EurActiv.pl

EU news and policy debates across languages

Luty 21, 2017

Konferencja klimatyczna w Paryżu: historyczna szansa, by uniknąć groźnych zmian klimatu

Informacje prasowe


Informacje prasowe 02-09-2016

PROGRAMME of Falenty XXIX

October 14th - 16th, 2016 Falenty Conference Centre 4A Hrabska Str, 05-090 Raszyn, Poland Friday, Oct 14th17.30              Arrival of Participants18:00             Dinner19.30             Session No.1: Climate/Energy PolicySpeaker: Dariusz Szwed, president of the Program Board of the Zielony InstytutSession and the subsequent discussion in PL21.00              Fire chat evening: introduction of Participants & open discussion Saturday, Oct 15th …

Instytucje UE 19-08-2016

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej: Pomoc humanitarna UE

Wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz Christos Stylianides złożyli następujące oświadczenie:"Tragiczne obrazy dzieci z Aleppo w Syrii niestety nazbyt wyraźnie wskazują na prawdziwe ludzkie cierpienia milionów ludzi na całym świecie dotkniętych kryzysami humanitarnymi.W imieniu Unii Europejskiej zaledwie wczoraj potwierdziliśmy pilną dla wszystkich stron konfliktu potrzebę …

Informacje prasowe 24-06-2016

Więcej ambicji i orientacja na klienta: cele energetyczne do 2020 i później

Osiągnięcie celu 20% efektywności energetycznej do 2020 roku, wymaga od państw pełnego wdrożenia przepisów UE, według kolejnej rezolucji, przyjętej również w czwartek. Zwiększenie udziału energii odnawialnej po roku 2020 Dostęp do funduszy jest niezwykle ważny, dlatego wszystkie istniejące sposoby finansowania muszą być skutecznie wykorzystywane, żeby osiągnąć cel 20% udziału energii odnawialnej …

Raport „Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS”

Osoby te weszły w skład powołanej na początku 2016 roku przez Fundację im. Stefana Batorego grupy, której zadaniem jest monitorowanie i refleksja nad polską polityką zagraniczną. Co kwartał grupa będzie przedstawiać raport. W raporcie Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS, będącym pierwszym z serii, autorzy podkreślają, że zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość …

Instytucje UE 14-04-2016

Maciej Popowski nowym dyrektorem generalnym DG NEAR w KE

We wtorek (12 kwietnia) Komisja Europejska mianowała Gertrud Ingestad na stanowisko dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Informatyki (DG DIGIT) oraz Florikę Fink-Hooijer na stanowisko dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych (DG SCIC).Komisja powołała także trzech zastępców dyrektora generalnego: Maive Rute obejmie tę funkcję we Wspólnym Centrum Badawczym (DG JRC), Maciej Popowski – w Dyrekcji ds. Polityki …

VAT: Komisja planuje modernizację podatku VAT w UE

Komisja Europejska przedstawiła plan działania określający sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT, tak aby był prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami oraz aby sprzyjał przedsiębiorstwom.Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały …

Informacje prasowe 16-01-2016

Już w środę Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyszłość integracji europejskiej”

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową „Przyszłość integracji europejskiej”, która odbędzie się 18 stycznia 2017 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej (ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, Budynek C) w godzinach 930 – 1500.
Instytucje UE 07-01-2016

Prezydencja holenderska: oczekiwania posłów

Esther de Lange (EPL)Prezydencja Holandii przychodzi w trudnym czasie. Unia Europejska jest zagrożona kryzysami i niestabilnością pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz. Oczekujemy, że holenderska prezydencja zrobi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić jedność i decyzyjność Europy. Najważniejszą kwestią będzie rozpoczęcie prac nad wspólną kontrolą graniczną na lądzie i morzu. …

Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej - potencjały i wyzwania

13 stycznia 2016 r., 10.00 - 15:00 Centrum Konferencyjne Kopernik Wybrzeże Kościuszkowskie 20, WarszawaPolska stoi obecnie przed poważnym wyzwaniem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Jakie są aktualne trendy w polityce energetycznej? Jak innowacje mogą wpłynąć na współczesną energetykę? Konferencja ma na celu porównanie kierunków i potencjałów rozwoju regionów, ale także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie …

Rolnictwo/WPR 18-12-2015

Posłowie chcą ochrony tradycyjnego prawa rolników do hodowli roślin

Posłowie zawracają uwagę, że hodowla roślin jest innowacyjnym procesem stosowanym przez rolników i społeczności rolnicze od dnia narodzin rolnictwa. Uważają oni, że dostęp do materiału biologicznego roślin, pozwala na innowację i tworzenie nowych odmian, co pomaga w zapewnieniu dostaw żywności, dostosowaniu się do zmian klimatycznych oraz zwalczaniu monopoli na rynku …

Realizacja europejskiego programu w zakresie migracji Sprawozdania z postępów: Grecja, Włochy i Bałkany Zachodnie

W sprawozdaniu ocenia się postępy we wprowadzaniu systemu tzw. hotspotów (punktów szybkiej rejestracji migrantów) i programu relokacji we Włoszech i w Grecji, a także środków przedstawionych w oświadczeniu przywódców przyjętym po szczycie przywódców państw położonych na szlaku zachodniobałkańskim w dniu 25 października.W Europejskim programie w dziedzinie migracji  przedstawiono kompleksowe podejście do zarządzania migracją, w tym …

Antologia „Polski węgiel”

Książka Krytyki Politycznej powstałej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje długofalowe alternatywy dla kopalnych źródeł energii i zatrudnienia w sektorze węglowym. Zarysowuje potencjał zasadniczej „dekarbonizacji” polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz kreśli możliwe sojusze polityczne na rzecz jej realizacji. Szczególnie ważne miejsce zajmuje wątek łączący kwestie miejsc pracy i jakości życia w związku z transformacją …

Rozpoczyna się kwalifikacja zwycięzców w konkursie crowdsourcingowym PKN ORLEN

W kolejnym etapie, z zarejestrowanych rozwiązań konkursowych zespół ekspertów złożony z inżynierów i technologów PKN ORLEN przeprowadzi ocenę projektów i dokona selekcji najbardziej perspektywicznych prac. Dla zwycięzców przewidziane zostały trzy równorzędne nagrody, po 10 000 Euro każda. Autorzy najlepszych, wyróżnionych przez PKN ORLEN pomysłów mogą również zostać zaproszeni do negocjacji realizacji projektów pilotażowych, z możliwością ich …

Instytucje UE 09-12-2015

Komisja dostosowuje przepisy prawa autorskiego do ery cyfrowej

W ramach Strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie umożliwienia Europejczykom korzystania z wykupionych treści internetowych w podróży oraz plan unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.Obecnie Europejczycy podróżujący po UE bywają pozbawieni dostępu do serwisów internetowych z filmami, programami sportowymi, muzyką, książkami elektronicznymi lub grami, mimo że wykupili taki dostęp w swoim …

Instytucje UE 09-12-2015

Komisja proponuje nowoczesne prawo umów cyfrowych

Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do oferowanych w internecie towarów i usług w całej Europie. Mimo tego, że handel elektroniczny się stale rozwija, jego całkowity potencjał jest w dalszym ciągu niewykorzystany – zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jak i konsumentów w całej Europie: jedynie 12 proc. sprzedawców detalicznych …

Demokracja 07-12-2015

Czy Europejczycy mają wpływ na kształt Unii Europejskiej?

