Koronawirus: UE daje kolejne 100 mld euro na walkę z pandemią

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, fot. Twitter

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, fot. Twitter

Państwa członkowskie UE przyjęły wczoraj rozporządzenie, dzięki któremu 100 mld euro będzie można wykorzystać na utrzymanie miejsc pracy w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

 

100 mld euro przeciw bezrobociu

“Państwa członkowskie przyjęły SURE, instrument o wartości 100 mld euro, na tymczasowe wsparcie, by przeciwdziałać bezrobociu. Od przedstawienia przez Komisję Europejską propozycji minęło sześć tygodni, co pokazuje, że Rada przyjęła ją w rekordowym czasie” – zwróciła  uwagę we wtorek (19 maja) rzeczniczka KE Marta Wieczorek, którą cytuje Business Insider.

Dofinansowanie o wartości 100 mld euro – poprzez system korzystnych pożyczek – ma objąć m.in. wydatki poniesione od początku lutego m.in. na krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, również dla osób samozatrudnionych. Pieniądze będą dostępne po podpisaniu przez wszystkie państwa członkowskie umów gwarancyjnych z Komisją. KE już wystosowała apel do stolic o jak najszybsze podpisywanie z nią wymaganych umów.

Pomoc finansowa będzie udzielana decyzją Rady UE przyjmowaną na wniosek Komisji. Rada podkreśliła, że choć z instrumentu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie, to zabezpieczenie jest przeznaczone szczególnie dla gospodarek najbardziej dotkniętych kryzysem.

Koronawirus: Francja i Niemcy mają plan odbudowy unijnej gospodarki. Na stole 500 mld euro

Kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawili wczoraj wspólny program odbudowy europejskiej gospodarki opiewający na sumę pół biliona euro.

Zdravko Marić – wicepremier i minister finansów Chorwacji, która sprawuje obecnie prezydencję w UE – podkreślił, że SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zwrócił także uwagę, że pandemia COVID-19 stanowi dla UE wyjątkowe wyzwanie. Wpływa bowiem nie tylko na zdrowie publiczne, pociąga za sobą również  potężne skutki gospodarcze i społeczne.

“W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą finansować przeciwdziałanie bezrobociu i utracie dochodów oraz działania prozdrowotne” – podkreślił Marić w oświadczeniu.

Tymczasowy instrument SURE

Dzięki europejskiemu instrumentowi tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej – SURE, państwa członkowskie UE będą mogły zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków publicznych, które gwałtownie wzrosły w efekcie pandemii koronawirusa. Pieniądze z tego instrumentu mają pomagać w utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które bez wsparcia publicznego musiałyby zwalniać pracowników lub zmniejszać ich wymiar pracy.

Koronawirus: Unia przekaże 540 mld euro na walkę z epidemią

W czwartek ministrowie finansów państw członkowskich doszli do porozumienia w sprawie pakietu pomocowego na walkę z koronawirusem. Projekt zakłada wsparcie o wartości 540 mld euro. Niektóre kraje sceptycznie podchodzą do warunków porozumienia.

Pożyczki z unijnym zabezpieczeniem

Pożyczki z SURE – jednego z trzech zabezpieczeń o wartości 540 mld euro na rzecz miejsc pracy i pracowników, firm i państw członkowskich – będą gwarantować państwa członkowskie UE. Żeby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki udzielania tej pomocy, KE w imieniu Unii będzie pozyskiwać fundusze z międzynarodowych rynków kapitałowych. Pożyczki będzie wspierać unijny budżet UE i gwarancje państw członkowskich odpowiadające ich udziałowi w dochodzie narodowym brutto Unii. Łączna kwota gwarancji wyniesie 25 mld euro.

SURE zacznie funkcjonować, gdy tylko wszystkie państwa członkowskie zapewnią swoje gwarancje i zakończyć swoje działanie z końcem 2022 r. Jeśli jednak poważne zakłócenia gospodarcze spowodowane pandemią będą się utrzymywać, to Rada UE na wniosek KE będzie mogła decydować o jego przedłużeniu – za każdym razem o kolejne pół roku.

122 mln euro na badania nad koronawirusem

“Mobilizujemy wszelkie dostępne środki do walki z tą pandemią, przeprowadzając testy, stosując odpowiednie leczenie i wprowadzając środki zapobiegawcze”oświadczyła we wtorek (19 maja) unijna komisarz ds. badań naukowych, innowacji, edukacji, kultury i młodzieży Mariya Gabriel. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 11 czerwca. Komisja chce, żeby prace badawcze rozpoczęły się jak najszybciej, w związku z czym skróciła terminy na przygotowanie wniosków i na ich ocenę.

Dodatkowe 122 mln euro na te badania pochodzą z programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” i są związane z zobowiązaniem KE do przeznaczenia 1,4 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię COVID-19 zainicjowanej na początku maja.

Dodatkowe pieniądze na szybkie zaspokojenie pilnych potrzeb

To nowe przedsięwzięcie – tłumaczy Komisja – uzupełnia wcześniejsze działania na rzecz opracowanie diagnostyki, leczenia i szczepionek poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych i łatwo dostępnych rozwiązań w celu szybkiego zaspokojenia pilnych potrzeb. Ma przyczynić się także do lepszego zrozumienia behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii.

Komisarz Gabriel wyjaśniała, że do pełnego sukcesu w walce z koronawirusem konieczne jest również zrozumienie mechanizmów jego oddziaływania na społeczeństwo i jak najskuteczniejsze stosowanie dostępnych narzędzi w błyskawiczny sposób. “Musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami” – zapowiedziała.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton sprecyzował natomiast, że wdrażane innowacyjne technologie i narzędzia obejmują rozwiązania i technologie cyfrowe, takie jak telemedycyna, dane, sztuczna inteligencja, robotyka i fotonika. Mają one służyć zarówno zapobieganiu rozszerzania się pandemii, podejmowaniu optymalnego leczenia, jak i umożliwić powrót do normalności po jej wygaśnięciu oraz przygotować się na to, co po niej nastąpi.

Europa po koronawirusie: Europejski Fundusz Regeneracyjny?

Tylko instytucje unijne mają odpowiednie instrumenty, aby chronić wszystkie społeczeństwa europejskie. Tylko wspólne działania instytucji UE mogą odbudować osłabione zaufanie krajów europejskich do nich – jak to zrobić proponują członkowie zespołu inicjatywy Pacjent Europa: dr Maciej Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński), dr …