60 lat Europy: Rolf Nikel, ambasador Niemiec

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

Flaga Niemiec// Źródło: Mark B. Schlemmer via Flickr

UE musi zachować jedność w różnorodności i osiągnąć konsensus w sprawie wspólnej drogi naprzód, by się dostosować do nowych okoliczności i stać się silniejszą i lepszą – mówi Rolf Nikel, ambasador Niemiec. Rozmawiamy z nim w ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich. Czytaj więcej o naszym projekcie rocznicowym TUTAJ.

 

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?

Integracja europejska jest projektem pokoju i dobrobytu opartym na wspólnych interesach i wartościach. UE przyniosła naszemu kontynentowi bezprecedensowy okres pokoju, wolności i dobrobytu. 60 lat temu, ojcowie Europy wyruszyli w wyjątkową i ambitną podróż. Po wiekach konfliktów narodowych, członkowie-założyciele UE zdecydowali, że lepiej jest rozwiązywać konflikty siedząc przy stole negocjacyjnym niż na polach bitew. Tak więc UE była progresywnie budowana wokół idei Roberta Schumana, przez „konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”. Po zakończeniu zimnej wojny i upadku muru berlińskiego, Polska i inne państwa odzyskały swoje należne miejsce wśród liberalnych demokracji Zachodu, dołączając do Unii.

Integracja europejska jest i pozostaje historią sukcesu. Unia Europejska jest obecnie jedną z najzamożniejszych gospodarek świata, z 500 mln obywateli żyjącymi w wolności. Nie zapominajmy, że świat zazdrości Europie standardu życia. Europa ma największy na świecie wspólny rynek i drugą co popularności walutę. To największy blok handlowy i największy darczyńca pomocy rozwojowej i humanitarnej. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie razem jesteśmy dużo silniejsi niż osobno.

 

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich? Co owe zmiany mają nam przynieść?

Dziś Unia Europejska stoi przed dramatycznymi wyzwaniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Musi zachować jedność w różnorodności i osiągnąć konsensus w sprawie wspólnej drogi naprzód, by się dostosować do nowych okoliczności i stać się silniejszą i lepszą.

UE musi lepiej odpowiadać na oczekiwania obywateli w obszarach bezpieczeństwa, gospodarki i włączenia społecznego.

Europa powinna być silnym graczem z lepszą koordynacją polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, by zadbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Musimy być lepiej przygotowani, by zwalczać terroryzm i inne zagrożenia. Takie podejście wymaga wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Europa obiecuje byś strefą bez granic wewnętrznych. To wymaga stabilnych ram współpracy, by radzić sobie z napływem migrantów i uchodźców.

Europejski wspólny rynek pozostaje jądrem UE i nie może być ograniczany. By Europa pozostała obszarem dobrobytu, konwergencja naszych gospodarek i zrównoważony wzrost nastawiony na tworzenie miejsc pracy muszą być promowane, a europejska unia walutowa musi zmierzać ku ukończeniu jej realizacji.

Jeżeli państwa będą różniły się poziomem ambicji, powinny mieć możliwość posuwania się naprzód poprzez zacieśnianie współpracy, jednak z pozostawieniem otwartych drzwi dla pozostałych krajów, które będą mogły dołączyć, kiedy tylko poczują się na to gotowe.