Sejm przyjął ustawę ws. koronawirusa

sejm obrady, źródło: sejm.gov.pl

sejm obrady, źródło: sejm.gov.pl

Wczoraj późnym wieczorem Sejm przyjął specjalną ustawę określającą zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej koronawirusem. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu.

 

Według danych, jakie w poniedziałek (2 marca) późnym wieczorem udostępnił na swoich stronach internetowych główny inspektor sanitarny, na świecie odnotowano już 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc. Jednak w Polsce nie potwierdzono dotychczas żadnego przypadku choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

Koronawirus tematem dzisiejszego spotkania w BBN i posiedzenia Sejmu

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu, zwołane w trybie pilnym, poświęcone będzie informacji rządu ws. koronawirusa – zapowiedział jeszcze w środę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski podkreślając, że weźmie w nim udział Andrzej Duda, na którego wniosek zostało ono zwołane.

Przyjęta wczoraj przez posłów ustawa określa m.in. zadania organów administracji publicznej, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Polski. Reguluje m.in. kwestie z dziedziny oświaty, gospodarki, prawa farmaceutycznego, czy powinności Głównego Inspektora Sanitarnego. Zakłada też m.in. obowiązkową kwarantannę dla osób chorych lub tych, u których podejrzewa się zakażenie.

W uzasadnieniu projektu napisano, iż „przedkładane regulacje wychodzą naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi i wprowadzają niezbędne mechanizmy działania”.

Wcześniej sejmowa Komisja przyjęła poprawki, również te opozycji

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się wczoraj rano na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, na którym przyjęto kilkanaście poprawek, zgłoszonych zarówno przez posłów PiS, jak i przez posłów opozycji. Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że taka zgoda w pracy nad projektem ustawy „to jest niezwykła rzadkość, bo w przeszłości niejednokrotnie udowadniano, że ten, kto ma więcej szabel, ten wygrywa”.

Przedtem posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wycofali swoje projekty tej ustawy argumentując, że rządowy projekt pokrył się z założeniami przez nich zgłaszanymi. “Myślę, że w Polsce możemy być dumni, że wspólnie udało się wypracować dobrą ustawę” – oświadczył Latos. “Udało się to zrealizować i to jest nasz wspólny sukces” – dodał.

Koronawirus: Rośnie liczba chorych we Włoszech i Francji

Włoskie i francuskie służby medyczne informują o kolejnych chorych, u których stwierdzono zakażenie pochodzącym z Chin koronawirusem, który może wywołać ostrą niewydolność oddechową i ciężkie zapalenie płuc. Szczególnie trudna sytuacja jest we Włoszech.

 

Wczoraj (1 marca) późnym wieczorem włoskie media (m.in. …

Debata

“Ta ustawa ma bardzo duże znaczenie” – przekonywał występujący w drugim czytaniu projektu ustawy w imieniu klubu PiS Bolesław Piecha. Przypomniał ostrzeżenie WHO, która stwierdziła, że zagrożenie wirusem jest poważne i ogłosiła zagrożenie epidemii.

Bartłomiej Sienkiewicz (KO) podkreślił, że do przyjęcia tej ustawy wystarczyła doba.”W 24 godziny Sejm ma stworzyć ustawową barierę przeciwko zagrożeniu koronawirusem. Ten tryb jest nadzwyczajny i przypomina nam z opozycji niechlubne tradycje tego Sejmu” – zauważył, ale przyznał, że jego ugrupowanie rozumie powagę sytuacji. Zwrócił jednak uwagę, że taki tryb „kontrastuje z tym, co było tydzień wcześniej, gdy byliśmy uspokajani, że wszystko jest w porządku i nie potrzeba żadnych nadzwyczajnych środków”. “Nie tylko ludzie chorują na koronawirusa, państwa także” – zauważył i podkreślił, że słabość państwa nie powinna kosztować życia obywateli. Zapowiedział, że Koalicja poprze projekt, ale będzie kontrolować skuteczność działań rządu zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę obywateli oraz przestrzeganie praw i wolności obywatelskich.

Marcelina Zawisza (Lewica) przyznała, że mimo krótkiego czasu projekt ustawy udało się poprawić, m.in. wprowadzić ograniczenia czasowe obowiązywania jej przepisów i wprowadzić obowiązek sprawozdania rządu z działania ustawy raz na kwartał. Podkreśliła, że nie satysfakcjonuje jej partii gdyż m.in. „nie adresuje ona, rekompensaty dla pracowników na umowach śmieciowych i samozatrudnionych”, ale przyznała, że ustawa jest potrzebna. “Dziś w parlamencie było po prostu normalnie, tak jak powinno być na co dzień” – oceniła pracę posłów nad tym projektem.

