60 lat Europy: Jerzy Buzek, europoseł

Jerzy Buzek, Sesja, fot. pamedia.pl

Europa zawdzięcza Unii 70 lat pokoju – podkreśla europoseł Jerzy Buzek. Rozmawiamy z europosłem w  ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich. Czytaj więcej o naszym projekcie rocznicowym TUTAJ.

 

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?

Powiem krótko: Europa zawdzięcza Unii 70 lat pokoju, co po trudnych doświadczeniach pierwszej połowy XX wieku jest nie do przecenienia. Europejczykom udało się stworzyć wspólnotę opartą na otwartości, chęci dialogu i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Bezpośrednie korzyści dla Polski można by długo wyliczać: otwarte granice i rynki pracy i usług, fundusze europejskie, programy naukowe, wymiana studentów etc. Jednak najważniejsze jest to, że wstępując do UE Polska wróciła do grona krajów, które decydują o przyszłości Europy.  Dziś aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu europejskiej polityki, a nasz głos jest traktowany na równi z głosami innych państw. Dlatego powinno nam zależeć na tym, by Unię wzmacniać, a nie osłabiać.

 

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich – a także, co owe zmiany mają nam przynieść?

Może za łatwo i za szybko przyzwyczailiśmy się do pokoju i dobrobytu, który dała nam Unia i stąd dzisiejsze jej zachwianie. Zapomnieliśmy, że fundamentem struktury politycznej i gospodarczej powinny być najpierw i przede wszystkim wspólne wartości i dialog. Tylko na nich można budować wzajemne zaufanie, niezbędne dla trwania wspólnoty. Gdy poczucie wspólnoty zanika, gdy na siłę rozdzielamy tożsamość narodową od europejskiej, wielu kusi droga na skróty. A zbyt proste rozwiązania bywają groźne dla wspólnego dobra.

Dlatego uważam, że nie potrzeba nam dziś rewolucji, nowych traktatów, a już na pewno nie podziałów na różne prędkości. Przypomnijmy dziś powtarzane od zawsze hasło „Zjednoczeni w różnorodności” i nie pozwólmy się podzielić. Skoncentrujmy się na tym, co osiągnęliśmy, chrońmy unijny dorobek, by nie zaprzepaścić wspólnego wysiłku wielu Europejczyków.