Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawie komentowania bieżących wydarzeń w Polsce, w Europie i na świecie. Zapraszamy też do wspólnych projektów.

Feel free to contact us for expert commentaries on Poland, Europe/EU, and the international relations. We also welcome ideas of shared projects.

Biuro / Office:

tel. +48 22 658 19 81

e-mail: euractiv@euractiv.pl

Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna / editor-in-chief

e-mail: zbytniewska@euractiv.pl

Monika Mojak, project manager

tel.  +48 22 658 19 81

e-mail: monika.mojak@euractiv.pl