Instytut Spraw Publicznych – praktyka

Instytut Spraw Publicznych logo

Instytut Spraw Publicznych prowadzi rekrutację na bezpłatne praktyki dla studentów przez cały rok.

 

Oferujemy: 

 • pracę przy interesujących projektach realizowanych przez renomowany think-tank;
 • zdobywanie doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych i krajowych konferencji, wydawaniu publikacji i pracy w organizacji pozarządowej;
 • indywidualna opieka Koordynatora Programu;
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki, w tym możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Wymagania:

 • studentki oraz studenci min. II roku studiów (preferowane kierunki , w zależności od Programu, w którym się odbywają praktyki , to: socjologia, politologia, prawo i administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, gender studies, dziennikarstwo),
 • dyspozycyjności około 20 godz. tygodniowo,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość bieżących zagadnień społeczno-politycznych,
 • otwartości i komunikatywności,
 • biegłej obsługi MS Office,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Praktyki odbywają się w następujących programach ISP:

 • Europejskim
 • Społeczeństwo i Demokracja
 • Programie Polityki Migracyjnej
 • Obserwatorium Równości Płci
 • Programie Społeczeństwa Cyfrowego
 • w działach Komunikacji i Rzecznictwa o
 • w dziale Publikacji i Marketingu

Jeśli chcesz odbyć praktykę w ISP wyślij CV i listu motywacyjny na adres: isp@isp.org.pl z tytułem „praktyki”.
Zgłoszenia kandydatów na praktyki przekazywane są kierownikom programów ISP, którzy kontaktują się z kandydatami  i dokonują dalszej selekcji w kontekście potrzeb programów. Z wybranymi kandydatami ustalają możliwe terminy praktyk.

Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji ISP w ciągu dwóch tygodni od wysłania zgłoszenia.  W przypadku pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa o praktykę absolwencką, w której określane są m.in. wzajemne prawa i obowiązki oraz zakres wykonywanych zadań przez praktykanta.

Więcej informacji o szczegółach odbywania praktyk znajduje się tutaj lub pod nr telefonu 22 556 42 61 w godz. 9 – 17.

To apply for this job email your details to isp@isp.org.pl