Visegrad EU portals : EurActiv.pl | EurActiv.cz | EurActiv.sk |
Logo EurActiv.sk
  • O nas
  • Newsletter

Przygotowania do obchodów 5-lecia Polski w UE

Polska w UE symbolicznie

11.03.2009
Międzynarodowa konferencja z udziałem m.in. szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa–Gerta Poetteringa, a także „europejski” bieg, to elementy obchodów piątej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej przygotowywanych przez polski rząd.

Reklama

Polska – podobnie jak dziewięć innych „nowych” państw (Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Malta i Cypr) - jest członkiem UE  od 1 maja 2004 roku.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Stan realizacji +Programu obchodów V rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej+”.

W ramach tego programu, przygotowanego przez sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, przewidziano – jak informuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR) – „realizację wielu przedsięwzięć informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych”.

Najważniejsze z nich zaplanowano na 30 kwietnia w Warszawie. „Oczekujemy szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych i ds. europejskich, a także innych osób, które towarzyszyły Polsce w procesie przystępowania do Unii. Otwarcia konferencji dokonają premier Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, wystąpienie podsumowujące wygłosi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans–Gert Poettering” – głosi komunikat CIR. Ważnym elementem tego spotkania ma być debata nad przyszłością Polski i Europy.

Ale już w tym miesiącu organizator rządowych obchodów - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)  - ogłosi otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na działania informacyjne i edukacyjne związane z podsumowaniem pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do podziału przewidziano 110 tys. euro. Minimalna dotacja wyniesie 5 tys. euro, a maksymalna – 15 tys. euro. Konkurs organizowany będzie wspólnie z Komisją Europejską.

Natomiast 3 maja UKIE zaprasza na warszawski „Bieg europejski” połączony z tradycyjnym „Biegiem Konstytucji 3 Maja” pod hasłem  „Od Konstytucji 3 Maja do Unii Europejskiej”. Rocznicowe biegi europejskie mają się odbyć również w 10 innych miastach.

„Dla UKIE szczególne znaczenie mają działania edukacyjne realizowane wśród młodzieży” – podkreśla CIR w komunikacie. Jak uzasadnia, to uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz  studenci najlepiej potrafią zainteresować swoje otoczenie problematyką integracji europejskiej.

W organizację obchodów 5-lecia największego rozszerzenia Unii Europejskiej w historii,  włączonego w ogólnoeuropejskie obchody XX rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zaangażowano zarówno administrację rządową jak i samorządową. Przewidziano też współpracę z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Współpracę z przedstawicielstwem KE i biurem informacyjnym PE w Polsce nawiązano w ramach zawartej w tym roku umowy o partnerstwie z Komisją Europejską. Na realizację wspólnych projektów w Polsce KE przeznaczyła w tym roku 500 tys. euro.

Urząd nawiązał ponadto współpracę z wydawcami prasy ogólnopolskiej oraz z nadawcami telewizyjnymi i radiowymi. Planuje bowiem, we współpracy z KE, kampanię medialną przedstawiającą bilans pięciu lat obecności Polski w UE. Natomiast media regionalne i lokalne zostaną zaangażowane do współpracy na poziomie lokalnym przez sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE). Przygotowano już logo, którym będą opatrzone wszystkie przedsięwzięcia związane z obchodami.

UKIE przygotowuje ponadto piątą edycję raportu „Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, która będzie zawierać opis najważniejszych zmian i tendencji wynikających z wejścia Polski do Unii. (bea)

© 2003-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Technologia i Design MONOGRAM Technologies

to_top