Koronawirus: Ultraszybka kolej na ratunek Europie po pandemii?

Ultraszybka kolej, która ma pomóc europejskiej gospodarce po koronawirusie, źródło GEOATLAS.com i Institute for International Economic Research za Business Insider

Ultraszybka kolej, która ma pomóc europejskiej gospodarce po koronawirusie, źródło GEOATLAS.com i Institute for International Economic Research za Business Insider

Według ekspertów z Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych w Wiedniu istotnym impulsem w ratowaniu europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa byłaby budowa ultraszybkiej kolei łączącej większość państw Europy.

 

Projekt zakładający budowę czterech połączonych ze sobą linii kolejowych, pochłonąłby co prawda ok. 1,1 bln euro, ale jego realizacja stanowiłaby długotrwałe rozwiązanie, oddziałujące na gospodarkę krajów również w wyjściu z kryzysu – przekonują eksperci.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

„Sieć URT (ang. Ultra-Rapid-Train) powinna być nowym dwutorowym systemem kolei dużych prędkości, który uzupełniałby istniejące już sieci” – cytuje raport wiedeńskiego instytutu Business Insider. Autorzy tego dokumentu dopuszczają jednak “tam, gdzie jest to stosowne”, przystosowanie istniejących linii tak, aby pociągi były w stanie osiągnąć średnią prędkość między 250 a 350 km/godz.

Podkreślają także, że pozwoliłoby to pasażerom na skrócenie o połowę obecnego czasu podróży koleją (np. z Paryża do Berlina do około czterech godzin), dzięki czemu podróże samolotem w dużej części wewnątrzeuropejskiego transportu pasażerskiego stałyby się niepotrzebne.

W raporcie wiedeńskiego instytutu zwrócono przy tym uwagę, że zmniejszenie liczby lotów pasażerskich w UE o około połowę “mogłoby potencjalnie zmniejszyć emisję CO2 w lotnictwie komercyjnym na świecie o około 4-5 punktów procentowych”. Mogłoby natomiast zwiększyć pojemność ładunkową kolei i przyspieszyć transport towarowy, a tym samym zmniejszyć również poziom emisji z pojazdów drogowych.

Jak bardzo można obniżyć w UE emisje CO2 do 2030 r.? 65% jest możliwe?

Obecny unijny cel redukcji emisji CO2 do atmosfery do 2030 r. to 40 proc. W UE trwa już debata o tym, aby podnieść ten cel nawet do 55 proc. Ale czy możliwa jest redukcja o 65 proc?

Według autorów raportu budowa ultraszybkiej kolei kosztowałaby państwa całej Europy łącznie ok. 1,1 bln euro. Koszt prowadzącego przez Polskę odcinka o długości 792 km miałby wynieść (według zeszłorocznych szacunków) prawie 43 mld zł (koszt podany w raporcie jest bardziej precyzyjny: 42 mld 991 mln złotych, co stanowi ok. 2 proc. PKB naszego kraju).

Autorzy raportu zakładają, że ultraszybka kolej w Europie miałaby funkcjonować jako spółka akcyjna, co umożliwiłoby pozabudżetowe finansowanie inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i funkcjonowanie tej sieci. “Oznacza to, że pełny koszt sieci URT nie musi być ponoszony przez fundusz naprawczy, który może na przykład być ograniczony do początkowych inwestycji np. połowa kosztów i / lub zapewnienie początkowych gwarancji” – wyjaśniają.

MFW wróży światu wolniejsze odbicie po kryzysie gospodarczym

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że wywołany przez pandemię koronawirusa kryzys gospodarczy będzie głębszy niż wcześniej sądzono, a wyjście z niego zajmie światu dłużej niż zakładano.

Planowana trasa ultraszybkiej kolei

Raport przedstawia propozycje czterech linii: z Paryża do Dublina; z Lizbony do Helsinek, z Brukseli do Valletty i z Berlina do Nikozji. Pierwszą linię prowadzącą ze stolicy Francji do miasta portowego Brest, potem promem do Cork i w końcu do Dublina badacze opisali w raporcie jako „nabierającą szczególnego znaczenia w związku z brexitem”. Druga prowadzi z Lizbony przez Hiszpanię i Francję do Paryża, stamtąd do Belgii i Holandii, a potem tworzy pętlę prowadzącą przez Niemcy, Polskę, kraje bałtyckie, Finlandię, Szwecję i Danię.

Trzecia linia ultraszybkiej kolei miałaby byiec z Brukseli do Valletty przez Belgię, Niemcy, Szwajcarię i Włochy, a potem rejsem na Maltę. Ostatnia, czwarta linia kolejowa łącząca stolicę Niemiec ze stolicą Cypru miałaby połączenie promowe między Pireusem a Pafos (czwarte pod względem wielkości miasto Cypru położone na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy) oraz pętlę między Wiedniem a Sofią.