EurActiv.pl

EU news and policy debates across languages

January 23, 2017

Wyszehrad i migracje: małe szanse na zmiany

Grupa Wyszehradzka


Grupa Wyszehradzka 13-01-2017

Wyszehrad i migracje: małe szanse na zmiany

Po przekazaniu przez Słowację Malcie prezydencji w Radzie UE i w wyniku braku porozumienia ws. nowego systemu azylowego w UE, państwa Grupy Wyszehradzkiej pozostają w silnej opozycji wobec obowiązkowego przyjmowania uchodźców.   „Jednym ze wspólnych celów pozostaje skuteczne stosowanie zasad odpowiedzialności i solidarności” – stwierdzili na grudniowym szczycie Rady Europejskiej unijni przywódcy w konkluzjach dot. unijnego podejścia do …