Debata online: „Wielka korupcja” za unijne pieniądze? Jak ograniczyć ryzyko dla Polski i UE

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej. Fundusz Odbudowy i Odporności ma pomóc gospodarce europejskiej podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Polska otrzyma ponad 100 mld złotych w formie grantów i będzie mogła skorzystać z pożyczek na preferencyjnych zasadach. Razem z funduszami pochodzącymi z nowego budżetu unijnego, środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stanowić mają koło zamachowe rozwoju gospodarczego Polski w nadchodzących latach.

Jednak Polska, a wraz z nią także Unia Europejska, stoi dziś nie tylko w obliczu kryzysu gospodarczego. Drugim – nie mniej niebezpiecznym – jest pogłębiający się kryzys rządów prawa i demokracji. Ogromne i łatwo dostępne fundusze posłużyć mogą do umocnienia praktyk i systemów niedemokratycznych. W tej sytuacji kluczowym staje się pytanie, w jaki sposób Unia Europejska będzie kontrolowała sposób dysponowania funduszami przez państwa członkowskie i jaka rolę odegrają instytucje krajowe.

Debata odbędzie się w czwartek, 8 lipca 2021, godz. 13.00–15.00

Swój udział w debacie potwierdzili: 

  • Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
  • Piotr Buras (Warszawskie Biuro European Council on Foreign Relations)
  • Jacek Karnowski (prezydent Sopotu)
  • Bogdan Klich (senator RP)
  • Jan Olbrycht (deputowany do Parlamentu Europejskiego)
  • Anna-Maria Żukowska (posłanka na Sejm RP)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Transmisja na żywo będzie tłumaczona na polski język migowy i dostępna na profilach Fundacji Batorego na Facebooku oraz YouTube. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Euractiv.pl.

Zapraszamy do dyskusji.