Visegrad EU portals : EurActiv.pl | EurActiv.cz | EurActiv.sk |
Logo EurActiv.sk
  • O nas
  • Newsletter

Komorowski: Odpowiedzią na kryzys – wzmocnienie UE

źródło: KPRM

07.03.2013
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że w sytuacji kryzysu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej konieczne jest wzmocnienie Wspólnoty. Przyznał przy tym, że Unia przeżywa trudny okres i to mimo zdecydowanych działań.

Reklama

„Naszą odpowiedzią na kryzys państw europejskich powinno być wzmocnienie UE, instytucji wspólnotowych i wspólnej waluty” – powiedział Komorowski podczas spotkania z prezydentem Francji, kanclerz Niemiec oraz z premierami Czech, Słowacji i Węgier. W środowym spotkaniu w Belwederze uczestniczył także premier Donald Tusk.

Na kłopoty – integracja … 

Prezydent zwrócił uwagę, że „bezrobocie, brak zaufania społeczeństwa do elit oraz poczucie braku perspektyw powodują, że polityka staje się mniej stabilna, a sama Unia jest często obwiniana za kłopoty”.

„Potrzebujemy determinacji we wprowadzaniu reform, które choć przejściowo są trudne, a czasem bolesne, to w dłuższym okresie wzmacniają podstawy wzrostu gospodarczego, umożliwiają tworzenie nowych miejsc pracy i dają nadzieję następnym pokoleniom” – podkreślił Komorowski.

… i otwartość

Według niego, ściślejszą integrację UE powinna uzupełniać jej większa otwartość. Prezydent podkreślił, że gotowość do dalszego rozszerzania i stowarzyszania krajów sąsiednich jest niezbędna do umocnienia Unii. Zwrócił też uwagę, że siła tzw. europejskiego projektu jest najlepiej widoczna tam, gdzie ludzie są pozbawieni jego zdobyczy, czyli pokoju, bezpieczeństwa, wolności podróżowania, czy rządów prawa.

Potrzebne wzmocnienie obronności

Komorowski opowiedział się też za wzmocnieniem europejskiej zdolności obronnej, rozwojem wspólnotowej polityki zagranicznej i umacnianiem NATO oraz współpracy UE z Sojuszem Północnoatlantyckim. Prezydent podkreślał, że nie można zamykać oczu na wydarzenia wokół naszych granic. „Dotyczy to dramatu ludności cywilnej w Syrii, czy burzliwych procesów w Afryce Północnej” - sprecyzował.

Przełom na wschodzie?

W ocenie Komorowskiego, najbliższe miesiące będą jednak przełomowe w naszym wschodnim sąsiedztwie. „Ukraina, Gruzja, Mołdawia mają szansę na zrobienie kolejnych kroków, które przybliżą je do Europy” - uznał. Wyraził przy tym nadzieję, że Kijów dotrzyma zobowiązań i czynami potwierdzi swój europejski wybór.

Prezydent przewiduje, że duże znaczenie będzie miał listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Bo – jak argumentuje - od tego spotkania zależeć będzie wiarygodność unijnej polityki wobec sąsiadów, a w konsekwencji szansa na lepsze zakotwiczenie w europejskiej rodzinie demokratycznej.

„To są wyzwania, którym potrafimy sprostać tylko wspólnie, nasze dzisiejsze spotkanie jest dla mnie dowodem jedności, do której dążyło wiele pokoleń Europejczyków” - podkreślił Komorowski. „Nie przekreślajmy ich wysiłku, tworząc nowe podziały we Wspólnocie, lecz zróbmy wszystko, by była ona silniejsza jako całość” - zaapelował.

Ukraina zdominowała rozmowy

Według prezydenckiego ministra Jaromira Sokołowskiego, rozmowa Bronisława Komorowskiego i przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Francji i Niemiec dotyczyła przede wszystkim oceny sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i szans na podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina w czasie listopadowego szczytu Partnerstwa w Wilnie.

„Problematyka ukraińska zdominowała dyskusję podczas kolacji” - poinformował po spotkaniu minister Sokołowski. Dodał, że przywódcy rozmawiali także o pozostałych krajach Partnerstwa Wschodniego i szansach na zacieśnienie ich współpracy z UE, a także o relacjach UE-Rosja. (bba)

© 2003-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Technologia i Design MONOGRAM Technologies

to_top