Uniwersyteckie Dni Dyplomacji

Uniwersyteckie Dni Dyplomacji

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego jest organizacją, która od samego początku istnienia angażuje się oraz organizuje rozmaite projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym. Nadrzędnym celem członków Koła jest pogłębianie wiedzy dotyczącej światowej dyplomacji oraz uczestnictwo w wydarzeniach, które pozwalają na bezpośredni kontakt z osobami doświadczonymi w sferze stosunków międzynarodowych. W ten sposób narodziła się idea organizacji cyklu ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji naukowych pod hasłem „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”.

 

Pierwsza edycja „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” odbyła się w dniach 16-17 marca 2016 roku. Tematem przewodnim I edycji konferencji była dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata. Ekspertami I edycji konferencji byli Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Bonikowska, Jan Krzysztof Bielecki, Paweł Potoroczyn oraz Andrzej Ziemba.

II edycja „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” odbędzie się w dniach 22-23 marca 2017 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będą organizacje międzynarodowe oraz ich znaczenie we współczesnym świecie. Panele tematyczne będą dotyczyły dziedzin działalności organizacji międzynarodowych tj. bezpieczeństwa międzynarodowego, gospodarki i rozwoju, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, zdrowia i pomocy humanitarnej oraz Unii Europejskiej.

Organizacje międzynarodowe są bardzo ważnym elementem systemu międzynarodowego, oddziałującym wielokierunkowo zarówno na państwa jak i ich politykę zewnętrzną oraz wewnętrzną. Zapoznanie doktorantów, studentów, uczniów oraz osób zainteresowanych tą tematyką z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych jako znaczącej grupy podmiotów stosunków międzynarodowych jest ogromnie istotne we współczesnym świecie. Dzięki istnieniu organizacji międzynarodowych oraz podkreślaniu roli jaką pełnią w systemie międzynarodowym uświadamiamy sobie, iż bez funkcjonowania organizacji wiele problemów międzynarodowych pozostawałoby nierozwiązanych lub doprowadziłoby to do fatalnych konsekwencji. Poruszanie zagadnień dotyczących dziedzin, jakimi zajmują się organizacje międzynarodowe oraz obszarów ich działalności jest koniecznością zarówno w środowisku akademickim jak i pozostałych sferach debaty publicznej.

Ekspertami biorącymi udział w „Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji” są osoby ze świata nauki i polityki, obeznane z tematyką szeroko rozumianych organizacji międzynarodowych. Wśród ekspertów tegorocznego wydarzenia znajdą się: Janina Ochojska, Paulina Karwowska, Prezydent Bronisław Komorowski oraz Janusz Piechociński.

W każdym z sześciu paneli tematycznych wystąpi ekspert oraz trzech studentów lub doktorantów z ośrodków akademickich w całej Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym Koło Młodych Dyplomatów współpracuje z Zespołem Szkół nr 121 w Warszawie. Jeden z paneli dotyczący dziedzictwa kulturowego w całości przeznaczony jest dla uczniów, którzy będą mogli wystąpić przed społecznością akademicką i wygłosić swoje referaty. Będzie to niezapomniana chwila dla osób, które już niedługo staną się częścią tegoż środowiska uniwersyteckiego.

„Uniwersyteckie Dni Dyplomacji” również w tym roku zostały objęte honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa co wskazuje na ogromne wsparcie ze strony władz Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu konferencji zostanie wydana recenzowana publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły naukowe uczestników czynnych „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji”.

Po więcej szczegółów dotyczących wydarzenia zapraszamy pod adres: https://www.facebook.com/events/252673385157105/ oraz na stronę internetową Koła Młodych Dyplomatów http://kmd.edu.pl .