60 lat wspólnej Europy

Flagi przed PE

Flagi przed PE

Nadchodzi 60. rocznica ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii Europejskiej. Z tej okazji EurActiv.pl zapytał europosłów i ambasadorów o ocenę stanu UE i wizję jej przyszłości.

 

W sobotę 25 marca przypada 60. rocznica podpisania Traktatów rzymskich. Te dwie umowy ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

Odrobina historii

EWG na przestrzeni lat przekształciła się w Unię Europejską – technicznie rzecz biorąc Traktat ustanawiający EWG nigdy nie został anulowany bądź zniesiony, a jedynie kilkukrotnie zmieniony, ostatni raz w 2009 r. przez Traktat lizboński. Euratom z kolei zachował oddzielną osobowość prawną, choć jest zarządzany przez instytucje unijne, a jego członkostwo pokrywa się z członkostwem UE.

Traktat ustanawiający EWG położył podwaliny pod integrację unijną. To w nim zawarte są cele redukcji ceł między członkami i plan stopniowego stworzenia wspólnego rynku, na którym obowiązywałyby zasady swobodnego przepływu towarów, usług, pracowników i kapitału. Stanowią one podstawę obecnego funkcjonowania UE.

Pierwszą instytucją, od jakiej zaczyna się historia europejskiej integracji, jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali, utworzona w 1951 r. by, jednocześnie, pomóc w odbudowie europejskiej gospodarki po wojnie oraz na tyle zintegrować gospodarczo poszczególne państwa europejskie, by kolejna wojna stała się nieopłacalna.

Jednak, jak sama nazwa wskazuje, EWWS była skupiona tylko na węglu i stali. Dopiero 1957 r. umożliwił rozszerzenie współpracy europejskiej na kolejne obszary.

Sygnatariuszami Traktatów rzymskich było sześć państw założycielskich EWWS, które tym samym stało się założycielami EWG: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec (wówczas Niemcy podzielone były na RFN i komunistyczną Niemiecką Republikę Demokratyczną) oraz Włochy.

EurActiv.pl zaprasza na rocznicę

By uczcić nadchodzącą rocznicę, EurActiv.pl zapytał europosłów i ambasadorów krajów unijnych oraz partnerów UE z państw trzecich o ich zdanie na temat Unii Europejskiej i jej przyszłości. Przez najbliższe dni będziemy je publikowali w sekcji „60 Lat Europy”.

Na koniec serii opublikujemy zbiorcze artykuły z wypowiedziami, oddzielnie, europosłów i ambasadorów.

Zapraszamy do lektury!