Data i miejsce wydarzenia: 11.12.2015, Concordia Design g. 11.00 - 13.00Europejska Inicjatywa Obywatelska kończy niebawem 4 rok swojego funkcjonowania. Obywatele UE dotychczas zgłosili ponad 50 propozycji nowego ustawodawstwa europejskiego. Zaledwie 3 inicjatywy zdołały dotychczas zebrać ponad milion podpisów, jednak żadna z nich nie doprowadziła do uchwalenia nowego prawa. Jaki wpływ na sprawy Unii powinni mieć …

Gospodarka 04-12-2015

Wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa po spotkaniu z Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą

Według naszych prognoz, Polska jest gotowa by wzrastać w stałym tempie 3,5 proc., czyli powyżej średniej UE. To bardzo dobry wynik. Stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie i oczekuje się jej dalszego spadku.W tym roku Polska wyszła z procedury nadmiernego deficytu, innymi słowy, osiągnęła cel doprowadzenia deficytu budżetowego poniżej …

Zamknięcie obiegu: Komisja przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest pobudzanie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła dziś nowy, ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ułatwiający europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom przejście na silniejszą gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu, w której zasoby wykorzystuje się w bardziej zrównoważony sposób. Proponowane działania wspomogą „zamknięcie obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia …

Dossier COP21: polityka klimatyczna pod lupą

W porównaniu z poprzednimi konferencjami w Kopenhadze i Warszawie, Szczyt w Paryżu budzi duże nadzieje na ambitne i perspektywiczne ustalenia. Jak podkreśla unijny Komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Arias Cañete:„W Paryżu staniemy przed historyczną szansą, której nie wolno nam przegapić. Przed konferencją ponad 170 krajów, odpowiedzialnych za ponad 95 proc. światowych emisji, przedstawiło już …

ORLEN przetestuje biopaliwa 2. generacji

Projekt prowadzi centrum kompetencji BIOENERGY 2020+ GmbH, które zajmuje się kwestiami energetycznego wykorzystania biomasy. Do tej inicjatywy dołączył PKN ORLEN oraz Unipetrol, czeska spółka z Grupy ORLEN. Prace badawczo-rozwojowe potrwają 4 lata. Projekt dotyczy produkcji wosków stałych oraz biowęglowodorów syntetycznych w procesie zgazowania drewna i dalszej syntezy Fischera – Tropscha. Jednym z elementów prac będzie testowanie …

Rolnictwo/WPR 30-11-2015

W 2016 r. polskie mleko musi popłynąć daleko

Jak zauważa koordynatorka zespołu analityków sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK, Marta Skrzypczyk, spadek wartości eksportu polskich wyrobów mleczarskich o prawie 20 proc. r/r, przekreśla szansę na zakończenie obecnego roku na plusie. – Naszym zdaniem w ostatnim kwartale 2015 r. spadkowe tendencje w eksporcie wyhamują (także w wyniku efektu bazy), ale nadal, ze względu na istotnie …

Środki podejmowane w odpowiedzi na kryzys uchodźczy - aktualna sytuacja

W dniu 23 września Komisja Europejska przedstawiła wykaz działań priorytetowych służących wdrożeniu Europejskiego programu w zakresie migracji, które należy podjąć w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Obejmują one działania krótkoterminowe służące ustabilizowaniu obecnej sytuacji, a także działania długoterminowe, mające na celu stworzenie stabilnego systemu, który przetrwa próbę czasu.Wykaz działań priorytetowych zawiera najważniejsze rozwiązania, które należy wdrożyć …

Instytucje UE 25-11-2015

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet, 25 listopada 2015 r.

Federica Mogherini wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji, Věra Jourová komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci i Neven Mimica komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju wraz Christosem Stylianidesem komisarzem do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego złożyli wspólnie następujące oświadczenie:W ramach obchodów Międzynarodowego dnia przeciw przemocy …

Konferencja klimatyczna w Paryżu: historyczna szansa, by uniknąć groźnych zmian klimatu

Komisja Europejska podkreśliła kluczowe znaczenie wypracowania uczciwego, ambitnego i prawnie wiążącego globalnego porozumienia w sprawie klimatu podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 11 grudnia w Paryżu. Unia Europejska będzie pracować nad osiągnięciem kompleksowego, trwałego i dynamicznego porozumienia, które przyspieszy globalne przekształcenie gospodarek na niskoemisyjne i …