Szczyt transatlantycki TTC: Rosja głównym tematem

Komisarz Margrethe Vestager, źródło Wikipedia

Komisarz Margrethe Vestager, źródło Wikipedia

Konfrontacja z Rosją będzie centralnym punktem nadchodzącego posiedzenia Rady Handlu i Technologii UE-USA (TTC), wynika z przecieków, do których dotarł EURACTIV.

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis spotkają się w poniedziałek (16 maja) z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo w Paryżu na drugim szczycie platformy transatlantyckiej.

Uruchomiona we wrześniu 2021 r., miała ona na celu zbliżenie obu stron w kluczowych kwestiach związanych z globalnym handlem i nowymi technologiami.

Jednak zgodnie z projektem konkluzji, głównym celem nadchodzącego spotkania będzie potępienie Rosji. Jednocześnie dyskusje na temat niedawno uzgodnionego unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA) oraz aktu o usługach cyfrowych (DSA) miały zostać wykreślone z agendy.

Niemcy: Po 170 latach Siemens wycofuje się z Rosji

Teraz kłopoty będzie mieć m.in. rosyjska szybka kolej.

USA-UE: Co znalazło się w agendzie rozmów?

W dokumencie jest jednak mowa o niedawno podpisanej Deklaracji na rzecz przyszłości internetu, która zobowiązała m.in. USA i UE do wspólnej wizji ws. technologii cyfrowych, zwłaszcza w celu przeciwstawiania się rosnącemu wpływowi Chin.

„Zobowiązujemy się do wymiany informacji i odkrywania możliwości współpracy w naszych programach badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji (AI), technologii telekomunikacyjnych poza 5G i 6G oraz obliczeń kwantowych. Biorąc pod uwagę, że 6G będzie krytyczną globalną infrastrukturą, wspólne podejście do międzynarodowych standardów 6G jest szczególnie istotne” – można przeczytać w dokumencie.

Zapowiada się także utworzenie specjalnego Protokołu o współpracy w sprawie integralności informacji w sytuacjach kryzysowych, a także opracowanie narzędzi analitycznych, umożliwiających identyfikację manipulacji informacjami ze strony obcych mocarstw oraz zwalczanie rosyjskich kampanii dezinformacyjnych w krajach trzecich.

Podczas gdy rosyjska agresja podkreśliła znaczenie posiadania zaufanych dostawców technologii dla obu stron, w konkluzjach zwrócono uwagę na konieczność utworzenia specjalnej grupy zadaniowej ds. publicznego finansowania, mającej na celu promowanie korzystania z usług zaufanych dostawców.

Szczyt we Francji ma również doprowadzić do ogłoszenia powołania podgrupy zajmującej się sztuczną inteligencją, w szczególności w celu opracowania „wspólnego planu działania w zakresie narzędzi oceny i pomiaru wiarygodnej sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem oraz wspólnego projektu dotyczącego technologii zwiększających prywatność”.