Visegrad EU portals : EurActiv.pl | EurActiv.cz | EurActiv.sk |
Logo EurActiv.sk
  • O nas
  • Newsletter
fot. Komisja Europejska

Danuta Hübner: Acquis communautaire do poprawki

28.07.2014 | Polityka wewnętrzna

EurActiv.pl rozmawiał z europosłanką Danutą Hübner, przewodniczącą komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego o możliwościach wprowadzenia w UE nowych traktatów oraz o przyszłości relacji Unii z Wielką Brytanią.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Miękkie sankcje UE wobec Rosji

28.07.2014 | Wschód Europy

Premier Donald Tusk przekonuje, że nawet słabe sankcje całej „28” są bardziej skuteczne niż najostrzejsze,...

Krystyna Łybacka: Trzeba Europy bliższej Europejczykom

25.07.2014 | Eurowybory 2014

Tylko lepszy kontakt z obywatelami i decentralizacja decyzji pozwoli powstrzymać falę eurosceptycyzmu – mów...

UE bez decyzji ws. sankcji, a Ukraina bez rządu

25.07.2014 | Wschód Europy

Państwa członkowskie UE wciąż nie mogą dojść do porozumienia ws. zaostrzenia i rozszerzenia sankcji wobec R...

TTIP zagraża drobnym rolnikom

24.07.2014 | Gospodarka

Umowa o wolnym handlu pomiędzy USA a UE może zdaniem ekspertów zagrozić drobnym rolnikom z krajów rozwijają...

INNE WIADOMOŚCI

Reklama

LINKS DOSSIERS

» Wybory parlamentarne w Niemczech: wrzesień 2013

Finansowe i gospodarcze wyzwania, jakim Unia Europejska stawia czoło pozostawia wspólnotę bez wątpliwo...

» Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD): Nowa era płatności

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD) została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w marcu 2007...

» Wspólna europejska energia?

Europa stoi w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak rosnące uzależnienie od importu energii, konieczn...

Reklama

ANALIZY

Turcja wobec rosyjskiej interwencji wojskowej na Krymie

Wschód Europy

W kryzysie ukraińsko-rosyjskim Turcja opowiedziała się po stronie Kijowa. Zadeklarowała potrzebę zachowania...

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich

Państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej wobec kryzysu na Ukrainie

Wschód Europy

Mimo sporej zbieżności w ocenie wydarzeń na Ukrainie reakcje partnerów Polski z UE w Europie Środkowej i Po...

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich

Usługodawcy, ostrożnie z prawami autorskimi

Polityka wewnętrzna

Dominika Bychawska-Siniarska analizuje konsekwencje wyroku Trybunału Spraiwedliwości UE w sprawie C-351/12...

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

© 2003-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Technologia i Design MONOGRAM Technologies

to_top