Również Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz15) przyznał, że wiele spraw udało się w komisji poprawić. “Począwszy od funkcjonowania żłobków i przedszkoli, a skończywszy na przedsiębiorcach o których wszyscy się upominają, ale tylko w teorii, bo kiedy trzeba konkretne zapisy prawa przedłożyć w tej izbie, już wtedy tak wesoło z przedsiębiorcami nie jest” – zauważył.

Natomiast Dobromir Sośnierz (Konfederacja) ocenił, że projekt jest “samooskarżeniem” rządu i zapowiedział, że jego ugrupowanie tej ustawy nie poprze. “Jeszcze miesiąc temu ten rząd mówił nam, że jesteśmy przygotowani jak harcerz na wycieczkę” – powiedział. Podkreślił także, że nie może zgodzić się, by „jakieś przejściowe okoliczności powodowały, że na stałe zmieniamy prawo w tak istotny sposób i w tak przyspieszonym trybie”.

Wieczorem Sejm zakończył drugie czytanie i zdecydował o przejściu natychmiast do głosowania.

KE uznała epidemię koronawirusa za zagrożenie dla gospodarki UE

Komisja Europejska w swoich prognozach dotyczących PKB stwierdziła, że epidemia koronawirusa stanowi czynnik ryzyka dla europejskiej gospodarki. Ocenia jednak, że wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej pozostanie na plusie.

 

Według najnowszej prognozy KE wzrost gospodarczy dla całej UE …

Nowe regulacje

Uchwalona w poniedziałek ustawa będąca przedłożeniem rządowym zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Minister oświaty „w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży” mógłby natomiast czasowo zawiesić funkcjonowanie szkół w całym kraju lub jego części”.

Nowa ustawa zakłada też możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość uchylenia przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nawet ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Minister będzie mógł określać ceny leków, a farmaceuci wystawiać recepty

Nowa ustawa określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 i zasady ich finansowania. Daje m.in. ministrowi zdrowia prawo do ustania w drodze obwieszczenia maksymalnych cen na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Minister ma podejmować te decyzje   na podstawie informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Przyjęta wczoraj w Sejmie ustawa umożliwia ponadto każdemu farmaceucie z prawem wykonywania zawodu wystawienie recepty farmaceutycznej w przypadku, gdy zagrożone jest  zdrowie pacjenta zakażonego koronawirusem.

Pierwsza ofiara koronawirusa w Europie

We Francji zmarł 80-letni turysta z Chin zakażony koronawirusem COVID-19, którego epidemia wybuchła pod koniec grudnia w chińskim mieście Wuhan. To pierwszy w Europie przypadek zgonu z powodu tej choroby.

 

Zmarły mężczyzna leżał w szpitalu im. Xaviera Bichata położonym w jednej …

Działania administracji w przypadku epidemii

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar i wskazać strefę objętą epidemią lub zagrożeniem epidemicznym oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Radzie ministrów przyznaje natomiast prawo ustanowienia w drodze rozporządzenia np. „czasowego ograniczenia działalności określonych przedsiębiorców”, „czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły”, „obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”, „obowiązek poddania się kwarantannie”, „czasowe ograniczenia lokali”, „nakaz i zakaz przebywania w określonych miejscach”.

W szczególnie kryzysowej sytuacji minister mógłby wydać rozporządzenie, według którego „produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne oraz środki ochrony osobistej „byłyby wydawane pacjentom ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych „nieodpłatnie wyłącznie na podstawie nr PESEL pacjenta”.

Rozszerzenie ustaw o prawie farmaceutycznym i dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa przewiduje również, że w sytuacji kryzysowej np. wynikającej z epidemii COVID-19, rząd mógłby np. nakazać hurtowniom farmaceutycznym zbywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych „wyłącznie do aptek, punktów aptecznych i zakładów leczniczych”. Gdyby natomiast któryś z podmiotów farmaceutycznych złamał te przepisy, to naraziłby się na karę w wysokości nawet pięciu milionów złotych.

Natomiast w obowiązującej obecnie ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodano artykuł: „Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Nowe regulacje zakładają ponadto, że operatorzy sieci telekomunikacyjnej musieliby w sytuacji kryzysowej – na żądanie odpowiednich służb – wysyłać nieodpłatne komunikaty do użytkowników, np. z ostrzeżeniami lub poradami ws. zwalczania koronawirusa.

Koronawirus wywołuje coraz większą panikę na rynkach

Rosnąca liczba stwierdzanych na świecie przypadków zakażenia chińskim koronawirusem wywołuje coraz większy niepokój na rynkach finansowych. W Europie największe ognisko epidemiologiczne znajduje się we Włoszech. W Polsce dotąd koronawirusa nie stwierdzono.

 

Ten tydzień zakończył się na większości giełd na świecie dużymi …