Polityka zagraniczna UE to dyplomacja, rozwój i obrona, uważają posłowie

Dyplomacja, rozwój i obrona powinny być filarami polityki zagranicznej UE, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w środę. Popierają oni opracowanie bardziej realistycznej strategii wobec Rosji oraz prowadzenie polityki „mniej za mniej” wobec krajów, które ograniczają demokrację. Posłowie wzywają też państwa członkowskie do okazywania większej jedności i zaufania oraz do mówienia jednym głosem, aby UE stała się graczem globalnym.

Więcej Europy w obszarze bezpieczeństwa

Poseł odpowiedzialny za sprawozdanie, Elmar Brok (EPP, DE), który jest też przewodniczącym parlamentarnej komisji ds. zagranicznych powiedział podczas wtorkowej debaty: „Siedemdziesiąt procent obywateli UE zgadza się z tym, że powinno być więcej Europy w jednym tylko obszarze – wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest to czasem blokowane w stolicach, przez systemy polityczne, ale nie przez społeczeństwo. Potrzebujemy więcej dyplomacji oraz zdolności obronnych w naszej polityce zagranicznej, musimy też zapewnić ludziom poczucie bezpieczeństwa”.

W corocznej rezolucji, stanowiącej przegląd najważniejszych decyzji dotyczących polityki zagranicznej podjętych przez UE, posłowie podkreślili, że UE otoczona jest „strefą niestabilności”, rozciągającą się od agresywnej Rosji, do toczących się wojen na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Ma to poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli Europy, ponieważ wpływa na rozwój terroryzmu, napływ uchodźców oraz napędza kampanie dezinformacyjne, stwierdzono w tekście.

Posłowie podkreślili, że „UE jest jednym z największych osiągnieć w historii Europy” i zasugerowali, że europejska współpraca na polu polityki zagranicznej wytworzyć może najwięcej wartości dodanej. Wezwali oni państwa członkowskie do przemawiania wspólnym głosem, okazywania jedności i wzajemnego zaufania, aby uczynić z Europy silnego gracza na arenie globalnej.

Bardziej realistyczna strategia wobec Rosji

Posłowie podkreślają, że, od kiedy Europejska konstrukcja bezpieczeństwa została poważnie uszkodzona rosyjską interwencją militarna na Krymie oraz Wschodniej Ukrainie, istnieje potrzeba określenia nowej, bardziej realistycznej strategii dla stosunków UE z Rosją.

Sugerują oni skierowanie wysiłków na dialog ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji i jednoczesne podtrzymywanie dyplomatycznej, politycznej i ekonomicznej presji na rząd rosyjski, aby zakończył swoje agresywne działania. „Sankcje okazały się skutecznym środkiem powstrzymującym Rosję od dalszej agresji na Ukrainie”, uważają posłowie, zwracając się do UE o utrzymanie możliwości wprowadzenia dalszych sankcji, w przypadku naruszania prawa międzynarodowego przez Rosję.

Bronić i odstraszać

Posłowie stwierdzili, że skoro „polityka siły ponownie dominować zaczęła w stosunkach międzynarodowych zdolności obronne i w zakresie odstraszania mają decydujące znaczenie”, dla poparcia wysiłków dyplomatycznych UE. Wzywają wiec do zwiększenia wydatków na obronność, wspólnego finasowania misji UE, środków na uczynienie sił szybkiego reagowania UE (Battlegroup) bardziej stabilnymi oraz wspólnych zakupów materiałów obronnych. Posłowie chcą też bliższej współpracy UE i NATO w obszarach bezpieczeństwa sieci i informacji, migracji, komunikacji strategicznej oraz odpowiadania na zagrożenia hybrydowe.

Mniej za mniej

W rezolucji stwierdzono, że “europejski instrument sąsiedztwa nie spełnił oczekiwań”, ponieważ polityka „więcej za więcej” nie przekonała sąsiadów UE. W takiej sytuacji należy wprowadzić politykę „mniej za mniej”, „w odniesieniu do państw, w których następuje regres w dziedzinie sprawowania rządów, demokracji i praw człowieka”.

Rezolucję przyjęto: 433 głosami za, przy 174 głosach przeciw i 93 wstrzymujących się od głosu.