Projekty EURACTIV.pl

Niebo: Sky is the limit. Fot. Zoey Tien : Unsplash

Niebo: Sky is the limit. Fot. Zoey Tien: Unsplash

EURACTIV.pl to ekspercki portal informacyjny specjalizujący się w sprawach europejskich i międzynarodowych należący do ogólnoeuropejskiej sieci portali informacyjnych EURACTIV. Codziennie opisujemy, analizujemy i komentujemy politykę i gospodarkę Unii Europejskiej, jej państw członkowskich, krajów sąsiedztwa i globalnych partnerów strategicznych. 

 

Współpracujemy również z licznymi partnerami, wśród których znajdują się Komisja Europejska, Parlament Europejski, FRONTEX, fundacje jak m.in. Fundacja Konrada Adenauera i Heinricha Boella, stowarzyszenia branżowe tj. PlasticsEurope czy ZIPSEE, ale i firmy prywatne, takie jak Allegro, KPMG, Mastercard, McDonald’s, Coca-Cola, Microsoft czy PKN Orlen.

 

Oto niektóre z naszych projektów:

 

Image result for parlament europejski logo
Informowanie obywateli na temat działania Parlamentu Europejskiego w zmieniającej się Europie

Projekt jest realizowany w ramach grantu Parlamentu Europejskiego. W jego ramach opisujemy wydarzenia związane z codziennym funkcjonowaniem PE i pokazujemy jak jego działania wpływają na życie codzienne obywateli. Jest dla nas szczególnie ważne, aby w roku, kiedy wyborcy w całej Europie wybierają nowy skład Parlamentu, dotrzeć do jak największego grona odbiorców z rzetelnymi i sprawdzonymi informacjami na temat polityki europejskiej.

 

Image result for komisja europejska logo

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Projekt jest realizowany w ramach grantu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). Przybliżamy w nim założenia europejskiej polityki rolnej oraz to, jak wpływa na codzienne życie i pracę rolników. Piszemy o zmianach w podejściu do kształtowania WPR, szczególnie w kontekście nowego budżetu UE na lata 2021-2027, kładąc również nacisk na coraz większe powiązanie rolnictwa z kwestiami środowiskowymi. Organizujemy również debaty z udziałem najważniejszych interesariuszy polskiego i europejskiego rolnictwa, podczas ktorych dyskutujemy między innymi na temat przyszłości WPR czy efektywności wydatowania unijnych funduszy.

 

Image result for komisja europejska logo

Rola regionów w unijnej polityce spójności

Ten projekt realizujemy w ramach grantu przyznawanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego (DG REGIO). Zajmujemy się wpływem unijnej polityki spójności na rozwój najbardziej potrzebujących regionów w Polsce i w Europie, a także badamy w jaki sposób fundusze spójności są wydawane, kto jest za nie odpowiedzialny i kto jest ich największym beneficjentem.

 

Image result for international visegrad fund

Przełomowy rok dla Grupy Wyszehradzkiej

Projekt realizowany we współpracy z EURACTIV.sk, EURACTIV.cz oraz węgierskim think tankiem Political Capital przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W jego ramach skupiamy się na tym, jak proces integracji europejskiej oraz działania unijnych instytucji są postrzegane przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Naszym celem jest informowanie o różnicach i podobieństwach w podejściu do kluczowych kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych – poruszamy tak różne zagadnienia jak przyszłość energetyki, ochrona klimatu, sprawiedliwa transformacja, migracje. W 2019 r. – kiedy wybieramy nowy Parlament Europejski oraz zmienia się skład Komisji – jest to zadanie szczególnie ważne, aby perspektywa regionalna była obecna w debacie na temat przyszłości Europy.

 

Image result for konrad adenauer stiftung logo

Migracje

Projekt poświęcony kwestii migracji realizujemy przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Publikujemy artykuły poświęcone migracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej; jej przyczynom i skutkom; rozmiarom i trendom; polityce migracyjnej oraz integracyjnej UE; stanowiskom i działaniom państw członkowskich  w tym obszarze; mobilności zawodowej; współpracy transgranicznej.