Visegrad EU portals : EurActiv.pl | EurActiv.cz | EurActiv.sk |
Logo EurActiv.sk
  • O nas
  • Newsletter

Sztuka wspiera regionalny wzrost w Irlandii Zachodniej

(en) (fr) (de)

19.01.2010
W pierwszym z serii artykułów dotyczących „projektu miesiąca” opisujących regionalny sukces w UE 27, EurActiv zajmuje się firmą Leitrim Design House, która - przy wsparciem unijnego funduszu spójności - tworzy zdolny do przetrwania sektor sztuk i rzemiosł w zachodniej Irlandii.

Reklama

Tło:

Polityka spójności pochłania więcej niż jedną trzecią unijnego budżetu na lata 2007 – 2013.

Obecnie o wsparcie z funduszu spójności mogą ubiegać się te regiony, których PKB na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 75% średniej unijnej.

Irlandzki region Border Midlands and Western (BMW) wchodzi w zakres Celu 1, czyli jest obszarem, „którego rozwój pozostaje w tyle” w rozumieniu UE.

W marcu 1999 r. Rada Europejska w Berlinie zadecydowała o przedłużeniu do roku 2004 specjalnego programu dla  pokoju i porozumienia w Irlandii Północnej oraz granicznych hrabstwach Irlandii (przemianowanego na PEACE II). Program ten został wówczas rozszerzony i wyposażony w większe środki.

PEACE, w ramach Celu 1 europejskich funduszy strukturalnych, ma na celu rozwinięcie transgranicznej współpracy między Irlandią Północną (która pozostaje częścią Korony Brytyjskiej) oraz sąsiadującymi z nią hrabstwami Republiki Irlandii, takimi jak Leitrim.

Jego misją jest wpieranie rozwoju pokojowego i stabilnego społeczeństwa oraz promowanie porozumienia.

Zagadnienia:

Umiejscowiony w historycznym budynku w Carrick-on-Shannon, małym miasteczku zachodniej Irlandii, Leitrim Design House jest popularnym celem dla turystów, prezentującym lokalne garncarstwo, sztukę, ceramikę, zdjęcia oraz inne wyroby artystyczne i rzemieślnicze.

Przedsiębiorstwo postrzega siebie jednak jako coś więcej niż tylko sklep artystyczny, wyznaczyło sobie bowiem ambitny cel „dostarczania społecznych, gospodarczych i środowiskowych korzyści dla szerszej społeczności” - czyli, innymi słowy, dbania o zrównoważony rozwój – poprzez organizowanie różnorakich programów szkoleniowych oraz spotkań umożliwiających poznanie nowych osób z branży. 

Leitrim Design House, w słowach jego statutu, jest organizacją typu non-profit „nastawioną na wspieranie rozwoju oraz sukcesów projektantów, rzemieślników i artystów pracujących w sektorze twórczym” w hrabstwie Leitrim, najmniej zaludnionym z hrabstw w Irlandii.

Już w 1996 r. strategie rozwoju wskazywały, iż bogactwo artystycznej przedsiębiorczości w regionie ma potencjał stania się dynamicznym i produktywnych sektorem.

Lokalne władze zrozumiały jednak, że wykorzystanie owego potencjału i zapewnienie rozwoju tego sektora wymaga dużego wsparcia oraz wielu wskazówek.

W rezultacie Rada Przedsiębiorstw Hrabstwa Leitrim (Leitrim County Enterprise Board) opracowała we współpracy z ekspertami z lokalnego sektora sztuk i rzemiosł strategiczną inicjatywę. Doprowadziła ona do powstania grupy producentów, z połączonym zakresem prac, profesjonalnie reklamowanej pod marką Visual Leitrim. We wrześniu 2000 r. członkowie grupy uformowali Leitrim Design House Ltd (LDH), aby zarządzać programem marketingowym oraz stworzyć nową galerię/salę pokazową dla lokalnych artystów i rzemieślników.

Dzisiaj LDH uważa się za „jeden z najbardziej postępowych zespołów rzemiosła, sztuki i designu w Irlandii oraz dobry przykład tego, jak talent lokalnej społeczności może być przełożony na dochodowe przedsiębiorstwo”.

