Hiszpania i Grecja odrzucają nowe porozumienie migracyjne

Statek "Ocean Viking", źródło: Twitter/MSF Sea (@MSF_Sea)

Hiszpanie i Grecy są przeciwko niedawno zawartemu porozumieniu migracyjnemu pięciu państw Unii Europejskiej, w tym Francji i Niemiec.

 

 

Hiszpania i Grecja są państwami, które przyjmują w ostatnich miesiącach najwięcej migrantów droga morską. Madryt i Ateny uważają, że porozumienie pięciu państw UE (Włoch, Malty, Francji, Niemiec i Finlandii), w które zaangażowana jest także Komisja Europejska rozwiązuje tylko problemy Rzymu.

Malta: 5 państw zawarło porozumienie migracyjne

Włochy, Malta, Francja i Niemcy zawarły porozumienie w kwestii dobrowolnego przyjmowania uchodźców i migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Piątym sygnatariuszem porozumienia jest sprawująca obecnie unijną prezydencję Finlandia. W sprawę zaangażowana jest także Komisja Europejska.
 

Obok Grecji i Hiszpanii, Włochy i …

Hiszpańskie wątpliwości

Maltańskie porozumienie ma – jak podkreślono – charakter wstępny i jest kolejnym z serii rozwiązań próbujących uporządkować sytuację na Morzu Śródziemnym. Już za dwa tygodnie (8 października) w Luksemburgu pochylą się nad nim ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii. Tymczasem już teraz dwa kraje, Hiszpania i Grecja, do których w ostatnich miesiącach przybywa najwięcej migrantów (obok Włoch i Malty), deklarują swoje niezadowolenie z powodu osiągniętego kompromisu. Madryt i Ateny uważają, że porozumienie pomija potrzeby innych państw niż Włochy.

Rząd Hiszpanii sprzeciwia się, poszczególnym elementom porozumienia, w tym m.in. mechanizmowi dobrowolnej relokacji uchodźców i migrantów wyłowionych w Morzu Śródziemnym. Maltańskie porozumienie przewiduje, że w przeciwieństwie do obecnej praktyki – nie będą oni trafiali wyłącznie do Włoch i na Maltę, lecz do portów w państwach, które zgłoszą akces do systemu. Kryteria te wykluczają większość przybywających do Hiszpanii i Grecji.

Migracja przez Turcję do UE przybiera na sile

Choć liczba osób nielegalnie przekraczających granicę miedzy Turcją a Unią Europejską wzrasta, Komisja Europejska nie planuje nowej umowy migracyjnej z Turcją.
 

 
Mniejsza kontrola na granicach
Bułgarski premier Bojko Borisow ostrzegł niedawno przed znacznym wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Polityk powiedział 20 września, …

Europejska solidarność

Maltańskie porozumienie ma za zadanie zmniejszyć presję migracyjną na kraje południa i – jak podkreślają niektóre media – zostało pomyślane jako gest solidarności z Włochami, które przez ostatnie miesiące rządów poprzedniej koalicji: Ligi Mattea Salviniego oraz Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S) prowadziły politykę „zamkniętych portów” wobec migrantów przybywających przez Morze Śródziemne.

W tym kontekście, kompromis osiągnięty przez wspomnianą piątkę państw oraz KE jest czymś w rodzaju pomocnej dłoni wyciągniętej dla nowego gabinetu kierowanego ponownie przez Giuseppe Conte. Niezadowolenie z powodu polityki migracyjnej było silnym paliwem Ligi w ostatnich miesiącach i przyczyniło się do wywindowania prawicowego ugrupowania na szczyt sondaży.

Francja i Włochy zgodnie o migracji

Odwilż na linii Paryż – Rzym. Jeszcze niedawno oba te kraje ostro spierały się w kwestiach migracyjnych, ale po zmianie rządu we Włoszech szybko się porozumiały. Francuski prezydent i włoski premier uznali wspólnie, że potrzebny jest nowy automatyczny system rozdzielania …

Nie tylko Hiszpania i Grecja

Niemcy i Francja maja nadzieję przekonać pozostałe państwa UE do przyłączenia się do porozumienia. Wczoraj w Brukseli podczas spotkania stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE także Warszawa i Budapeszt wyraziły swoje obawy. Jednak była to zaledwie próba generalna przed październikowymi rozmowami w gronie ministrów spraw wewnętrznych.

Przeciwnicy twierdzą, że dobrowolne wejście w życie porozumienia mogłoby prowadzić do wywołania presji na pozostałe państwa członkowskie, chociaż na podstawie doniesień agencyjnych można wywnioskować, że niektóre punkty porozumienia maltańskiego mogłyby się znaleźć w kompromisie obejmującym większą liczbę państw. Punktem spornym jest obowiązywanie Konwencji Dublińskiej określającej mechanizm rozpatrywania wniosku o azyl na terenie UE. Co do zasady, to kraj przyjazdu jest za to odpowiedzialny. Tymczasem porozumienie maltańskie przewiduje, że to państwa które wezmą udział w systemie dobrowolnej relokacji wezmą na siebie odpowiedzialność za kwestie formalne.

Zmiana zasad – przypisywana Berlinowi i Paryżowi – ma na celu odciążyć kraje basenu Morza Śródziemnego, szczególnie w czasie silnej presji migracyjnej. W zamian Niemcy i Francja mają nadzieję na ograniczenie zjawiska tzw. „wtórnej migracji” – przemieszczeń nielegalnych migrantów (bez dokumentów) między państwami UE, np. Włochami a innymi państwami członkowskimi.

Premier Grecji wzywa do rozmów w sprawie uchodźców

Szef greckiego rządu Kyriakos Mitsotakis w czasie zorganizowanej w niedzielę (8 września) konferencji prasowej oświadczył, że stanowczo sprzeciwia się groźbom ze strony Turcji, która straszy Europę napływem uchodźców z Syrii, jeśli nie otrzyma odpowiedniej pomocy międzynarodowej. Wezwał również wszystkie strony …