Wielka Brytania: Rosja i Chiny największym zagrożeniem. Londyn zwiększy zapasy broni jądrowej

Wielka Brytania, Rosja, Chiny, geopolityka, pandemia, broń nuklearna, USA, Unia Europejska, Johnson, obronność, terroryzm

"Wielka Brytania musi na nowo nauczyć się konkurować z państwami o przeciwnych wartościach, a pomyślność jej obywateli jest nierozerwalnie związana także z wydarzeniami w odległych częściach świata", oświadczył we wtorek (16 marca) premier Boris Johnson. / Foto via flickr (CC BY-NC-ND 2.0) [Number 10]

Rosja stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, ale Chiny, będące „strategicznym konkurentem” krajów demokratycznych są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego, uznał rząd Wielkiej Brytanii w przeglądzie brytyjskiej polityki bezpieczeństwa. Londyn zapowiada zwiększenie zapasu pocisków nuklearnych o ponad 40 proc.

 

 

Pomyślność Brytyjczyków jest wyjątkowo powiązana z wydarzeniami na odległych krańcach świata, mówił we wtorek (16 marca) brytyjskim deputowanym premier Boris Johnson, przedstawiając raport na temat polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.

Za największe zagrożenie dla gospodarki kraju uznano Chiny. Możliwość wybuchu kolejnej pandemii twórcy przeglądu określili jako „realistyczną”. Oceniono, że jest prawdopodobne, że do 2030 roku jakaś grupa terrorystyczna przeprowadzi poważny atak chemiczny, biologiczny lub nuklearny.

Największy przegląd od zakończenia zimnej wojny.

Zaprezentowany we wtorek dokument liczy 114 stron i jest efektem prowadzonego przez ostatni rok całościowego przeglądu polityki bezpieczeństwa, obronnej i zagranicznej Wielkiej Brytanii. Celem nadrzędnym była identyfikacja najważniejszych wyzwań w nadchodzących latach oraz dostosowanie do nich posiadanych zasobów. Jak podkreślono, to największy taki przegląd od czasu zakończenia zimnej wojny.

„Wielka Brytania musi na nowo nauczyć się konkurować z państwami o przeciwnych wartościach, a pomyślność jej obywateli jest nierozerwalnie związana także z wydarzeniami w odległych częściach świata”, oświadczył premier Boris Johnson.

Lider Partii Konserwatywnej zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostaną najważniejszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii, a jej głównym polem zainteresowania będzie Europa, ale uwaga w coraz większym stopniu będzie kierowana na obszar wokół Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.

W raporcie napisano, że Rosja jest największym bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale Chiny, będące „strategicznym konkurentem” krajów demokratycznych są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego.

W raporcie napisano, że chińska siła gospodarcza sprawia, że kraj ten jest cennym partnerem handlowym dla Wielkiej Brytanii. „Rosnąca międzynarodowa pozycja Chin jest zdecydowanie najbardziej znaczącym czynnikiem geopolitycznym w dzisiejszym świecie, z poważnymi implikacjami dla brytyjskich wartości i interesów oraz dla struktury i kształtu porządku międzynarodowego”.

Londyn nie ograniczy arsenału jądrowego

Jak oceniono, jest prawdopodobne, że do 2030 roku jakaś grupa terrorystyczna przeprowadzi atak chemiczny, biologiczny lub nuklearny. W związku z tym ma powstać nowe centrum operacji antyterrorystycznych, aby usprawnić reakcję na takie ataki. Twórcy raportu określili kolejną pandemię jako „realistyczną możliwość”.

W raporcie napisano, że w związku ze zmieniającym się otoczeniem w kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza z faktem, że niektóre państwa „znacząco zwiększają i dywersyfikują swój arsenał nuklearny”, postanowiono że Wielka Brytania wycofa się planów redukcji liczby posiadanych głowic jądrowych do 180 i zamiast tego ich maksymalny limit podniesiony zostanie do 260.

Podkreślono, że Wielka Brytania nie będzie podawać dokładnych danych na temat liczby gotowych do użycia głowic. Napisano, że utrzyma ona „minimalną siłę niszczącą, konieczną do zagwarantowania, że brytyjski system odstraszania nuklearnego pozostanie wiarygodny”

„Otwarte i demokratyczne społeczeństwa, takie jak Wielka Brytania, muszą demonstrować, że są dostosowane do bardziej konkurencyjnego świata. Aby być otwartymi, musimy być również bezpieczni”, napisał w przedmowie do dokumentu premier Johnson. W listopadzie 2020 r. rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o zwiększeniu wydatków na obronność o 16,5 mld funtów.