Współpraca transgraniczna

W wywiadzie dla Euractiv Geraldine Gray, menadżer LDH, wyjaśniła, iż dzięki środkom z funduszu spójności LDH zatrudnił kierownika do spraw rozwoju rzemiosła i to pozwoliło na przeprowadzenie większości jego projektów.

Pierwsze unijne pieniądze LDH otrzymał w ramach środków programu PEACE, który ma na celu wypełnienie zadania europejskiej polityki regionalnej, jakim jest polepszenie współpracy w terenie.

„Ponieważ nacisk w polityce regionalnej położony jest na współpracę transgraniczną, dużo współpracowaliśmy z rzemieślnikami z Irlandii Północnej, co otwarło nowe możliwości i sieci powiązań dla naszych producentów, którzy zdobyli dostęp do rynków zbytu na północy i vice versa” - wyjaśniła Gray .

„Wiele programów szkoleniowych, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach, nie doszłoby do skutku gdyby nie unijne wsparcie finansowe” - powiedziała Gray. Dodała również, że poprzez nowe programy rozwoju produktu oraz programy rozwoju biznesowego LDH zwielokrotnia talenty oraz łączy umiejętności w regionie.

Sektor twórczy stymuluje rozwój regionu

Według Gary'ego Finna, dyrektora irlandzkiego regionu Border Midlands and Western (BMW), rozwój sektora twórczego istotnie może prowadzić do wzrostu w innych obszarach.

W wywiadzie dla Euractiv Finn wyjaśnił, iż rozwijanie artystycznego i twórczego sektora krok po kroku wraz z promocją przemysłu i przedsiębiorczości jest kluczem do realnego i zrównoważonego rozwoju unijnych regionów.

„Jeśli przyjrzeć się światu – ciągnął Finn – często jest tak, że w regionach, gdzie mocna jest sztuka, kwitnie także przemysł, ponieważ aktywny sektor twórczy prowadzi do twórczego myślenia, zwiększonego projektowania i innowacji, a także większej świadomości spraw związanych z jakością życia”.

„Wszystko to jest ważne, gdy stara się wykształcić twórczą, tętniącą życiem społeczność. Z ekonomicznej i turystycznej perspektywy, jeśli kwietnie sztuka i kultura, inne obszary podążają za nią” - dodał Finn.

Zreformowana polityka spójności powinna skupić się na zdolności do utrzymania

Jakkolwiek oboje Gray i Finn zgadzają się, że środki z funduszu spójności odegrały istotną rolę w rozwoju ich regionów, uważają jednak, że do pełnego wykorzystania potencjału europejskiej polityki regionalnej, potrzebne są zmiany.

Finn, który przestudiował dokładnie propozycje reform zawarte w raporcie Barca oraz projekt dokumentu UE 2020, jest zdania, że niezbędne jest uproszczenie unijnego sposobu zarządzania funduszami.

„Procedury zarządzania i wprowadzania w życie są bardzo skomplikowane, co może prowadzić do wysokiego odsetka błędów” - zauważył.  Dodał jednocześnie, że było to już wielokrotnie podkreślane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Geraldine Gray uważa natomiast, że - w przeciwieństwie do tego co, jak wynika z jej doświadczenia – dzieje się obecnie, UE powinna uprzywilejować dające się utrzymać projekty.

„Myślę, że dzisiejsze projekty często mają ograniczoną długość życia – gdy kończy się finansowanie unijne, kończy się projekt” - argumentuje  Gray.

Menadżer LDH uważa, że zbyt wiele projektów powstaje jedynie dlatego, iż dostępne są pieniądze unijne, podczas gdy LDH wykorzystało finansowanie z Unii do rozwoju swojego własnego potencjału, nie tracąc z pola widzenie centralnej idei, że przedsiębiorstwo będzie istniało nawet gdy skończy się dofinansowanie. „Myślę, że jesteśmy nietypowi w tym względzie” - mówi.

„Dofinansowanie bez wątpienia nam pomaga, ale wykorzystujemy je aby rozwinąć dający się utrzymać w przyszłości biznes” - podsumowuje Gray.

Stanowiska:

Gary Finn, przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego BMW, powiedział w wywiadzie dla Euractiv, że „Irlandia ma bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o fundusz spójności, zarówno w przyciąganiu pieniędzy, jak i wydawaniu ich. Nie było żadnego większego oskarżenia o oszustwo, złego zarządzania lub ulokowania środków, które w większości zostały przeznaczone na infrastrukturę”.

Jego zdaniem wpływ europejskiej polityki regionalnej oraz funduszu spójności jest pozytywny, a cele w większości osiągnięte. 

Dodał też, że ogólna wiedza o Unii Europejskiej oraz o funduszach spójności i roli jaką odegrały one w rozwoju regionu, jest w Irlandii dość wysoka. Wynika to z faktu, że wszystkie projekty, a w szczególności te dotyczące infrastruktury, jak na przykład drogi, opatrzone są dużymi znakami informującymi, że zostały one współfinansowane ze środków UE.

„Z tego względu świadomość i wiedza są w Irlandii dużo wyższe niż w innych krajach UE, ludzie są świadomi, że środki finansowe na projekty pochodzą częściowo z Brukseli” - powiedział.

W istocie, jak zauważył Finn, unijne finansowanie w Irlandii jest tak reklamowane, że ludzie wierzą, iż wkład unijny jest wyższy niż część finansowana przez państwo, co obecnie mija się z rzeczywistością.

Środki unijne przeznaczone dla Irlandii zmniejszyły się znacznie od 2000 r., Irlandia jest w tej chwili płatnikiem netto – powiedział Finn.

„Wszystkie programy UE zostały niezależnie ocenione i, ogólnie rzecz biorąc, wpływ funduszy jest postrzegany jako korzystny. Region BWM również poradził sobie bardzo dobrze, wskaźniki wzrostu, przynajmniej przez recesją, były dosyć wysokie” - argumentował przewodniczący zgromadzenia regionu.

Jeśli chodzi o przyszłość polityki regionalnej UE, Finn wyraził przypuszczenie, że pojawią się apele wzywające do głębokich zmian.

„Uważamy jednak, że strukturalne podejście do funduszy unijnych, gdzie programy są projektowane na poziomie regionalnym, jest dobrym wyjściem i chcielibyśmy, aby było utrzymane” - dodał.

„Polityka unijna powinna być uproszczona, aby ułatwić regionalne zarządzanie funduszami” - podsumował Finn.

Geraldine Gray, menadżer Leitrim Design House, wyjaśniła, że firma jest bardzo znanym celem turystycznym w regionie, a Leitrim w coraz większym stopniu staje się punktem centralnym dla sztuki, rzemiosła i designu. „Jest to więc pewien zasób na skalę krajową i myślę, że zachęciliśmy dużo ludzi do przybycia tu”.

Jako organizacja członkowska LDH opublikowała parę lat temu książkę zatytułowaną „W Leitrim”, opisującą 26 małych regionalnych przedsiębiorstw z sektora sztuki, rzemiosła i designu.

„Staramy się pomóc tym małym firmom, aby jak najszybciej się rozwijały i współpracujemy w tym względzie z Irlandzką Radą Przedsiębiorstw” - powiedziała Gray.  

Według Gray, oprócz dostarczania programów rozwoju produktu oraz programów rozwoju biznesowego szczególnie dobrze funkcjonuje zapewnienie wykonawcom nowych rynków zbytu do sprzedaży ich produktów. „Zarabianie na życie ze sztuki i rzemiosła jest bardzo trudne, dzięki nam mogą uczyć i prowadzić szkolenia” - powiedziała.

Obecnie LDH prowadzi wiele programów dla kobiet, korzystając ze środków programu PEACE III. „Wiele szkoleniowców to nasi wytwórcy” - Gray podała jako przykład.

„Myślę, że dostarczamy istotnego bogactwa w obszarze wiejskim” - podsumowała. 

Linki:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=IE&gv_reg=ALL&gv_PGM=1054&LAN=7&gv_PER=2&gv_defL=7

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=en&PAY=IE&the=ALL&type=ALL&region=ALL

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&lan=EN&gv_per=2

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IE&the=51&sto=1526&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=en

 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24201_en.htm

http://www.seupb.eu/programmes2007-2013/overview.aspx

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IE&the=51&sto=1526&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=en

 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24203_en.htm

Leitrim Design House:

http://intoleitrim.com/ldh/about/

http://www.wdc.ie/regional-development/
 

© 2003-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Technologia i Design MONOGRAM Technologies

to_top