Raport: Polska liderem nierówności dochodowych w UE

Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem nierówności dochodowych – wynika z raportu World Inequality Lab. W 2017 r. 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków miało 40-procentowy udział w polskim PKB.

 

Badanie zrealizowane przez francuskich ekonomistów związanych z Paris School of Economics bada ewolucję nierówności dochodowych w 38 państwach Europy w latach 1980-2017. Bazuje przy tym na badaniach krajowych, danych podatkowych oraz danych z rachunków bankowych.

Autorzy raportu to Thomas Blanchet, Lucas Chancel i Amory Gethina – współpracownicy Thomasa Piketty’ego, autora głośnej książki „Kapitał w XXI w.”, która również badała zjawisko nierówności dochodowych.

Słowacja: Zuzana Čaputová wygrywa wybory prezydenckie

Prezentująca liberalne poglądy i związana z pozaparlamentarną partią Postępowa Słowacja prawniczka Zuzana Čaputová wygrała II turę wyborów prezydenckich. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Słowacji. I w całej Grupie Wyszehradzkiej.
 

Zuzana Čaputová zdobyła w II turze głosowania 58,3 proc. głosów. …

Z badań wynika, że od 1980 r. nierówności dochodowe pogłębiły się w niemal wszystkich krajach Europy, jednak w latach 2000-2010 uległy one względnej stabilizacji na większości kontynentu. Wyjątkiem jest tutaj m.in. Polska.

W Europie Wschodniej nierówności wciąż rosną

Według autorów badania w latach 80-tych różnice w dochodach między najbogatszymi i najbiedniejszymi najwyższe były w Europie Zachodniej. Trend odwrócił się po rozpadzie Związku Radzieckiego – wówczas zaczęły one rosnąć w Europie Wschodniej oraz państwach skandynawskich takich jak Norwegia, Szwecja czy Finlandii.

Europa Wschodnia, do której zaliczono takie kraje jak Polska, Czechy, Węgry, Rumunia oraz Bułgaria, jest regionem, w którym w badanym okresie nierówności wzrosły najbardziej. Liderem w tej grupie jest Polska, w której w 1990 r. 10 proc. najbogatszych osób dysponowało 25 proc. PKB, a w 2017 r. było to już 40 proc. Jest to najwyższy odsetek w całej Unii Europejskiej.

Z kolei jeszcze na początku lat 80-tych Polska zaliczała się do grona krajów, w których różnice w dochodach były najmniejsze. Autorzy badania tłumaczą tę tendencję m.in. transformacją, ale zauważają jednocześnie, że różnice pogłębiały się również po 2000 r.

Zaraz po Polsce Wielka Brytania i Niemcy

Jak wynika z raportu, w 2017 r. w Europie 10 proc. najbogatszych w danych kraju dysponowało średnio 34 proc. PKB państwa. Wyjątkowo korzystnie wypadła w tym zestawieniu Słowacja, gdzie zgodnie z badaniem 10 proc. najbogatszych ma jedynie 23-procentowy udział w PKB. Wynik poniżej unijnej średniej uzyskały również dwa pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej – Węgry (27 proc.) oraz Czechy (30 proc.)

Raport ONZ: w 2018 r. sześć ofiar dziennie na Morzu Śródziemnym

Liczba uchodźców próbujących przekroczyć Morze Śródziemne wciąż spada – wynika z raportu urzędu ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Nie maleją jednak zagrożenia związane z taką podróżą. W 2018 r. w Morzu Śródziemnym utonęło 2275 uchodźców, co daje średnią w postaci …

Dwa państwa, w których obok Polski nierówności są najwyższe, to Wielka Brytania i Niemcy, które uzyskały wynik na poziomie 35 proc. Tuż za nimi jest Wielka Brytania. We Francji dochody 10 proc. najlepiej zarabiających równają się 33 proc. PKB kraju, w Hiszpanii jest to 30 proc., a w Szwecji – prawie 28 proc.

Dane Eurostatu mówią co innego

Raport francuskich ekonomistów może budzić zaskoczenie, ponieważ z danych Eurostatu wynika, że nierówności dochodowe w Polsce maleją konsekwentnie od 2010 r., sytuując się nieco poniżej unijnej średniej.

Według Eurostatu współczynnik Giniego – jedna z miar określających nierówności dochodowe w danym kraju – w 2017 r. wynosił 30,7 proc. dla Unii Europejskiej, natomiast 29,2 dla Polski (dla porównania – w 2010 r. było to 31,1).

Zgodnie z tymi danymi europejskim liderem, jeśli chodzi o nierówności, jest Bułgaria (współczynnik Giniego 40,2), następnie Litwa (37,6) oraz Łotwa (37,6). Po raz kolejny bardzo dobrze wypada Słowacja (23,2), a także Słowenia (23,7) oraz Czechy (24,5).

Litwa jedynym krajem członkowskim UE bez kobiety w rządzie

Prezydent Litwy zatwierdziła nowego ministra środowiska. Stanowisko to obejmie doktor nauk weterynaryjnych Kęstutis Mažeika. Oznacza to, że w litewskim rządzie wciąż nie będzie ani jednej kobiety na stanowisku ministra.
 

Kandydaturę Kęstutisa Mažeiki na stanowisko ministra środowiska przedstawił premier Saulius Skvernelis. Prezydent Dalia Grybauskaitė tę …