Czechy: Prawo do używania broni teraz także w konstytucji

pistolet

Wniosek o wpisanie do konstytucji prawa o broni podpisało ponad 100 tys. osób, w tym czołowych czeskich polityków. / Zdjęcie: Pixabay [Brett Hondow]

Czeski Senat zatwierdził w tym tygodniu wpisanie do konstytucji prawa do użycia broni w określonych warunkach, w obronie własnej bądź innych. To czeska reakcja na unijną tendencję w kwestii regulacji nabywania i posiadania broni palnej.

W zamyśle autorów projektu zmian wpisanie prawa o broni do ustawy zasadniczej ma zapobiec ograniczeniu tego prawa przez akty prawne niższego szczebla, co ma wzmocnić pozycję Czech w debatach nad kolejnymi regulacjami unijnymi.

Wniosek o wprowadzenie zmian do konstytucji podpisało ponad 100 tys. osób, w tym czołowych polityków.

Rosja: Po ataku na szkołę w Kazaniu władze zmienią przepisy o dostępie do broni?

Kreml zapowiedział weryfikację przepisów zezwalających na posiadanie myśliwskiej i sportowej broni palnej.

Czescy myśliwi: Nadmierne ograniczanie dostępu broni nie ma sensu

Ruch na rzecz konstytucyjnego uregulowania prawa do użycia broni zapoczątkowali myśliwi i inni właściciele broni, zaniepokojeni dążeniami Komisji Europejskiej do ograniczenia posiadania broni, nawet nabytej w sposób legalny.

Ich zdaniem zbyt ostra regulacja prawa do broni posiadanej legalnie nie ma sensu, a tylko doprowadzi do tego, że więcej osób będzie nabywać broń w sposób nielegalny.

Tymczasem KE uzasadnia swoje działania potrzebą przeciwdziałania terroryzmowi. Krytycy takiego podejścia twierdzą, że terroryści w większości używają nielegalnie zdobytej broni i że czeskie prawo w tym zakresie jest wystarczające