Eurobarometr: ponad połowa Europejczyków optymistycznie o przyszłości UE

źródło: Europejska Partia Ludowa [eppgroup.eu/sites/default/files/…]

Blisko rok po referendum w Wielkiej Brytanii okazuje się, że Europejczycy pozytywnie wypowiadają się o przyszłości UE. Najnowsze badanie Eurobarometru wskazuje, że ponad połowa (56 proc.) Europejczyków jest nastawiona optymistycznie do przyszłości wspólnoty, co sanowi najwyższą wartość od 2010 r. Rośnie także zaufanie społeczeństw do unijnych instytucji. Po raz pierwszy też  w ramach badania przeanalizowano opinie w państwach trzecich.

 

W opublikowanym w środę (2 sierpnia) badaniu Eurobarometru wzięło udział ponad 33 tys. obywateli z państw członkowskich i kandydujących. 42 proc. z nich  wskazuje, iż posiada zaufanie do UE (wzrost o 6 pkt. proc. w stosunku do jesieni 2016). Największe zmiany zanotowano we Francji (o 15 pkt. proc), Danii i Estonii (w obu o 11 pkt. proc.). Ponadto, 68 proc. ankietowanych przyznało, że „czują się Europejczykami”, co jest najlepszym wynikiem w historii w tej kategorii.

Grecy nie ufają UE

Prawie połowa ankietowanych (46 proc.) uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za „dobrą” a  51 proc. za „złą”  (spadek o 5 pkt. proc. w stosunku do jesieni  2016). W porównaniu do poprzedniego sondażu, wzrost pozytywnych opinii dotyczących krajowych gospodarek nastąpił w 22 krajach członkowskich.

Prawie 75 proc. ankietowanych mieszkających w państwach strefy euro wyraziło poparcie dla wspólnej waluty.

Krajem wyróżniającym się na tle innych jest Grecja, w  której 76 proc. społeczeństwa nie ufa UE, a blisko 50 proc. ma negatywną opinię o wspólnocie przy 18 proc. odpowiedzi pozytywnych. Oceniając sytuację swojej gospodarki, aż 98 % Greków uważa ją za „złą”.

Obawa przed terroryzmem na pierwszym miejscu

Terroryzm jest najczęściej podawanym wyzwaniem przed którym stoi UE (tego zdania jest 44 proc.). Na drugim miejscu znajduje się imigracja (38 proc.) a na dalszych pozycjach: sytuacja gospodarcza, bezrobocie, przestępczość i zmiana klimatu.

Poglądy państw trzecich

Wraz ze standardowym badaniem Eurobarometru przeprowadzono również sondaż „Przyszłość Europy- perspektywa krajów poza UE” skierowany do 11 państw trzecich,  w tym do  Chin, USA i Indii, łącznie reprezentujących 49 proc. światowej populacji. Jak wskazują badania, powyższe kraje prezentują o wiele bardziej pozytywny stosunek do UE niż kraje z nią sąsiadujące tj. Rosja, Norwegia czy Szwajcaria. Pomimo różnych opinii, można uznać, iż na arenie międzynarodowej UE postrzegana jest jako „miejsce stabilne na tle mierzącego się z problemami świata”.

Pełny raport jest dostępny TUTAJ