EURACTIV.PL EURACTIV.PL

Zabudowania wiejskie
Rolnictwo 25-02-2021

RAPORT SPECJALNY: Jak przeciwdziałać wyludnianiu się obszarów wiejskich w Polsce?

Obszary wiejskie stoją przed licznymi wyzwaniami demograficznymi, ekonomicznymi i społecznymi.  Powoduje to proces migracji ludności do miast, szczególnie młodych i w wieku produkcyjnym, co powoduje poważny problem wyludniania się polskich wsi.
Polska, Czechy, Unia Europejska, Chiny, 17+1, Europa środkowoschodnia
Grupa Wyszehradzka 22-12-2020

Partnerstwo polsko – czeskie: wspólne priorytety, szanse i wyzwania

Polska i Czechy są bliskimi partnerami, których łączą wspólne wartości, dziedzictwo i europejska tożsamość. Są jednak obszary, które stanowią wyzwanie dla obu sojuszników i ich współpracy. Jakie szanse i wyzwanie stoją przed Polską i Czechami w zakresie ich dalszego partnerstwa?