Debata deliberatywna i workshop Reload Europe

reload-europe-plakat

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w corocznym wydarzeniu organizowanym przez Instytut Europeistyki WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich przy współpracy z Komisją Europejską i Team Europe. Będzie to debata deliberatywna połączona z warsztatami dla młodych badaczy pt. „Reload Europe”. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 25 lutego 2017 r.

Dwugodzinna debata zgromadzi ekspertów z ośrodków akademickich, think-thanków, administracji publicznej oraz z innych podmiotów, zaangażowanych w dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi związanych m.in. z poprawą życia ludzi w obszarach pobudzania inwestycji i zatrudnienia, zarządzania migracją oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i zwalczania terroryzmu – priorytetami działania Unii Europejskiej na 2017 rok. Debata ma na celu zachęcenie do przemyśleń i wyrażania swoich sugestii dotyczących współczesnych problemów Unii Europejskiej, zwłaszcza kwestii przeszłości/przyszłości Europy w rocznicowe obchody 60 lat od podpisania Traktatów Rzymskich.

Uzupełnieniem debaty będzie towarzyszący jej warsztat dla młodych badaczy. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do udziału w jego panelach. W utworzonych na podstawie zgłoszeń panelach tematycznych odbywać się będzie dyskusja skoncentrowana na aspekcie teoretycznym i metodologicznym oraz związanym z warsztatem badacza, służąca ugruntowaniu umiejętności i kompetencji. W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania podczas warsztatów zostaną utworzone panele w jęz. polskim lub angielskim. Przedmiotem debaty deliberatywnej oraz warsztatów dla młodych badaczy będą m.in.:

  • przekształcenia systemu Unii Europejskiej w kierunku tworzenia nowych idei i  wprowadzenia ich do praktyki życia gospodarczego i społecznego,
  • innowacyjne działania podejmowane przez UE,
  • rola państw członkowskich w kształtowaniu unijnej polityki innowacyjnej,
  • wpływ europeizacji, regionalizacji i globalizacji na realizację celów UE,
  • procesy dezintegracyjne a przyszłość UE,
  • kryzys migracyjny i zwalczanie terroryzmu.

Osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających tytuł oraz krótki opis problemu badawczego poprzez formularz on-line do dnia 31 stycznia 2017 r. Opłata dla przyjętych uczestników wynosi 100,- zł (dla członków PTSE 80,- zł). Wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres: zpie.ie@gmail.com.

Z wyrazami szacunku

 

(-) dr hab. Marta Witkowska (-) prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich, IE WNPiSM UW

członek TEAM EUROPE

Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW

Prezes Polskiego Towarzystwa
Studiów Europejskich