Opinions

Polska będzie wielka w silnej, wspólnej Europie

W dobrze pojmowanym interesie narodowym Polski jest wszystko, co może zwiększyć spójność Unii Europejskiej oraz wesprzeć solidarność między państwami członkowskimi, mimo że w danym momencie może to pociągać koszty materialne i polityczne wewnątrz kraju. Jest też w interesie Polski wysiłek na rzecz proeuropejskiej edukacji naszego społeczeństwa oraz przeciwdziałania destrukcyjnemu nacjonalizmowi – pisze prof. Józef Niżnik z Polskiej Akademii Nauk.

14-07-2015

UE może pomóc w ochronie praw kobiet

Wyobraźmy sobie jakie to uczucie być z dala od rodziny, opuścić dom i zamieszkać w namiocie wśród obcych. Być bezbronnym na wszelkie formy przemocy, łącznie z gwałtem. Wyobraźmy sobie również jak przebiega poród w tak niebezpiecznych i pozbawionych higieny warunkach. Jak trudna w takim miejscu jest opieka nad nowonarodzonym dzieckiem lub chociaż prowadzenie czystego i …

08-07-2015

[OP-ED] UE i Grecja: zmiana kadru i dalszy ciąg odysei

Grecja znajduje się w dramatycznej sytuacji, która będzie jeszcze gorsza, jeżeli kraj nie będzie w stanie spłacać długu w dłuższej perspektywie, a nawet opuści strefę euro. W tym przypadku wyjście z kryzysu zakłada po pierwsze i przede wszystkim zmianę optyki w samej Grecji, która musi wyrazić zdecydowaną wolę zerwania z 40 ostatnimi latami i oprzeć …

26-03-2015

OPINIA: Siła Unii Energetycznej

Joseph Daul jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Jacek Saryusz-Wolski jest wiceprzewodniczącym EPL, posłem do Parlamentu Europejskiej i koordynatorem spotkań ministrów ds. energii EPL.Unia Energetyczna będzie siłą napędową europejskiej wolności, bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego. Jest pierwszym krokiem w stronę zintegrowanego rynku energii, z którego korzystać będą obywatele i przedsiębiorstwa w Europie. Wzmocni pozycję Unii Europejskiej …

03-03-2015

OPINIA: Stosunki Polska – USA. Przegląd roku 2013

Po wspólnych działaniach w Iraku i Afganistanie przyszedł czas na pogłębienie stosunków z zakresu gospodarki, kultury i nauki. Przy analizie stosunków Warszawa-Waszyngton nie można również zapomnieć o licznej polonii amerykańskiej. Działalność polskiego MSZ w 2013 roku wydaje się potwierdzać wyżej wymienione tendencje. BezpieczeństwoWspółpraca polsko–amerykańska w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jest realizowana głównie przez wielostronną …

21-11-2014

OPINIA: Komunikacja UE kontra rosyjska propaganda

Rosyjski przywódca Władimir Putin jest przekonany, że dokonuje zemsty za upadek bloku komunistycznego i Związku Radzieckiego. Realizuje swoje projekty geopolityczne – Unię Euroazjatycką, Unię Celną i Noworosję. Są to stosunkowo nowe koncepcje, których zakres nie zawsze jest rozumiany w kręgach unijnych.Kontrolowane przez państwo rosyjskie media są zmobilizowane jak w czasie wojny – nie tylko przekazują …

26-09-2014

[PYE] [OP-ED] Mr Juncker: please do not undermine authors’ rights

Bertrand Tavernier is a French director, screenwriter, actor, and producer.“Culture is not to be harmonised, not to be standardised, not to be restrained by stupid rules”. Bravo. Three times Bravo to Jean-Claude Juncker for this declaration, made in Paris in 2005 on the occasion of the “Rencontres pour l’Europe de la Culture”.How we would have …

12-03-2014

OPINIA: Niedosyt po Wilnie

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.W targanym pierwszymi uderzaniami zimy wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich atmosfera była prawie równie minorowa, co na dworze. Mimo przybycia wielu głów państw i rządów (w tym Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski), na szczycie nie zdarzył się cudowny przełom, na który kilkoro …

27-02-2014

OPINIA: Rada Holendrów: jeśli nie możemy pokonać wody, musimy ją oswoić

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Choć 60% powierzchni Holandii narażone jest na zalanie, bogate gleby torfowe i aluwialne od dawna przyciągały rolników na te tereny. Już 1000 lat temu zbudowano pierwsze groble. Od tego czasu wiedza Holendrów w dziedzinie zarządzania wodą znacznie wzrosła. Krajowe uczelnie kształcą …

