Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa – WIDEO

Jaki kształt powinna przyjąć Wspólna Polityka Rolna UE w kolejnej dekadzie XXI wieku? Czy da się pogodzić zwiększanie efektywności produkcji rolnej w Europie z koniecznością zwiększonej ochrony środowiska naturalnego? Czy państwa członkowskie UE poradzą sobie z przejęciem od Brukseli większej odpowiedzialności za realizowanie WPR? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy zorganizowanej przez EURACTIV.pl i Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie debaty pt. “Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa.”

 

Paneliści:

Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. SGGW Zbigniew Karaczun – Kierownik specjalizacji Zarządzanie i technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska, SGGW

Dorota Niedziela – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP

Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski

Monika Styczek-Kuryluk – Ekologiczne Gospodarstwo Rolne M. R. Kuryluk

 

Moderatorka:

Dr Iwona Nurzyńska – Ekspert ds. polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich

 

Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

Debata odbyła się dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w Polsce.

Partnerem medialnym był portal AgroNews.