ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Gospodarka 08-05-2017

An open letter of the new technology branches representatives of the Visegrad Group countries regarding the EU reform of copyright law

Our view is that copyright law on the digital single market should provide free and equal access to information, cultural or educational content. It must also allow the development of the creative industry. If we want the EU economy to...
Gospodarka 08-05-2017

Wspólny apel przedsiębiorców z państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego

Przedstawiciele branży cyfrowej państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko w sprawie zaproponowanej przez Brukselę reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Ich zdaniem nowe regulacje powinny zapewniać swobodny i równy dostęp do treści informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, a nie go...