UROCZYSTA GALA w ramach dnia ONZ: „SDG DLA POLSKI”.

SDG DLA POLSKI Architekci Zrównoważonego Rozwoju

„Nowy model rozwoju dla Polski nakreślony w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wychodzi naprzeciw oczekiwaniom formułowanym w dokumencie ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

„Zależy nam, by podobnie jak w Agendzie 2030 dążyć do sytuacji, w której każdy obywatel ma prawo i możliwość korzystania z rozwoju.”

Tak prezentuje nową strategię rządową Wicepremier, Minister Rozwoju M. Morawiecki we wprowadzeniu do publikowanego 9 listopada br. opracowania Global Compact Poland Yearbook – „SDG dla Polski”:

9 LISTOPADA W OPERZE NARODOWEJ ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA GALA w ramach dnia ONZ: „SDG DLA POLSKI”.

Podczas Gali związanej z obchodami Dnia ONZ oraz towarzyszącej jej publikacji Global Compact Yearbook, swój głos wspierający wdrożenie przyjętych przez Polskę na forum ONZ globalnych celów SDG (Sustainable Development Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju) zabiorą przedstawiciele rządu, szefowie firm, autorytety naukowe. Zachęcać ich do wzmożonej i efektywnej pracy będą też celebryci – nowo mianowani Ambasadorami

Zrównoważonego Rozwoju.

Swoje zaangażowanie tłumaczy jeden z Ambasadorów, Krzysztof Zanussi: „Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ma szanse mieć miejsce, jeśli każdy z nas poczuje się współodpowiedzialny za przestrzeń w której dorasta, żyje i pracuje.”

Podczas wydarzenia zostaną także wręczone statuetki Architektów Zrównoważonego Rozwoju. Mają być one odpowiedzią na poszukiwanie autorytetów i przykładów osobistego zaangażowania i ciągłej pracy dla rozwoju kraju i poprawy jakości życia jego mieszkańców w każdym wymiarze.

Statuetki Architektów, w ceremonii prowadzonej przez Szymona Hołownię, otrzymają osoby swoją codzienną pracą wspierające zrównoważony rozwój Polski w 5 kategoriach: prawa człowieka, ochrona środowiska, kultura i sztuka, sport i zdrowie, promocja Polski w Świecie.

W dziedzinie sportu i zdrowia, nagrody przekażą nasi znakomici lekkoatleci Tomasz Majewski i Piotr Małachowski, dając wyraz wsparciu idei promocji sportu i nowoczesnego mecenatu sportowego. Statuetki przekażą także m.in. Mateusz Damięcki, aktor, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prof. Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk, Prof. Stanisław Ratajski, szef UNESCO w Polsce – mówiąc o działaniach jakie wskazują do podjęcia globalne cele i lokalne potrzeby rozwoju.

Gospodarzem oficjalnym Gali SDG dla Polski jest Global Compact Poland wraz z polskimi członkami UN Global Compact oraz Partnerami Programów. Koncepcja Programu SDG dla Polski oraz działań programowych przygotowana została przy wsparciu administracji publicznej w szczególności Ministerstwa Rozwoju.

Publikacja Global Compact Yearbook prezentowana podczas wydarzenia powstała dzięki wsparciu Partnerów, którzy również zabiorą głos w wydarzeniu w osobie: Radosław Domagalski, Prezes Zarządu KGHM, Łukasz Łazarewicz, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, Sabina Krzystolik, Wiceprezes Zarządu Unilever, Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu EmiTel, Prezes Lotos, Dyrektor Opery Narodowej oraz Partnerów wspierających i Ekspertów Global Compact biorących udział w wydarzeniu.

 

EurActiv.pl jest patronem medialnym wydarzenia.