CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych kończy 30 lat. Zapraszamy na międzynarodową konferencję z tej okazji

W dniach 23-24 września odbędzie się konferencja rocznicowa CASE „Looking back to look forward: the future of the EU economy”. Zapraszamy do udziału w ciekawych dyskusjach w gronie uznanych ekonomistów z Europy i Stanów Zjednoczonych, m. in. o przyszłości rynku pracy, rozwoju polityki zdrowotnej po pandemii COVID-19, zmianach w handlu międzynarodowym i stabilności długu publicznego. Zapraszamy do Warszawy i online.

 

CASE – Centrum Analiz społeczno-Ekonomicznych zostało utworzone we wrześniu 1991 r. Do jego powstania nie doszłoby, gdyby nie przełom polityczny, który nastąpił  w czerwcu 1989 r. (w rezultacie wyborów parlamentarnych po obradach ”okrągłego stołu”) i gdyby nie entuzjazm 10 osób[1] – fundatorów CASE, którzy założyli niezależny, prywatny ekonomiczny think tank.

Niewiele prywatnych think tanków, założonych wkrótce po przełomie ustrojowym w krajach postkomunistycznych przetrwało próbę czasu. CASE się udało. Naszą mocną stroną były: determinacja, by wpływać na ustrojowe zmiany w gospodarce; umiejętność przyciągania dobrych ekonomistów; inwestowanie w młodych zdolnych ludzi; przykładanie stosownej wagi działalności publikacyjnej i komunikowaniu wyników naszych badań; i – wreszcie – dbałość o wysoką jakość, bez której nie ma reputacji potrzebnej dla utrzymania think-tanku na konkurencyjnym rynku w gospodarce rynkowej – mówi dr Ewa Balcerowicz, przewodnicząca Rady Fundacji CASE i jedna z założycielek fundacji.

CASE zajmowało się najpierw ważnymi dla Polski i dla krajów postsocjalistycznych kwestiami transformacji systemu gospodarczego, później koncentrowało się na kwestiach rozszerzenia Unii Europejskiej, a w okresie po jej dwóch rozszerzeniach (w 2004  i  2007 roku), aktualnymi problemami gospodarczymi UE i krajów członkowskich oraz  programami wsparcia reform i rozwoju gospodarczego w krajach sąsiadujących z Unią Europejską od wschodu i od południa.

CASE także dziś niezmiennie towarzyszy najważniejszym zjawiskom i wyzwaniom ekonomicznym Polski i Europy, analizując i opisując ich przebieg i konsekwencje, oraz rekomenduje działania służące pomyślnemu rozwojowi gospodarczemu naszego kraju i Unii Europejskiej.

CASE od kilku lat zajmuje wysokie miejsce w międzynarodowych rankingach. W prestiżowym rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania, opublikowanym w  2021 r.,  zajęło pierwsze miejsce wśród światowych think tanków zarządzających budżetem poniżej 5 mln USD rocznie. Ponadto CASE uznano za „centrum doskonałości” (center of excellence) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz drugi na świecie think tank w kategorii „ośrodki analityczne mające najbardziej innowacyjne pomysły i rekomendacje”.

W ciągu trzydziestu lat Fundacja  zrealizowała ponad 600 projektów dla 105 krajów. CASE ma w dorobku kilkadziesiąt międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w dużych międzynarodowych zespołach naukowych. Ma kilka serii publikacyjnych, początkowo wydawanych w wersji papierowej, potem papierowej i elektronicznej, teraz na ogół tylko są to szeroko dystrybuowane e-publikacje. Z satysfakcją obserwuje cytowania autorów publikacji CASE w artykułach i książkach ekonomicznych. Fundacja zorganizowała wiele konferencji krajowych i międzynarodowych, seminariów (w tym w ramach prowadzonej od 30 lat we współpracy z mBankiem i jego poprzednikami serię publicznych seminariów ekonomicznych), angażuje się w konsultacje programów rządowych, zagranicznych i unijnych, bierze udział w międzynarodowych i krajowych dyskusjach naukowych.

Podczas rocznicowej konferencji CASE, w gronie przedstawicieli świata nauki, organizacji rządowych i pozarządowych oraz biznesu, prowadzone będą rozmowy o najważniejszych doświadczeniach Fundacji w ostatnich 30. latach. Osoby uczestniczące w konferencji zastanowią się również nad tym, jaka płynie z nich lekcja na przyszłość, w obliczu społeczno-ekonomicznych wyzwań przed którymi obecnie stoją Europa i Polska. Poruszą m.in. takie tematy jak stabilność długu publicznego, przyszłość rynku pracy, rozwój polityki zdrowotnej po pandemii COVID-19 czy zmiany w handlu międzynarodowym.

Konferencja będzie miała międzynarodowy charakter. Udział w panelach dyskusyjnych zgłosili znamienici eksperci, w tym Anders Aslund (Georgetown University), Leszek Balcerowicz (Warsaw School of Economics, Civil Development Forum), Beata Javorcik (European Bank for Reconstruction and Development), Agnieszka Chłoń-Domińczak (Warsaw School of Economics) i Daniel Gros (Centre for European Policy Studies).

Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo (otwarty kanał), umożliwiając wirtualny udział zarówno panelistom, jak i publiczności.

 

PROGRAM
REJESTRACJA

[1] Założycielami CASE są: Tadeusz Baczko, Ewa Balcerowicz, Barbara Błaszczyk, Władysław Brzeski, Krzysztof Chmielewski, Andrzej Cylwik, Marek Dąbrowski, Anna Fornalczyk, Stanisława Golinowska i Jacek Rostowski.

 

EURACTIV.pl jest patronem medialnym konferencji.