Fundacja Konrada Adenauera – praktyki zagraniczne

Konrad Adenauer Stiftung logo

 • Anywhere

Fundacja Konrada Adenauera rekrutuje na praktyki ambitnych studentów z biegłą znajomością języka niemieckiego. Celem praktyk jest zebranie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz możliwość bliższego przyjrzenia się funkcjonowaniu zagranicznego biura Fundacji Konrada Adenauera.

 

Mile widziani są zwłaszcza studenci kierunków społecznych, ekonomicznych i prawnych, jednak serdecznie zapraszamy do naszej placówki również studentów innych specjalizacji. Znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o miejsce. Język polski nie jest wymagany, ale jest dużą zaletą.

Do zajęć praktykanta należy przede wszystkim:

 • Wyszukiwanie informacji związanych z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi w Polsce;
 • Przygotowywanie przeglądów prasowych;
 • Pisemna i telefoniczna korespondencja biurowa;
 • Merytoryczne przygotowywanie i tłumaczenie przemówień, listów, artykułów prasowych oraz programów konferencji;
 • Pomoc przy organizacji, prowadzeniu i opracowaniu międzynarodowych konferencji i seminariów;
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez biuro Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

Niestety nie mamy możliwości zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, jednak oferujemy interesujące praktyki. Pomagamy również przy przygotowaniu wyjazdu i jego organizacji.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o przysyłanie drogą e-mailową następujących dokumentów:

 • zgłoszenie;
 • podanie wybranych terminów odbywania praktyk;
 • podanie tych zajęć, którymi kandydat jest najbardziej chciałby się zajmować;
 • CV ze zdjęciem.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

To apply for this job email your details to Agnieszka.Prokocka@kas.pl