60 lat Europy: Bogdan Wenta, europoseł

Bogdan Wenta

UE odgrywa ważną rolę w działaniach na rzecz krajów rozwijających się. Wraz z krajami członkowskimi jest ona największym dawcą pomocy rozwojowej – twierdzi poseł do PE Bogdan Wenta. Rozmawiamy z europosłem w ramach naszego projektu na 60. rocznicę podpisania Traktatów rzymskich. Czytaj więcej o naszym projekcie rocznicowym TUTAJ.

 

Co zawdzięczamy Unii Europejskiej?

Jednym z największych sukcesów UE jest bez wątpienia program Erasmus+. W tym roku obchodzi on swój jubileusz. Przez 30 lat projekt ten wpłynął na życie ponad 3 milionów młodych Europejczyków. Umożliwił im zdobycie nowych doświadczeń, poszerzył ich horyzonty, przyczynił się do budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku. Beneficjenci programu mają lepsze perspektywy na rynku pracy i są bardziej mobilni. W ostatnich latach, dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego, budżet programu został zwiększony o ponad 40%, co umożliwi kolejnym 4 milionom Europejczyków wyjazd na szkolenia, wolontariat czy studia za granicą.

 

UE odgrywa ważną rolę w działaniach na rzecz krajów rozwijających się. Wraz z krajami członkowskimi jest ona największym dawcą pomocy rozwojowej, która w 2015 roku wyniosła 68 miliardów euro. Środki te, przekazywane w ramach programów i projektów, przyczyniły się m.in do zwiększenia dostępu do edukacji dla 14 mln dzieci czy do wody pitnej dla 70 mln potrzebujących.

 

Czy UE wymaga przemian? A jeśli tak – dlaczego i jakich – a także, co owe zmiany mają nam przynieść?

UE musi stawić czoła kilku wyzwaniom. Jednym z nich jest kryzys migracyjny, który jest ściśle powiązany z wcześniej już wspomnianą polityką rozwojową. Obecnie reprezentuję Parlament w negocjacjach z Komisją i Radą w związku z tzw. konsensusem na rzecz rozwoju. Porozumienie to określi ramy polityki rozwojowej UE i państw członkowskich do 2030 roku. Poprzez dialog polityczny, współpracę w zakresie promowania silnych instytucji państwowych i dobrego zarządzania UE chce prowadzić efektywną i długofalową politykę rozwojową, która w połączeniu z wolą władz i obywateli będzie mieć znaczny wpływ na polepszenie sytuacji społeczno – politycznej państw rozwijających się.