Sankcje przeciwko posłowi obrażającemu kobiety

Janusz Korwin-Mikke, europoseł// Źródło: PE

Wyjątkowo surowe sankcje przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu, ogłoszone zostały przez przewodniczącego Parlamentu Antonio Tajaniego, w następstwie uwag odnoszących się do kobiet, wygłoszonych podczas niedawnej debaty na temat różnicy płac.

 

W wyniku sankcji poseł straci swoje diety na okres trzydziestu dni, zostanie zawieszony w działalności parlamentarnej na dziesięć dni (z wyjątkiem głosowania), nie wolno mu także, przez rok, reprezentować Parlamentu.

W przemówieniu przed rozpoczęciem sesji plenarnej w Strasburgu, przewodniczący Tajani ogłosił decyzję o ukaraniu posła Janusza Korwin-Mikke (NA, PL), za jego deklaracje przeciwko równości płci. Przewodniczący powiedział: „Nie będę tolerował takiego zachowania, w szczególności, jeśli zachowuje się tak ktoś, od kogo oczekuje się godnego wypełniania obowiązków reprezentanta obywateli Europy. Obrażając wszystkie kobiety, poseł okazał pogardę dla najbardziej podstawowych wartości”.

Przewodniczący przeprosił również wszystkie osoby urażone lub zranione wystąpieniem posła, podkreślając, że tego typu zachowanie nie będzie tolerowane.

Informacje pogłębione

Zasady dotyczące długości sprawowania mandatu przez posła, włącznie z decyzją o jego trwaniu, wygaśnięciu lub pozbawieniu kogoś mandatu, regulowane są przez prawo państwa, w którym poseł został wybrany (Ustawa o wyborze posłów do PE, w wyborach powszechnych, z 20 września 1976 roku, artykuł 13).

Po wystąpieniu polskiego posła, przewodniczący Tajani został natychmiast zawiadomiony przez kilku posłów. Po konsultacjach z wiceprzewodniczącym, który przewodniczył sesji oraz po obejrzeniu nagrania, przewodniczący zdecydował o rozpoczęciu procedury, na postawie artykułu 11 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Kary, które mogą zostać nałożone na posłów nieprzestrzegających kodeksu postepowania wymienione zostały w artykule 166 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Diety dzienne, pokrywające koszty zamieszkania i inne, w czasie podróży do Strasburga wynoszą 306 euro.