60 lat Europy: Lidia Geringer de Oedenberg, europosłanka

Lidia Geringer de Oedenberg, europosłanka// Źródło:www.lgeringer.pl

Żyjemy w najdłuższym w historii okresie pokoju w Europie – przypomina europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg. Rozmawiamy z nią w ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich. Czytaj więcej o naszym projekcie rocznicowym TUTAJ.

 

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?
Największym osiągnieciem Unii Europejskiej jest to, że żyjemy w najdłuższym w historii okresie pokoju w Europie. Jeszcze nigdy kraje centralnej i zachodniej Europy nie były przez tak długi okres nękane żadnym militarnym konfliktem. Dorasta właśnie trzecie pokolenie, które nigdy nie doświadczyło wojny.

Poza tym Europa staje się coraz bardziej jednolita pod względem ekonomicznym
i społecznym – przy zachowaniu równocześnie swojej kulturowej barwnej różnorodności. Jakość życia obywateli nawet biedniejszych regionów UE takich, jak Bułgaria czy Rumunia w porównaniu z krajami Europy zachodniej nie jest już tak diametralnie różna jak to było 60 lat temu, kiedy powstawała EWG, którą dziś uważamy za początek Unii Europejskiej.

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich – a także, co
owe zmiany mają nam przynieść?

Unia Europejska cały czas się zmienia. Jest jedyną organizacją na świecie, która tak ściśle powiązała ze sobą, aż 28 krajów. Każda decyzja obywateli szczególnie podjęta przy urnach wyborczych we własnych krajach wpływa na kształt całej Unii Europejskiej.

Żyjemy właśnie w bardzo dynamicznym i niepokojącym okresie integracji UE. Brak zrozumienia korzyści jakie niesie za sobą UE  doprowadził do decyzji o Brexitcie, ten z kolei może spowodować rozpad Wielkiej Brytanii. Wzrost poparcia dla negujących wartości UE – partii populistyczno – nacjonalistycznych w całej Europie już w najbliższym czasie może zobligować obywateli do wyboru – między dalszą integracją i pokojem a ponownym zamknięciem granic i konfliktami jakie dobrze znamy z historii naszego kontynentu…