Macron: Europa musi odzyskać prawo do określania swoich interesów

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: Facebook/Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

Prezydent Francji wygłosił przemówienie w Akademii Wojskowej w Paryżu, w którym zaapelował o zmiany w w europejskiej polityce obronnej. Wymienił też jej cztery konieczne filary: multilateralizm, partnerstwo strategiczne, autonomia bezpieczeństwa europejskiego i suwerenność państw członkowskich.

 

Emmanuel Macron swoje dzisiejsze (7 lutego) wystąpienie zapowiedział jeszcze podczas podczas poniedziałkowej (3 lutego) wizyty w Warszawie. Celem wygłoszonej mowy było nie tylko nakreślenie francuskiej doktryny wojskowej, ale także zainicjowanie międzynarodowej dyskusji na temat wspólnej europejskiej strategii obronnej.

Filary europejskiej obronności

Prezydent Francji stwierdził w Akademii Wojennej w Paryżu, że „bezpieczeństwo globalne jest nie do pomyślenia bez wielostronnego zaangażowania różnych aktorów, od których Francja oczekuje poszanowania prawa międzynarodowego, demokracji i wolności”. Uznał też, że „to jedyny sposób, by odbudować zaufanie w stosunkach międzynarodowych.”

„Przejrzystość i przestrzeganie zasady wzajemności w relacjach międzynarodowych to dwa inne warunki zmniejszenia skali ryzyka, przed jakim stoi dziś Europa. Bezpieczeństwo europejskie musi zaś opierać się na czterech filarach, którymi są: multilateralizm, partnerstwo strategiczne, autonomia bezpieczeństwa europejskiego i suwerenność państw członkowskich” – powiedział Macron.

Oznajmił też, że Francja ma tu do odegrania szczególną rolę, jako jedyne po brexicie mocarstwo nuklearne w Unii Europejskiej. „Powinniśmy uczynić ze swego potencjału nuklearnego tarczę gwarantującą bezpieczeństwo Europy. Pociąga to za sobą konieczność włączenia UE w prace nad nowym harmonogramem globalnych negocjacji rozbrojeniowych, a także potrzebę odbudowy ram instytucjonalnych dla tych rozmów. Ze swej strony UE powinna pogłębić wysiłki na rzecz budowy europejskiej tożsamości obronnej. Europejczycy muszą odzyskać swoje suwerenne prawo do określania, jakie są ich interesy i co jest dobre dla UE” – mówił Macron.

Polska, Francja, Niemcy i Włochy chcą zmian w unijnej polityce konkurencji

Polska, Francja, Niemcy i Włochy zaapelowały do unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager o przyjęcie planu działań ws. zasad konkurencji w Unii Europejskiej. Czwórka państw argumentuje, że unijne prawo antymonopolowe potrzebuje zmian.

 

 

Polska, Niemcy, Francja i Włochy domagają się zmian dotyczących …

UE zostanie stroną układu START?

Francuski prezydent oświadczył także, że UE powinna się stać stroną układu START, który służy rozbrojeniu nuklearnemu USA i Rosji. Wyczerpała się bowiem, jego zdaniem, formuła rozbrojenia atomowego, jaka powstała w okresie zimnej wojny, gdy świat był dwubiegunowy. „W obecnej sytuacji, gdy skala ryzyka w sferze bezpieczeństwa znacząco się rozszerzyła, konieczne jest przekształcenie negocjacji rozbrojeniowych, zwłaszcza w sferze broni strategicznej, a rozmowy co najmniej trójstronne, jeśli nie wielostronne” – stwierdził Macron.

Dlatego jego zdaniem UE powinna zostać stroną układu START, którego obecna odsłona wygasa w 2021 r., a Moskwa i Waszyngton są jeszcze dalekie od przedłużenia tej umowy. Jak przekonywał Macron, UE musi się włączyć w te rozmowy, ponieważ potencjalnym polem atomowej konfrontacji rosyjsko-amerykańskiej może być właśnie Europa. Takie rozwiązanie przewidywały niegdyś zarówno sowieckie, jak i amerykańskie plany ewentualnościowe. „UE powinna więc stać się podmiotem, a nie tylko kluczowym obszarem, gdzie rozstrzygane są kwestie bezpieczeństwa globalnego” – oświadczył Macron.

