Ukraina pilnie zwołuje spotkanie ws. rosyjskich wojsk na swoich granicach

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba [Twitter, @DmytroKuleba]

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba [Twitter, @DmytroKuleba]

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zapowiedział zwołanie w ciągu 48 godzin posiedzenia z państwami-stronami Dokumentu Wiedeńskiego OBWE ws. obecności wrogich wojsk Rosji przy granicach Ukrainy.

 

Natomiast państwa bałtyckie zwróciły się do władz w Mińsku o wyjaśnienie niezwykłej koncentracji sił zbrojnych na Białorusi.

Rozmowa Putin-Biden bez przełomu. USA grożą Rosji konsekwencjami napaści na Ukrainę

Prezydent USA miał powiedzieć swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że Waszyngtonowi zależy na dyplomatycznym rozwiązaniu kryzysu wokół Ukrainy, ale jest przygotowany także na „inne scenariusze”.

Kułeba: Rosja musi wypełnić swoje zobowiązania

„Rosja nie odpowiedziała na nasze zapytanie na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego. Robimy więc następny krok. Ukraina zwołuje spotkanie z Rosją i wszystkimi państwami będącymi stronami (tego dokumentu) w ciągu następnych 48 godzin, by omówić wzmocnienie i przemieszczenie wojsk Rosji wzdłuż naszej granicy i na tymczasowo okupowanym Krymie”, poinformował wczoraj (13 lutego) wieczorem Kułeba.

„Jeśli Rosja poważnie traktuje własne słowa o niepodzielności bezpieczeństwa w przestrzeni OBWE, musi wypełnić swoje zobowiązania dotyczące wojskowej przejrzystości w celu deeskalacji napięć i wzmocnienia bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich” – dodał w niedzielę szef ukraińskiej dyplomacji na Twitterze.

Ministrowie spraw zagranicznych UE: Niezachwianie popieramy Ukrainę, a w XXI wieku nie ma miejsca na "strefy wpływów"

Szefowie dyplomacji państw członkowskich UE po swoim spotkaniu w Brukseli stwierdzili we wspólnych konkluzjach, że europejskiej bezpieczeństwo jest „niepodzielne”.

Ukraina chce od Moskwy informacji o działaniach wojsk 

Już w piątek (11 lutego) szef ukraińskiego MSZ poinformował, że zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim OBWE Ukraina zastosowała mechanizm zmniejszenia niebezpieczeństwa i zwróciła się do Rosji o przekazanie szczegółowych informacji na temat działalności wojskowej w regionach przylegających do terytorium Ukrainy i na zaanektowanym w 2014 r. Krymie.

Wyjaśnił, że zgodnie z tym dokumentem Moskwa ma przekazać informacje dotyczące dokładnej lokalizacji działań wojskowych, dat ich zakończenia oraz nazwy, podporządkowania i liczby jednostek. Powinna także poinformować o rodzaju wykorzystywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja ma 48 godzin na odpowiedź i uprzedził, że w razie jej braku Ukraina zwróci się do Rosji i pozostałych państw będących stronami Dokumentu Wiedeńskiego o zwołanie nadzwyczajnego spotkania, na którym Moskwa powinna udzielić wyjaśnień.

Antony Blinken: Rosja może przeprowadzić prowokację, by usprawiedliwić atak na Ukrainę / Sytuacja wokół Ukrainy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Rosja może uciec się do prowokacji, by usprawiedliwić inwazję na Ukrainę.

Państwa bałtyckie chcą informacji o działaniach wojsk od Mińska

Również w piątek litewskie MSZ poinformowało, że Litwa, Łotwa i Estonia zwróciły się do Białorusi o wyjaśnienie sprawy niezwykłej koncentracji sił zbrojnych na jej terytorium, gdzie od czwartku trwają rosyjsko-białoruskie manewry. W swoim wniosku do władz Białorusi państwa bałtyckie również powołują się na Dokument Wiedeński OBWE.

Litwa: Szef MSZ ostrzega, że rosyjskie wojska na Białorusi zagrażają Litwie, Łotwie i Polsce

Tysiące rosyjskich żołnierzy wysłanych na Białoruś na manewry wojskowe znajdują się w bliskiej odległości od granicy z Litwą i Polską, zauważył Gabrielius Landsbergis.

Dokument Wiedeński

Przyjęty w 1990 r. Dokument Wiedeński jest dwuetapowym mechanizmem konsultacji i współpracy państw OBWE stosowanym w wypadku nadzwyczajnej aktywności wojskowej. W pierwszym etapie jedno z państw uczestniczących zwraca się do drugiego, na terenie którego doszło do nadzwyczajnych lub niezaplanowanych działań sił zbrojnych, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn tych zdarzeń. Państwo-adresat jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin.

Jeśli jednak państwo, które wystosowało prośbę nie jest usatysfakcjonowane odpowiedzią, to w drugim etapie może zwrócić się z prośbą o zwołanie konferencji dwustronnej lub konferencji kryzysowej z udziałem wszystkich państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Dokument Wiedeński politycznie wiąże wszystkie państwa uczestniczące w procesie OBWE i stanowi dla nich ważne źródło informacji. Promuje bowiem wymianę informacji dotyczącą planowania obronnego, budżetów wojskowych, sił i struktur wojskowych oraz danych i planów rozmieszczenia głównych składników systemów uzbrojenia i sprzętu, a także informacji o aktywności wojskowej.

Zakłada on również konsultacje i współpracę państw OBWE w przypadku wszelkich form nadzwyczajnej i nieplanowanej aktywności swoich sił zbrojnych poza ich normalnym rozmieszczeniem w czasie pokoju, o ile aktywność ta jest znacząca z wojskowego punktu widzenia i budzi obawy innego państwa. Dokument zobowiązuje także strony do współpracy w razie wystąpienia ryzykownych incydentów o charakterze wojskowym w celu uniknięcia ewentualnego nieporozumienia oraz po to, by łagodzić ich skutki w innych państwach. Według zapisów tego dokumentu w przypadku manewrów z udziałem więcej niż 13 tys. żołnierzy należy dopuścić zewnętrznych obserwatorów i poinformować o nich inne państwa.