Kalendarz

Lip
17
pon
Rusza rekrutacja na staże dla absolwentów w Komisji Europejskiej
Lip 17@12:00 pm – Sie 31@11:45 pm
Rusza rekrutacja na staże dla absolwentów w Komisji Europejskiej

Rekrutacja na staże letnie w KE odbywające od marca do czerwca 2018.

Komisja Europejska daje możliwość zrealizowania 5-miesięcznego, płatnego stażu osobom, które ukończyły minimum 3-letnie studia licencjackie. Dwa razy w roku Komisja Europejska proponuje staż 600 osobom – rocznie taki staż odbywa 1200 osób. Komisja Europejska prowadzi program praktyk od 45 lat. Skorzystało z niego już ponad 30 tys. osób.

Aby dostać się na staż, należy spełnić klika warunków. Pierwszym jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ. Absolwenci mogą składać swoje aplikacje  do 31 sierpnia br. na staż, który rozpocznie się w marcu 2018 r.

Po drugie kandydat musi władać dwoma językami UE: urzędowym (jeden z 27 języków UE) i roboczym na poziomie min. C1 (jeden z trzech: angielski, niemiecki lub francuski). Z rekrutacji wyłączone są osoby, które przez więcej niż 6 tygodni odbywały staż (formalny, nieformalny, płatny bądź bezpłatny) w jakiejkolwiek innej instytucji lub organie UE, były asystentami europosła czy też były w jakikolwiek inny sposób zatrudnione w instytucji europejskiej np. jako konsultanci, badacze, pracownicy kontaktowi, narodowi eksperci itp. Warunek obowiązuje, ponieważ Komisja Europejska pragnie umożliwić poznanie instytucji UE oraz zdobycie cennego, międzynarodowego doświadczenia jak największej liczbie osób.

Istnieją dwie kategorie staży: językowe i administracyjne. Staże językowe odbywają się w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, natomiast staże administracyjne, odbywają się w każdej innej Dyrekcji Generalnej w Brukseli bądź Luksemburgu, a także w Przedstawicielstwach KE w państwach członkowskich.

Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że stażysta musi mieć wyższe kwalifikacje językowe, czyli władać trzema językami (językiem ojczystym, jednym z języków urzędowych i dowolnym językiem jednego z państw członkowskich innym niż język ojczysty). Jego praca polega na tłumaczeniu oficjalnych pism z języka roboczego na język ojczysty. Jeśli chodzi o staże administracyjne, kandydat musi wykazywać się znajomością jednego z trzech języków roboczych UE na poziomie C1/C2 oraz znajomością języka ojczystego.

Więcej informacji na temat regulaminu stażu znajdą Państwo TUTAJ. Na Państwa pytania może odpowiedzieć również Ambasador Karier UE – można się z nim skontaktować poprzez profil na facebooku.

 

 

 

 

Wrz
5
wt
XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy
Wrz 5 – Wrz 7 całodniowy
XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie. Przypominamy, że XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy odbędzie się w tym roku w dniach 5-7 września. Hasło tegorocznych obrad: „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”.

Ważną częścią tegorocznego Forum będzie, organizowana już po raz 14, Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat”, zainicjowana przez Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP. Jej uczestnicy będą omawiać najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury, spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie.

W tym roku w ramach krynickich obrad po raz drugi odbędzie się Forum Polonijne, zorganizowane przez Senat RP i Forum Ekonomiczne z udziałem władz państwowych, środowisk kościelnych i polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

Od dziesięciu lat integralną częścią Forum Ekonomicznego jest też Forum Regionów. Gromadzi ono ponad 500 przedstawicieli samorządów z Polski i zagranicy. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i europejskich elit regionalnych z biznesem oraz ekspertami. W tym roku jego uczestnicy debatować będą m.in. o napędzającym rozwój miast sektorze nowatorskich usług dla biznesu, wspierającej rozwój regionów atrakcyjności inwestycyjnej oraz o hamulcach i czynnikach wzrostu innowacyjności w samorządzie. Nie zabraknie też tematów o ochronie środowiska, finansach publicznych i rewitalizacji. Głównym Partnerem Forum Regionów jest Województwo Małopolskie.

