Debata studencka: Mobilność edukacyjna i zawodowa w Unii Europejskiej

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów na debatę z udziałem europosłów pt.:

Mobilność edukacyjna i zawodowa w Unii Europejskiej –  szanse, zagrożenia, perspektywy,

która odbędzie się  17 marca 2017, godz. 9.30-12.30 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, sala nr 200, ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW).

Pośród wielu korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej, swoboda przemieszczania się
i pobytu w Europie uznawana jest za jedno z najcenniejszych osiągnięć projektu integracji. Parlament Europejski aktywnie wspiera inicjatywy promujące mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży, kształtując tym samym pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, odważnych, mogących sprostać wyzwaniom współczesności. Jednocześnie otwarcie granic Europy przyniosło zjawiska, których nie udało się przewidzieć, a wśród nich problem drenażu mózgów (brain drain) oraz ich marnowania (brain waste). Dlaczego Polska przegrywa wojnę o talenty? Jak transnarodową mobilność edukacyjną i zawodową Polaków przekuć na sukces gospodarczy naszego kraju?

Odpowiedzi na powyższe pytania spróbują znaleźć europosłowie:

  • dr Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, posłanka PO/EPL
  • prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI, poseł PiS/EKR
  • dr Krystyna ŁYBACKA, posłanka SLD/S&D

Dyskusję moderować będzie Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EurActiv.pl

Spotkaniu przyświecać będzie pytanie – jakie działania (na szczeblu unijnym jak i krajowym) pozwolą na zwiększenie korzyści związanych ze swobodnym przepływem osób wszystkich zainteresowanych stron.

Program:

9.30-9.35            Powitanie i słowo wstępu

9.35-11.00          Wypowiedzi panelistów i dyskusja panelowa

11.00-11.15        Przerwa kawowa

11.15-12.15        Dyskusja panelistów z młodzieżą – metoda Open Space

12.15-12.30        Podsumowanie

 

Formuła wydarzenia przewiduje aktywne uczestnictwo studentów w dyskusji z obecnymi na debacie gośćmi.

Po dyskusji panelowej i krótkiej przerwie, zgromadzona na wydarzeniu młodzież będzie miała okazję podyskutować pod okiem ekspertów na interesujące ją tematy związane z mobilnością, programami wymiany zagranicznej i konsekwencjami integracji europejskiej dla rodzimej gospodarki. Dyskusje będą prowadzone przy stolikach tematycznych – studenci mogą samodzielnie zgłosić interesujące ich zagadnienie oraz przemieszczać się pomiędzy stolikami, by brać udział w rozmowach najbliższych ich zainteresowaniom. Każdy stolik będzie miał swojego lidera, wybranego spośród zgromadzonych na sali studentów. Zadaniem ekspertów będzie wspomaganie uczestników przy poszczególnych stolikach w sprawach merytorycznych: odpowiadanie na pytania postawione przez studentów, wyjaśnianie wątpliwości, prostowanie nieprawdziwych faktów.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa  w wydarzeniu poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POZNAJ NASZYCH PANELISTÓW:

dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

W Parlamencie Europejskim od maja 2014 r. Pracuje w dwóch komisjach: FEMM – Prawa Kobiet i Równouprawnienie oraz EMPL – Zatrudnienie i Sprawy Socjalne. Jest współprzewodniczącą grupy. Zasiada też w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST (członków PE i delegatów państw Partnerstwa Wschodniego), gdzie współprzewodniczy grupie roboczej do spraw Białorusi.

Wcześniej przez dwie kadencje była posłanką do Parlamentu RP, przez dwa lata ministrem
w Kancelarii Premiera, sekretarzem stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, gdzie zajmowała się wykluczonymi, dyskryminowanymi, tymi, którzy doświadczyli lub nadal doświadczają pogardy i nienawiści z racji swojego wieku, płci, narodowości, religii, niepełnosprawności, koloru skóry czy orientacji seksualnej.

dr Krystyna Łybacka

W roku 2014 wybrana na Posła do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Jest również członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja i Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO. Z ramienia Parlamentu Europejskiego zasiada w Radzie Dyrektorów ENA – École nationale d’administration.

Początki działalności politycznej dr Łybackiej sięgają lat 90-tych. W 1993 wstąpiła do SdRP. Od roku 1991 posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I, II i III, IV, V ,VI i VII Kadencji. Była zaangażowana w pracach Sejmowych Komisji: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisji Konstytucyjnej; Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu; przewodnicząca bilateralnej grupy polsko-francuskiej.

Prof. Zdzisław Krasnodębski

W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4 (Warszawa i 8 powiatów) uzyskując blisko 100 tysięcy głosów. W 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski został członkiem Rady Kampanii Prezydenckiej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od 2010 roku pełni także funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, w którego Radzie Programowej także zasiada prof. Z. Krasnodębski.
Od lat profesor Krasnodębski jest zaangażowany w kształtowanie relacji polsko-niemieckich. W latach 2006-2008 był przewodniczącym rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ma duży wkład w rozwój polonistyki jako kierunku studiów i zwiększenia oferty nauki języka polskiego jako języka macierzystego w Niemczech. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów naukowych, konferencji oraz wymiany naukowców i studentów. Jest członkiem założycielem Towarzystwa im. Helmutha Plessnera, gromadzącego badaczy zajmujących się antropologią filozoficzną.
Na Uniwersytecie w Bremie profesor Krasnodębski kierował Instytutem Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Społecznych (1998-2009) oraz interdyscyplinarnymi studiami Kultury Polskiej (1997-2008). Ponadto, był jednym z inicjatorów kierunku studiów europejskich na Uniwersytecie w Bremie.

 

 

* Projekt jest współfinansowany dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach grantu przyznanego przez Parlament Europejski na działania w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie był zaangażowany w realizację projektu i w związku z tym nie odpowiada za przedstawione w ramach projektu informacje, bądź wyrażone w nim opinie. Zgodnie z obowiązującym prawem, autorzy nagrania, osoby w nim występujące, wydawcy lub nadawcy programów ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. Parlament Europejski nie ponosi również odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z realizacji projektu.