XV Ogólnopolska Konferencja CE UW 2021

KonferencjaCE to projekt, który wywodzi się z dorocznych spotkań naukowych organizowanych przez społeczność Centrum Europejskiego UW.

Koronawirus i pandemia – te dwa rzeczowniki znalazły się w pierwszej trójce konkursu na  Słowo Roku 2020 i to one, bez wątpienia, dominują w naszym życiu od ponad roku.  Pandemia koronawirusa nie była czymś, czego spodziewaliśmy się doświadczyć  i z pewnością nie przeczuwaliśmy, że całkowicie zburzy obraz tak dobrze znanego nam  świata.

Sytuacja zmusiła nas do natychmiastowego przystosowania się do nowej  rzeczywistości i przewartościowania naszych ideałów, ale również codziennych  zachowań. Wpłynęła na ludzi, społeczeństwa, państwa, a także relacje pomiędzy nimi.  

Rok 2020 był czasem niepewności. Porządek “przedpandemicznej” równowagi został  zachwiany i do dziś pozostajemy w tym niestabilnym marazmie. Dlatego też podczas  XV Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu  Warszawskiego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądał świat  post-pandemiczny? Jakie zmiany najpewniej odczujemy my, ale również społeczeństwa  i państwa? Czy są one stałe, a może tylko tymczasowe? Czy w ogólnym rozrachunku  zmiany te będą z korzyścią dla nas? Zastanowimy się także nad tym, czy pandemia  koronawirusa zostawiła nam jakieś lekcje, które jako jednostki, ale i społeczeństwa,  powinniśmy wyciągnąć i zapamiętać?  

Tegoroczna XV KonferencjaCE Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19? odbędzie się 25 maja w formule pół zdalnej. Prelegenci podejmą dyskusję na sali  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a całe spotkanie będzie transmitowane  online. W ten sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo wszystkich uczestników,  a także umożliwiona zostanie realizacja wartościowej dyskusji. 

Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad przyszłością i kondycją świata, Europy,  całych społeczeństw i jednostek. Rozważać będziemy także konsekwencje nieuniknionych  zmian spowodowanych pandemią.  

KonferencjaCE to projekt, który wywodzi się z dorocznych spotkań naukowych organizowanych przez  społeczność Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenie  stało się wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata  nauki i biznesu, a także studentów z całej Polski. Wszystkie te wydarzenia organizowane są w ramach Centrum  Debaty Publicznej.  

Centrum Debaty Publicznej to projekt realizowany przez ludzi młodych, pełnych pasji oraz chęci do  tworzenia przestrzeni, która stanie się doskonałym miejscem dla wymiany myśli i poglądów z różnych środowisk.  W oparciu o bieżące wydarzenia ze świata polityki, nauki, kwestii społecznych czy biznesu, które dzieją się  w Polsce i na całym świecie, staramy się wspierać w kształtowaniu postawy obywatelskiej, odbudowywać rolę  uczelni wyższych jako miejsca dyskusji i edukacji młodego pokolenia, które ma szanse na zetknięcie się z wiedzą  i doświadczeniem. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych gości koncentrujemy się na organizacji  konferencji, debat oraz spotkań, w których udział biorą przedstawiciele świata polityki, nauki, kultury, sportu czy  biznesu. W oparciu o 15 lat doświadczeń przykładamy wielką wagę do ich merytorycznego przygotowania. Propagujemy otwartość i równość w dyskusji. Zachęcamy do stawiania trudnych pytań i poszukiwania (często równie niełatwych) odpowiedzi. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji! 

Zespół Centrum Debaty Publicznej