27-02-2014

OPINIA: Cele pakietu klimatyczno-energetycznego a sprawa polska

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Przypomnijmy, że KE zaproponowała redukcję emisji CO2 o 40% w stosunku do 1990 roku oraz osiągnięcie poziomu 27% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Co ważne, ten ostatni cel ma obowiązywać w całej Unii, nie zostały natomiast wskazane propozycje konkretnych zobowiązań dla poszczególnych krajów członkowskich, …

27-02-2014

OPINIA: Kto nam sfinansuje atom?

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Pierwszy krok do budowy – przyjęcie PPEJ"Program polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), przygotowany w Ministerstwie Gospodarki przez pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej, został przyjęty w formie uchwały przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 roku. W dokumencie opisano wszystkie prace, które trzeba wykonać przed …

27-02-2014

OPINIA: Polska wschodnią forpocztą UE?

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Złożoność sytuacji, uwarunkowanej drastycznym pogorszeniem stosunków pomiędzy opozycją a władzą, nie pozwoliła dopasować Ukrainy do formatu Programu Partnerstwa Wschodniego. Protesty na Ukrainie wyszły poza granice i możliwości tego Programu. UE uznała, że polskiej mediacji nie wystarczy do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Dyplomatyczna …

30-01-2014

OPINIA: Ustawy przyjęte przez Ukrainę są zgodne z wymogami europejskimi

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Rada UE wyraziła zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie. W oświadczeniu, przyjętym 20 stycznia, przedstawiciele UE wezwali wszystkich uczestników konfrontacji do powściągliwości. Według Rady Europy, przyjęte projekty ustaw w sposób isotny ograniczają fundamentalne prawa Ukraińców, dotyczące wolności zgromadzeń i mediów, a także ograniczają …

30-01-2014

OPINIA: Rola Polski w zbliżeniu Ukrainy z UE

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Za główną przyczyną takiego wyniku szczytu uznano zerwanie podpisania Umowy o Stowarzyszeniu Ukrainy z UE. Z polskiej strony padło oskarżenie, że ukraińska władza nie wykazuje dostatecznej inicjatywy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że w stosunkach między Ukrainą i UE potrzebna …

30-01-2014

OPINIA: Wady programu Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Ukrainy

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Obecnie z całą pewnością można stwierdzić, że fiasko szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie nie było niespodzianką dla większości najważniejszych państw UE. Głównym i chyba najbardziej oczywistym wnioskiem pozostał fakt, że Ukraina była priorytetem tylko dla dwóch państw – Polski i Litwy. Na …

30-01-2014

OPINIA: Polska straciła Ukrainę: wizerunkowe straty Warszawy w UE

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.Wielu ekspertów ukraińskich i zachodnioeuropejskich pozwala sobie na komentarze, że „Polska straciła Ukrainę”. Z drugiej strony, należy jednak pochwalić upór i bezkompromisowość misji Coxa i Kwaśniewskiego – oni wciąż mają nadzieję na podpisanie umowy stowarzyszeniowej w Wilnie, mimo że opuścili już Kijów.Każdego …

30-01-2014

OPINIA: Ukraiński sektor rolno-przemysłowy: konkurencja z Polską czy wspólny biznes

Analiza zamieszczona poniżej przedstawia opinie autora i redakcja EurActiv.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.W ubiegłym roku eksport ukraińskich produktów rolnych wzrósł o 40 proc., a jego wartość wyniosła 13,5 mld euro. Według danych Ministerstwa Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy realizacja wszystkich projektów i programów rządowych umożliwi zwiększenie eksportu do 14,7 mld euro w tym …

14-10-2008

Szczyt UE: pogodzić kryzys z pakietem klimatyczno-energetycznym

W czasie dwudniowego spotkania szefowie państw i rządów mają się zająć jednak również unijnym pakietem energetyczno-klimatycznym i traktatem z Lizbony. Natomiast ministrowie spraw zagranicznych na swoim spotkaniu omówią sytuację w Gruzji i stosunki z Rosją oraz sytuację na Bliskim Wschodzie, a ministrowie finansów na swoim będą kontynuowali debatę na temat kryzysu finansowego.   Szef Komisji Europejskiej …