Parlament chce wiz do UE dla Amerykanów

Parlament wzywa Komisję do przywrócenia obowiązku wizowego wobec obywateli USA

W sytuacji, gdy Waszyngton nadal odmawia prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom pięciu krajów Unii Europejskiej, Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego dla obywateli USA. To opinia posłów, którzy w czwartek przyjęli rezolucję wzywającą Komisję do podjęcia działań prawnych „w ciągu dwóch miesięcy”.

Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii wciąż potrzebują wizy by udać się do Stanów Zjednoczonych, mimo, że obywatele amerykańscy mogą podróżować bez wiz do wszystkich krajów UE.

Wzajemność wizowa z USA

W UE istnieje tak zwany mechanizm wzajemności wizowej. Polega on na tym, że Komisja Europejska powiadamia państwo spoza UE o stwierdzeniu braku wzajemności wizowej i żąda jej wprowadzenia. Jeżeli państwo nie zniesie wymogów wizowych wobec unijnych obywateli w ciągu 24 miesięcy od otrzymania notyfikacji, UE może zwiesić na 12 miesięcy zwolnienie obywateli tego państwa z obowiązku posiadania wiz. Mechanizm uruchamia Komisja Europejska poprzez przyjęcie projektu aktu delegowanego wymagającego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Komisja zawiadomiła USA o braku wzajemności 12 kwietnia 2014 roku, powinna więc była podjąć działania przed 12 kwietnia 2016. Nie uczyniła tego, pomimo wielokrotnych apeli Parlamentu Europejskiego

Tekst przygotowany w parlamentarnej Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwość i spraw wewnętrznych został przyjęty w głosowaniu przez podniesienie rąk.

Wzajemność wizowa w innych krajach

W kwietniu 2014 roku Komisja Europejska została powiadomiona, że pięć krajów nie stosuje zasady wzajemności ruchu bezwizowego wobec obywateli UE: Australia, Brunei, Kanada, Japonia i USA.

Australia, Brunei i Japonia zniosły już wymóg posiadania wizy wobec wszystkich państw Unii Europejskiej. Kanada wymaga wiz od obywateli Bułgarii i Rumunii, ale zapowiedziała, że zostaną one zniesione 1 grudnia 2017 r.

    Więcej informacji

·         Nagranie wideo debaty (wybierz datę: 14.12.2016)

·         Rozporządzenie wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu