Komisja Europejska wzywa do ogólnoeuropejskiego zakazu podróży

UvdL. Źródło- Twitter Komisji Europejskiej

UvdL. Źródło - Twitter Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wzywa unijnych przywódców do 30-dniowego ograniczenia podróży do Unii Europejskiej.

 

Pandemia koronawirusa dotarła już do wszystkich krajów UE. Kolejne państwa wprowadzają stany zagrożenia epidemicznego, zamykają placówki oświatowe, ale też radykalnie ograniczają możliwość podróży.

Ursula von der Leyen wraz z Komisją Europejską, na której czele stoi uznała, że to nie wystarczy. Rekomenduje więc głowom państw i rządów państw Unii Europejskiej, którzy razem tworzą Radę Europejską, skoordynowane działania. Komunikat pt: „COVID-19: Tymczasowe ograniczenia podróży do UE, które nie są niezbędne” zawiera dwie propozycje:

1. Ograniczenie podróży do UE

„Im mniej podróży, tym lepiej możemy ograniczać szerzenie się wirusa” – mówi von der Leyen w nagranym dziś wideo. Dlatego Komisja Europejska skierowała do Rady Europejskiej 4-stronicowy apel wzywający do przyjęcia decyzji o ograniczeniu lotów do Unii Europejskiej z państw trzecich ze skutkiem natychmiastowym. Restrykcje trwałyby 30 dni z możliwością przedłużenia. Apel skierowany jest także do głów państw nieunijnych ale należących do strefy Schengen, do państw stowarzyszonych Schengen, a także do Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Ograniczenia mają na celu radykalną redukcję podejmowanych podróży celem spowolnienia procesu rozprzestrzeniania się wirusa w kolejnych krajach i w kolejnych

 2. Ułatwienia dla transportu pierwszej potrzeby

Von der Leyen proponuje też wprowadzenie zielonych/szybkich linii nadających priorytet transportowi dóbr naprawdę niezbędnych, by zapewnić trwałość europejskiej gospodarce i dostawom.

Restrykcje nie dotkną osób, które odpowiadają za transport dóbr, ani „pracowników przygranicznych, którzy legalnie poruszają się do pracy” z państw sąsiedzkich.

Zakaz nie obejmie także członków rodzin obywateli UE, dyplomatów, ani długotrwałych rezydentów UE. „Niezbędne służby” takie jak doktorzy, pielęgniarki, pracownicy branży opiekuńczej, naukowcy, a także eksperci, którzy pomagają w zmaganiu się z pandemią także będę mogli przyjeżdżać na teren Unii Europejskiej.

Komunikat: KE wprowadzi ogólnoeuropejskie restrykcje w ruchu