych miejsc, dla których badanie pokazuje trend zniżkowy. Od 20 grudnia do 3 stycznia poparcie dla szczepionek spadło w Malezji z poziomu 64 proc. do 60 proc. Z kolei w Indiach odsetek osób zainteresowanych przyjęciem szczepienia na przestrzeni kilku dni (13-17 grudnia) zmniejszył się z 67 proc. na 65 proc.

Do szczepień mniej entuzjastycznie podchodzą również mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich – w grudniu odnotowano spadek z 63 proc. na 56 proc, chociaż ZEA pod względem szczepień per capita znajdują się na drugim miejscu na świecie, tuż za Izraelem.

Jedynym państwem z Ameryki Łacińskiej, które obejmuje badanie jest Meksyk, gdzie w grudniu 68 proc. mieszkańców zadeklarowało chęć otrzymania szczepienia.