Chronione oznaczenia geograficzne dla ośmiu nowych nazw produktów

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj rejestrację nazw ośmiu produktów z Chorwacji, Francji, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii jako chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i chronionych nazw pochodzenia (ChNP). Rejestracja nazwy jako oznaczenia geograficznego (OG) daje daleko idącą ochronę i pełni funkcję prawa własności intelektualnej produktów o szczególnym pochodzeniu geograficznym lub o szczególnych właściwościach, lub też cieszących się renomą, której źródłem jest pochodzenie produktu. Zarejestrowane nazwy są chronione przed nadużyciami, podróbkami i powoływaniem się na nie.

Dodane dziś produkty to:

Dzięki tym ośmiu produktom liczba chronionych nazw żywności wzrośnie do 1 349 (jeśli liczyć łącznie ChNP, ChOG i gwarantowane tradycyjne specjalności). Ponadto zarejestrowanych jest 2 090 nazw win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych.

Komisarz Phil Hogan skomentował dzisiaj: Fakt dodania ośmiu nowych produktów z pięciu państw członkowskich do rejestru ChOG i ChNP dowodzi dużego zainteresowania systemem oznaczeń geograficznych i jego wartości. Zawsze cieszy, gdy wysokiej jakości żywność europejska zyskuje uznanie, na jakie zasługuje. Warto zwrócić uwagę na zakres produktów dodanych dziś do rejestrów. Oznaczenia geograficzne nobilitują wysokiej jakości produkty, z czego korzystają rolnicy i producenci żywności. Oznaczenia te są bardzo ważne, co widać w negocjacjach handlowych na szczeblu międzynarodowym, w których ich ochrona jest dla nas priorytetem.

Wartość sprzedaży produktów z oznaczeniem geograficznym wyniosła w 2010 r. 54,3 mld euro, jeśli uwzględnić wszystkie kategorie (produkty rolne, wina, wina aromatyzowane i napoje spirytusowe). Odpowiada to blisko 6 proc. unijnego sektora rolno-spożywczego i sektora produkcji napojów. Umowy handlowe dają możliwość ochrony unijnych oznaczeń geograficznych w państwach trzecich, co daje jakościowo dobrym produktom o dużym potencjale eksportowym łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych, a produktom już obecnym na tych rynkach – możliwość zwiększenia udziału w rynku. W 2010 r. produkty z oznaczeniem geograficznym stanowiły 15 proc. całkowitego unijnego eksportu żywności i napojów do państw trzecich.

Przyznanie oznaczenia geograficznego zwiększa dochody rolników i – wspierając gospodarkę wiejską – pomaga zapobiec odpływowi ludności z obszarów odległych lub cechujących się niekorzystnymi warunkami gospodarowania. Oznaczenia takie zwiększają wartość rynkową produktów, ponieważ dają gwarancję, że produkty takie będą się wyróżniały wśród podobnych produktów i środków spożywczych. Do tego dochodzi fakt, że dzięki takiemu oznaczeniu konsumenci będą mogli dokonywać wyborów na podstawie jasnych informacji o szczególnych cechach kupowanych przez nich produktów.

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) i chronione oznaczenie geograficzne (ChOG)

Dodatkowe informacje

W mediach społecznościowych: #EU_GI

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.<wbr></wbr>europa.eu