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 7 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania ochroną zdrowia, pokazuje jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy państwowych i prywatnych placówek medycznych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych. Tegoroczne założenia tej części krynickiego Forum to organizacja nowej sieci szpitali i finansowanie systemu ochrony zdrowia, rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz e-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego już po raz 12. spotka się też kilkuset młodych liderów. Będą oni debatować w gronie wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. To wydarzenie od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davosem ludzi młodych”. W dotychczasowych 11 edycjach wzięło udział ponad 3 tys. osób.

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)
 • Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)

Dzień 3:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)
 • Zakończenie Forum

Blisko 60% uczestników ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy to goście z zagranicy. Dane statystyczne Biura Organizacyjnego potwierdzają, że jest to największa konferencja międzynarodowa w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy wzięło udział ponad 3,5 tys. gości. Warto podkreślić, że jedynie 40% z nich reprezentowało Polskę, zaś 60% – zagranicę. Z państw Europy Zachodniej pochodzi 22% uczestników zeszłorocznych krynickich spotkań, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – 17%, Europę Wschodnią reprezentowało 12% gości, Azję – 5%, a USA – 3%.

W ubiegłorocznych krynickich obradach uczestniczyli reprezentanci 62 krajów, jest to powtórzenie rekordu z lat 2009 i 2016. Liczba państw reprezentowanych na Forum Ekonomicznym w Krynicy od 1992 roku wzrosła o ponad 15 razy: w 1992 roku było ich zaledwie 4.

Co piąty gość XXVI Forum Ekonomicznego reprezentował sektor energetyczny (21%), bankowość, finanse i branżę ubezpieczeniową reprezentowało 16% gości – tyle samo, co świat mediów. Udział przedstawicieli transportu i infrastruktury wynosił 13%, a nowych technologii – 12%. Gałąź konsultingową reprezentowało 11% gości ubiegłorocznych krynickich spotkań, a 6% – handel i usługi.

Wrz
8
pt
Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym @ ul.Jasna 14/16a
Wrz 8@10:30 am – 2:00 pm
Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym @ ul.Jasna 14/16a

Tworzywa sztuczne w planie działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

PROGRAM

10:30-11:00       Rejestracja gości

11:00-11:05       Powitanie i słowo wstępne

11:05-12:30       Wypowiedzi panelistów i dyskusja

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Circular Economy – przedstawienie definicji i założeń modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Plan Działań UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Tworzywa sztuczne jako jeden z pięciu priorytetów uwzględnionych w Planie

Circular Economy – w poszukiwaniu rozwiązań

 • Polskie priorytety w procesie transformacji do gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Stan obecny i przyszłość gospodarki o obiegu zamkniętym w perspektywie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej
 • Kluczowe elementy budowania gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Mocne i słabe strony transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Parlament Europejski o przyszłości gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i środowiskowe UE
 • Circular Economy – szanse i zagrożenia dla europejskich przedsiębiorców

Przemysł tworzyw sztucznych

 • Efektywne wykorzystanie zasobów jako jeden z priorytetów współczesnej gospodarki
 • Wartość tworzyw sztucznych w cyklu życia wyrobów
 • Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem tworzyw sztucznych – potrzeba dialogu

12:30-13:00       Sesja okrągłego stołu: Q&A

13:00-13:30       Podsumowanie

13:30-14:30       Buffet lunch

Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Kontakt:

Natalia Król, Koordynator ds. Komunikacji EURACTIV.pl, krol@euractiv.pl, +48 22 658 19 81

Wrz
11
pon
Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Wrz 11 – Wrz 14 całodniowy
Wrz
27
śr
VII Edycja EFNI: Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie
Wrz 27 – Wrz 29 całodniowy

Tematem wiodącym EFNI 2017 będzie: Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla biznesu. 

Dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego. Każdy blok zainicjuje dyskusja panelowa. Pozostałe tematy, w ramach danego bloku, zostaną rozwinięte przy użyciu różnych form dyskusji: warsztatów, wykładów, rozmów wieczornych.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych organizowany od siedmiu lat przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot oraz partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi. Dyskusje na EFNI dotyczą palących problemów światowej i europejskiej gospodarki: perspektyw wzrostu, bezpieczeństwa, zmian demograficznych i społecznych, wyzwań klimatycznych, konkurencyjności, innowacyjności, itd. Mówimy o sprawach ważnych dla Polski, Europy i świata. Poruszamy kwestie uniwersalne, ale zawsze patrzymy na nie z perspektywy biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym TUTAJ.

EURACTIV.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Paź
27
pt
Rola kościoła w integracji europejskiej
Paź 27@9:30 am – Paź 28@12:30 pm
Rola kościoła w integracji europejskiej

Międzynarodowa konferencja na temat roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.

 

Ideą konferencji jest debata na temat  najbardziej aktualnych problemów współczesnej Europy oraz relacji między chrześcijaństwem, a sferą publiczną i polityczną, a także dyskusja o relacjach między Unią Europejską a Kościołem katolickim.

Organizatorami są: Fundacja Konrada Adenauera, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu, Grupa EPL, EPP- European People’s Party, Wydawnictwo Wokół Nas.

27.10.2017 r. (piątek)

09:30 Rejestracja uczestników

10:30 Otwarcie i powitanie

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego abp dr Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowa Horst Langes, Honorowy Przewodniczący Fundacji Schumana w Luksemburgu

11:00 I Sesja panelowa

PRZYWÓDZTWO – Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?

WPROWADZENIE Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego DYSKUSJA ks. prałat Antoine Camillieri, Podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami dr Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (tbc.) prof. Vaira Vike-Freiberga, była Prezydent Łotwy, Prezes Klubu Madryckiego (tbc.) Moderacja dr Leszek Gęsiak SI, były Dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

14:00 II Sesja panelowa

TOŻSAMOŚĆ – Czy Europa obroni tożsamości opartą na chrześcijaństwie?

WPROWADZENIE dr Hans-Gert Poettering, Prezydent Fundacji Konrada Adenauera, były Przewodniczący PE DYSKUSJA prof. Vaja Vardidze, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego (tbc.) ks. prof. Tomáš Halik, Prezes Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej (tbc.) Moderacja Marek Zając, dziennikarz, Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

16:30 III Sesja panelowa

PRZYSZŁOŚĆ – Drogi wyjścia z kryzysu

WPROWADZENIE dr. Janusz Lewandowski, Przewodniczący Polskiej Delegacji we frakcji EPL w PE DYSKUSJA Arsenij Jacenjuk, Przewodniczący Frontu Ludowego, były Premier Ukrainy (tbc.) prof. Thomas Sternberg, Prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich Chantal Mouffe, pisarka filozoficzna, filozof polityki (tbc.) Moderacja dr Katarzyna Pisarska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19:30 Msza święta Msza święta w Kościele Mariackim w Krakowie; przewodniczy: abp Marek Jędraszewski

28.10.2017 r. (sobota)

09:30 Rejestracja uczestników

10:00 IV Sesja panelowa

JEDNOŚĆ – Konsekwencje Brexitu

WPROWADZENIE David McAllister, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w PE DYSKUSJA prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Agata Gostyńska-Jakubowska, Analityk Centre for European Reform Anne Applebaum, publicystka, Council on Foreign Relations (tbc.)

Panel ten moderować będzie Karolina Zbytniewska, Redaktor Naczelna EURACTIV.pl

12:30 Zakończenie i podsumowanie konferencji Ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Lis
22
śr
Europejski Kongres Mobilności Pracy w ICE Kraków
Lis 22 – Lis 23 całodniowy

EURACTIV.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.