Macron w Krakowie: "Francja kocha Polskę"

Żadne państwo nie powinno udzielać nikomu lekcji. Jesteśmy jednak zaniepokojeni reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Naszym obowiązkiem jest obrona zasad, które zapisano w traktatach europejskich – mówił Emmanuel Macron podczas dzisiejszego wystąpienia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Drugi dzień wizyty prezydenta Francji rozpoczął się …

Macron o teleinformatycznych zdolnościach Europy

Z drugiej strony, stwierdził prezydent Francji, Europa musi więcej zainwestować w zdolnoć obronne. „Państwa europejskie wykazały się wielką naiwnością, zakładając od lat 80., że jeśli będą uczestniczyć w inicjatywach rozbrojeniowych, to inne kraje świata pójdą za ich przykładem. Rozbrajaliśmy się i rozbrajaliśmy, bez końca, podczas gdy inne kraje wzmacniały intensywnie swój potencjał, podnosząc go na jeszcze wyższy poziom zaawansowania technologicznego. Działo się tak zwłaszcza po kryzysie finansowym 2008 r.” – podkreślił Macron.

„W rezultacie, na różne obszary europejskiego bezpieczeństwa wpływają dziś podmioty postronne: Rosja ingeruje w nasze bezpieczeństwo teleinformatyczne, Chiny w bezpieczeństwo transportowe i komunikację mobilną, a partnerzy amerykańscy określają parametry technologiczne i kierunki rozwoju naszego przemysłu obronnego” – dodał.

Zdaniem francuskiego prezydenta, aby Unia Europejska mogła stać się skutecznym podmiotem bezpieczeństwa globalnego, musi mieć własne zdolności teleinformatyczne. Wymienił tu konieczność zbudowania własnego, autonomicznego systemu 5G, stworzenie własnej chmury danych i ułożenie własnych kabli dla telekomunikacji podmorskiej. „To są elementy krwiobiegu europejskiej gospodarki. UE nie może być traktowana już dłużej tylko jako atrakcyjny rynek, na którym istnieją świetne warunki dla graczy zewnętrznych, bo ci nie liczą się z potrzebami bezpieczeństwa samych Europejczyków” – mówił francuski prezydent.

Francja: Więcej żołnierzy pojedzie do Afryki Zachodniej

Francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie dodatkowych 220 żołnierzy do Afryki, aby wesprzeć walkę z islamistami.

 

W bazie wojskowej w miejscowości Pau w południowo-zachodniej Francji Emmanuel Macron spotkał się z przywódcami Burkina Faso – Rochem Markiem Christianem Kabore, Mali – Ibrahimem …

Macron wskazał na Niemcy

Mimo wcześniejszych informacji podawanych przez szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego, który miał znać treść wystąpienia Macrona (Pałac Elizejski przesłał jego tezy do kilku europejskich stolic), swym wystąpieniu prezydent Francji nie wymienił – oprócz Niemiec – żadnego z państw UE jako konkretnych partnerów, z którymi Paryż chciałby realizować swą propozycję przebudowy architektury bezpieczeństwa.

Kilka razy podkreślił jednak, że horyzontalne partnerstwo strategiczne w UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony wymaga poszanowania przez wszystkie kraje zasady solidarności. Zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia interesów i aspiracji państw Europy Środkowej, których sytuacja bezpieczeństwa uległa w ostatnich latach pogorszeniu.

Francja przedstawia nowe zasady rozszerzenia UE

„Stopniowe stowarzyszanie” ma być francuską receptą na kryzys rozszerzenia Unii Europejskiej. Paryż proponuje zmiany w dotychczasowym procesie akcesyjnym.

 

 

Październikowe „nie” dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią wzbudziło obawy o działanie na niekorzyść pozycji Unii Europejskiej na Bałkanach. Na rozpoczęcie …