60 lat Europy: Julia Pitera, europosłanka

Źródło: (c) European Union 2015 - EP

Ponad 70 lat bez wojny w Europie dowodzi, że idea Unii Europejskiej, jako środka do skutecznego rozładowywania międzynarodowych napięć, była ze wszech miar dalekowzroczna i słuszna – podkreśla posłanka do PE Julia Pitera. Rozmawiamy z europosłanką w ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich. Czytaj więcej o naszym projekcie rocznicowym TUTAJ.

 

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?

Dwie wojny światowe, które niczym walec przetoczyły się przez Europę w XX-ego wieku, zabijając lub trwale okaleczając dziesiątki milionów ludzi, demolując dorobek wielu pokoleń, dały asumpt do poszukiwania takich politycznych rozwiązań, które by zapobiegły kolejnemu globalnemu wojennemu kataklizmowi. Ponad 70 lat bez wojny w Europie dowodzi, że idea Unii Europejskiej, jako środka do skutecznego rozładowywania międzynarodowych napięć, była ze wszech miar dalekowzroczna i słuszna. Tak więc bezpieczeństwo jest moim zdaniem wartością fundamentalną. Bowiem to właśnie dążenie do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa kolejnym pokoleniom motywuje do wskazywania obszarów wymagających aktywnych i solidarnych działań wszystkich państw członkowskich UE, by  osiągnęły one porównywalny poziom rozwoju i zapewniały porównywalny standard życia.

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich – a także, co owe zmiany mają nam przynieść?

Krytycy Unii Europejskiej – w tym polski rząd – bezustannie akcentują konieczność bliżej nie określonych zmian. Problem w tym, że do tej pory trudno uzyskać jakiekolwiek informacje na temat konkretnych propozycji i prognozowanych skutków. Zmiany dla zmian wywołują jedynie chaos. Tymczasem żadna instytucja, zaden model rządzenia nie jest doskonaly i ostatecznie zamknięty. Każdy ewoluuje, wymuszajac mniejsze lub większe korekty. Ale z całą pewnością rewolucyjne zmiany bez wskazania konkretnych obszarów i rozwiązań mogą doprowadzić do zaprzepaszczenia celów, dla jakich UE została powołana: bezpieczeństwo i dobrobyt.