Europejski Zielony Ład a zapotrzebowanie na metale – debata online

Fundacja Strefa Zieleni

Nadchodząca debata jest pierwszym polskim wydarzeniem wprowadzającym w ten temat.

Green European Foundation oraz jej polski partner Fundacja Strefa Zieleni zapraszają 27 maja o godz. 18:00 na debatę online o metalach. Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 roku, a jego Prawo Klimatyczne wyznacza bardzo ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku, w stosunku do 1990 roku. Wymaga to radykalnej transformacji gospodarki, przede wszystkim energetycznej – odejścia od paliw kopalnych, wzrost efektywności energetycznej, a przede wszystkim wielki rozwój OZE. Jednym z kluczowych narzędzi zmiany ma być gospodarka cyfrowa. Ten scenariusz ma jedną piętę Achillesa – duży wzrost zapotrzebowania na metale.

 

Komisja Europejska przewiduje, że UE będzie potrzebowała w 2050 roku około 60 razy więcej litu niż aktualnie, 15 razy więcej kobaltu i 10 razy więcej metali ziem rzadkich, na samą transformację energetyczną. Ponadto, dziś Unia importuje od 75 do 100 proc. używanych metali, najwięcej z Chin.

Wydobycie metali to brudny biznes. W krajach rozwijających się, gdzie usytuowana jest największa część światowego przemysłu wydobywczego, przepisy gwarantujące godne wynagrodzenia, chroniące bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są ograniczone i nie zawsze przestrzegane przez globalne korporacje. Część wydobycia, jak kobaltu w Republice Demokratycznej Kongo, gdzie wydobywa się go najwięcej, odbywa się w rzemieślniczych kopalniach, gdzie pracują również dzieci.

Pandemia pokazała ponadto, że uzależnienie od importu może postawić pod znakiem zapytania bezpieczeństwo każdego kraju, również krajów Unii Europejskiej. Czy więc nie należało by wydobywać rudy kluczowych dla transformacji metali w krajach Unii? Tylko jak to zrobić, aby nie narażać się na protesty społeczności lokalnych i realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zwalczania zanieczyszczenia środowiska i ochrony różnorodności biologicznej?

Jaka jest sytuacja kopalnictwa i zapotrzebowania na metale na świecie, w Europie i w Polsce? Jakie problemy środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i geopolityczne się z tym wiążą? Czy możemy rozwiązać choć część z nich? Jakie wybory mamy? Czy Gospodarka Obiegu Zamkniętego, którą chce rozwijać UE w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu może być adekwatną odpowiedzią? A może kluczem są zmiany w modelu konsumpcji i podstaw systemu gospodarczego opartego na stałym wzroście?

Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania służy międzynarodowy projekt Green European Foundation „Metale dla zielonej i cyfrowej Europy”, którego liderem jest niderlandzki zielony think-tank Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, a partnerami są brytyjski Green Economics Institute, czeski Institute for Active Citizenship oraz zielone fundacje polityczne: polska Fundacja Strefa Zieleni, hiszpańska Transición Verde, fińska Visio oraz belgijska fundacja ETOPIA. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego dla Green European Foundation.

„Naukowcy są jednoznaczni, nie mamy wyjścia, musimy radykalnie obniżyć emisje gazów cieplarnianych, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną. Odejście od paliw kopalnych jest koniecznością, a rewolucji cyfrowej nie powstrzymamy. Pandemia koronawirusu pokazała, że jest ona nieunikniona. To wymaga surowców, w szczególności metali ziem rzadkich. Musimy wspólnie szukać najbardziej akceptowalnych rozwiązań” mówi Ewa Sufin-Jacquemart, członkini Rady Dyrektorów Green European Foundation i prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni, która poprowadzi czwartkową debatę.

Debata 27 maja jest pierwszym polskim wydarzeniem wprowadzającym w temat. Ewa Sufin-Jacquemart będzie rozmawiać z gośćmi – partnerami projektu i ekspertami. Powody, założenia, cele i partnerów projektu przedstawi Raúl Gómez, dyrektor hiszpańskiej zielonej fundacji Transición Verde. Problematykę metali w transformacji energetycznej i cyfrowej przedstawi Guillaume Pitron, autor książki „Wojna o metale rzadkie” (Wydawnictwo Kogut, 2018). Miriam Kennet, prezeska Green Economics Institute z Oksfordu, przedstawi najważniejsze wnioski z konferencji Mining for metals. Can it be fair? (15 maja 2021). Wydobycie metali w Polsce, w szczególności miedzi, zarysuje dr Krzysztof Dudek z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. O polskiej gospodarce odpadami z przemysłu wydobywczego i chemicznego i ich wykorzystaniu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego opowie prof. Joanna Kulczycka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Międzynarodowego Panelu ds. Zasobów (IRP).

Rejestracja obowiązkowa aby uczestniczyć w dyskusji. Debata będzie też transmitowana na YouTube na kanale Fundacji Strefa Zieleni.

Kontakt: Ewa Sufin-Jacquemart, tel. 664673700, ewa.sufin@strefazieleni.org