1,2 mln papierosów przechwyconych na wschodniej granicy UE

Według szacunków Komisji Europejskiej, przemyt wyrobów tytoniowych powoduje straty w przychodach do budżetu UE i państw członkowskich w wysokości ok. 10 mld euro rocznie.

Wspólna operacja o nazwie „Barrel” przeprowadzona została w październiku 2011 roku, a jej ostateczne wyniki podała w poniedziałek polska Służba Celna w Sopocie. Wcześniejsze upowszechnienie takich informacji mogłoby wpłynąć na zakłócenie dalszego śledztwa prowadzonego przez organy celne – informuje Komisja Europejska.

Kontrole celne na granicy UE mają kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych naszych podatników i rzetelnych przedsiębiorstw. Komisja i organy celne w państwach członkowskich i w krajach sąsiednich muszą ze sobą ściśle współpracować w celu zwalczania przemytu i wszelkiego rodzaju oszustw celnych” – komentował unijny komisarz do spraw podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych, Algirdas Šemeta. „Bardzo się cieszę z pozytywnych wyników tej operacji oraz usilnie zachęcam do prowadzenia większej liczby wspólnych operacji tego typu w przyszłości” – dodał.

Około 1,2 mln przechwyconych papierosów znaleziono w pociągach towarowych, w których przewożono drewno i żelazo. Przemyt spowodował około 250 tys. euro strat z tytułu niezapłaconych ceł i podatków. Rocznie przemyt tytoniu powoduje 10 mld euro strat w dochodach budżetu UE i państw członkowskich. W rezultacie oznacza to mniejsze nakłady na usługi takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura.

Operacja “Barrel” zainicjowana przez polską prezydencję była częścią planu działania na wschodniej granicy UE uruchomionego przez komisarza Šemetę w ubiegłym roku. Ma on na celu zintensyfikowanie działań Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia przemytu i oszustw celnych w tym obszarze. Większość nielegalnych papierosów trafia na terytorium UE właśnie przez wschodnią granicę.

Październikową operację polskiej Służby Celnej wsparła Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Podatków i Unii Celnej, unijne agencje Europol i FRONTEX oraz Światowa Organizacja Celna.

Wspólne operacje celne i specjalne kontrole na poziomie europejskim, które zmierzają do zwalczania nadużyć finansowych i przemytu towarów o  znaczeniu strategicznym, przeprowadzane są regularnie przez organy celne państw członkowskich i niektórych krajów spoza UE we współpracy z urzędem OLAF. Jak podkreśla KE, współpraca między organami unijnymi a państwami członkowskimi pozwala zwiększyć skuteczność takich operacji. (jsk)