EurActiv.pl

EU news and policy debates across languages

Luty 21, 2017

Z wizytą na europejskich targach

Informacje prasowe

Z wizytą na europejskich targach

Europejskie Centrum Konsumenckie

Targi świąteczne co roku przyciągają bożonarodzeniowych miłośników. Kolorowe ozdoby, błyszczące lampki wprowadzają nas w specjalny nastrój, w którym łatwo stracić głowę. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce wspólnie z wybranymi centrami ECC-Net przygotowało zestawienie najczęstszych chwytów, na które narażeni są amatorzy znanych, świątecznych jarmarków.

 

Niemcy

 • Sprzedawca wręcza produkt klientowi, aby wzmocnić chęć posiadania. Konsumentowi trudniej jest go oddać. Dotyczy to też świątecznych ciasteczek, klient może je wypróbować za darmo, ale wtedy jest większa szansa, że je kupi – efekt zaangażowania.
 • Uwaga na wszelkie promocje typu 2 plus 1, kup 3 w cenie 2, gratisy itd.
 • Napisy: wyprodukowano w Niemczech / ręcznie wykonane / rękodzieło… towary są opatrzone informacjami, które wskazują na ich krajową produkcję. Lepiej jednak potwierdzić je zaglądając na metkę.
 • Sprzedawca angażuje swoich pracowników do dokonywania pozornych zakupów swoich własnych towarów, potencjalny konsument czuje się zazdrosny i sam chce dokonać zakupu, aby też posiadać dany produkt.
 • Europejskie Centrum Konsumenckie w Niemczech ostrzega również przed grasującymi kieszonkowcami!

Austria

 • Przedsiębiorcy unikają wydawania paragonów.
 • Sprzedawcy stronią od podawania swoich podstawowych danych – nazwa, kontakt. Jest to bardzo ważne, jeżeli będziemy zmuszeni reklamować towar w przyszłości.
 • Zwyczajowo podczas świątecznych targów sprzedawane są napoje w specjalnych kubkach. Płaci się za sam napój natomiast kubek otrzymuje się za kaucją. Nie zawsze po zwrocie dostaje się pieniądze z powrotem.
 • Europejskie Centrum Konsumenckie Austria również ostrzega przed kieszonkowcami.

Czechy

 • Niedokładna informacja o cenie produktu/usługi lub jej całkowity brak.
 • Niedostarczenie paragonu wraz z informacją, gdzie można reklamować zakupiony produkt.
 • Sprzedaż zabawek bez oznakowanie CE, instrukcji obsługi i ostrzeżeń.
 • Triki przy sprzedaży karpia. Zdarza się, że konsumenci nie są informowani
  o dodatkowych opłatach za m.in. zabijanie czy patroszenie ryby. Ponadto sprzedawcy korzystają z niecertyfikowanych wag, które zawyżają.
 • Handel nielegalnymi materiałami pirotechnicznymi bez oznakowania CE, znaku testowego importera lub producenta lub instrukcji obsługi.
 • Na praskich rynkach trzeba również uważać na kieszonkowców.

Słowacja

 • Niska jakość produktów w wygórowanej cenie.
 • Większe miasta, zwłaszcza w godzinach wieczornych i weekendy mogą być odwiedzane przez duże grupy turystów, jest to idealny czas dla kieszonkowców.
 • Zdarza się, że całe stoisko jest pokryte napisem np.: „must have” – musisz mieć, „home-made apple juice” – sok jabłkowy domowej roboty, „delicious punch” – pyszny poncz itp., brakuje jednak najważniejszej informacji – ceny.
 • Wystawcy unikają wystawiania paragonów mimo obowiązku.

Polska

 • Często święta są okazją dla handlowców, aby pozbyć się towarów, które zalegają na sklepowych półkach, więc mogą mieć krótki termin ważności.
 • Tabliczka: „Po odejściu od stoiska, reklamacji nie uwzględnia się, prosimy o uważne zakupy” jest niezgodna z prawem. Przedsiębiorca ma tylko prawo do nie przyjęcia zwrotu produktów, które nie mają wad.
 • Zdarza się, że w kantorach zlokalizowanych w najbardziej popularnych miejscach turystycznych na tablicach przed wejściem są przedstawiane korzystniejsze ceny,
  a wewnątrz w trudniej już dostępnym dla oka miejscu podawane są ceny prawdziwe.
 • Podczas targów bożonarodzeniowych konsumenci powinni otrzymać paragony, tak jak po każdym zakupie.

Twoje prawa w każdym kraju UE

Kupując na targach świątecznych nie masz możliwości zwrócenia towaru bez podawania przyczyny. Jeżeli sprzedawca oferuje taką możliwość, jest to wyłącznie jego dobra wola.

W sytuacji, gdy zakupiony produkt okaże się wadliwy, masz zagwarantowany 2-letni okres na dochodzenie swoich praw w ramach rękojmi (w UE funkcjonuje jako niezgodność towaru
z umową). Oznacza to, że możesz domagać się naprawy, wymiany, obniżki ceny lub zwrotu.

 

 

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Słupek
Specjalista ds. komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel.: 22 55 60 248
E-mail: katarzyna.slupek@konsument.gov.pl
@ECCPoland
Aplikacja ECC-Net Travel
Newsletter

Niniejsza informacja prasowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA,  które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działania Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść informacji prasowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.